Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca

Spoločnosť Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca bola založená 4. marca 1997

  • IČO 31116981
  • DIČ 2021506487
  • Sídlo Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
    Košeca 898 01864 Košeca
  • Právna forma Cirkevná organizácia
  • Zápis Číslo živn.registra: 302-8878, okresný úrad Trenčín
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví