Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
452 632€ 412 299€ 319 962€ 232 098€ 293 960€ 235 883€ 520 960€ 336 810€ 412 945€ 364 039€
02
502
Spotreba energie
241 789€ 257 153€ 279 493€ 294 552€ 306 838€ 326 750€ 333 233€ 336 675€ 401 259€ 462 892€
03
504
Predaný tovar
6€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 027 011€ 832 017€ 764 628€ 610 036€ 368 658€ 181 578€ 119 927€ 155 467€ 207 517€ 54 655€
05
512
Cestovné
196 750€ 184 308€ 542 962€ 245 309€ 148 761€ 154 454€ 176 582€ 191 885€ 165 101€ 53 197€
06
513
Náklady na reprezentáciu
15 082€ 13 017€ 20 318€ 13 914€ 29 159€ 17 521€ 30 777€ 22 031€ 19 664€ 16 558€
07
518
Ostatné služby
779 148€ 744 386€ 903 159€ 767 456€ 837 116€ 628 140€ 1 238 884€ 994 231€ 1 007 038€ 716 371€
08
521
Mzdové náklady
5 714 106€ 5 073 415€ 4 784 089€ 4 073 729€ 3 868 896€ 3 944 883€ 4 285 388€ 4 432 599€ 4 317 344€ 4 270 356€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 965 538€ 1 655 721€ 1 644 351€ 1 391 591€ 1 318 444€ 1 317 037€ 1 458 768€ 1 509 773€ 1 492 282€ 1 362 794€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
209 849€ 248 213€ 220 117€ 153 857€ 153 817€ 151 167€ 195 603€ 188 430€ 273 275€ 172 606€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
16 310€ 14 691€ 12 542€ 17 441€ 12 104€ 11 825€ 10 649€ 11 269€ 11 360€ 12 018€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 17€ 7€ 12 728€ 1 206€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
70€ 30€ 60€ 0€ 850€ 9 149€ 12 157€ 4 663€ 17 009€ 24 111€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 500€ 500€ 320€ 0€ 768€ 5 235€ 0€ 20 609€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 65€ 1 508€
20
545
Kurzové straty
1 499€ 1 199€ 958€ 951€ 1 159€ 900€ 1 198€ 1 196€ 776€ 310€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 19 987€ 0€ 0€ 1 630€ 0€ 558€ 2 994€ 114€
24
549
Iné ostatné náklady
1 184 655€ 928 622€ 458 832€ 655 363€ 838 030€ 246 281€ 512 948€ 517 433€ 503 373€ 778 374€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
809 421€ 878 212€ 2 831 827€ 2 977 529€ 3 069 710€ 3 097 772€ 1 413 547€ 1 937 596€ 1 560 765€ 1 362 712€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 030€ 0€ 399 936€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 3 386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
1 294€ 1 534€ 1 960€ 1 917€ 2 136€ 4 674€ 7 879€ 10 408€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
319 147€ 325 959€ 579 460€ 273 262€ 249 937€ 457 890€ 543 175€ 588 765€ 662 628€ 813 598€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
11 189€ 9 232€ 2 866€ 6 502€ 6 169€ 6 102€ 6 933€ 6 972€ 3 339€ 9 552€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
12 964 525€ 11 580 019€ 13 788 025€ 11 717 014€ 11 522 175€ 10 794 843€ 10 869 376€ 11 251 996€ 11 058 734€ 10 496 374€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
182 236€ 196 300€ 235 619€ 228 630€ 244 063€ 266 779€ 299 706€ 305 738€ 305 555€ 285 348€
41
604
Tržby za predaný tovar
10€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 582€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
749€ 290€ 187€ 1 265€ 0€ 0€ 67€ 99€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
473€ 396€ 344€ 367€ 348€ 64€ 80€ 164€ 116€ 286€
54
645
Kurzové zisky
10€ 126€ 56€ 3€ 39€ 105€ 224€ 4 046€ 632€ 131€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
434 063€ 400 427€ 247 301€ 417 112€ 519 893€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 659 034€ 1 294 744€ 1 394 071€ 1 491 884€ 1 119 816€ 1 157 578€ 1 346 096€ 1 240 625€ 1 312 263€ 2 114 180€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 132 300€ 679 187€ 0€ 0€ 1 000€ 251€ 0€ 219€ 300€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 2 157€ 43 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
13 654€ 22 134€ 40 195€ 44 231€ 26 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
77 165€ 56 068€ 29 858€ 26 579€ 35 141€ 35 217€ 48 009€ 32 463€ 37 293€ 39 052€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
669€ 56€ 103€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 146€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
11 867 601€ 12 583 568€ 13 032 454€ 9 398 884€ 9 045 683€ 8 599 282€ 9 344 148€ 9 389 970€ 9 412 092€ 8 201 138€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
14 236 293€ 14 687 060€ 15 659 375€ 11 610 205€ 10 994 870€ 10 104 275€ 11 043 308€ 10 973 105€ 11 068 209€ 10 640 434€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 271 768€ 3 107 041€ 1 871 351€ -106 809€ -527 305€ -690 568€ 173 932€ -278 891€ 9 475€ 144 060€
76
591
Daň z príjmov
380€ 297€ 359€ 160€ 65€ 1 688€ 26 408€ 14 856€ 5 060€ 53€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 271 388€ 3 106 744€ 1 870 992€ -106 969€ -527 370€ -692 256€ 147 525€ -293 747€ 4 416€ 144 007€