Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
916 728 € 855 725 € 825 852 € 825 004 € 844 355 € 879 850 € 884 607 € 672 641 € 457 934 € 472 748 € 453 859 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
736 162 € 734 462 € 746 186 € 775 539 € 791 543 € 807 678 € 839 220 € 660 059 € 429 725 € 437 897 € 408 298 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
244 € 839 € 1 434 € 2 029 € 2 624 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
244 € 839 € 1 434 € 2 029 € 2 624 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
615 571 € 613 276 € 624 405 € 653 164 € 668 573 € 687 332 € 718 874 € 539 712 € 309 378 € 317 550 € 287 937 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
98 178 € 98 178 € 98 178 € 98 178 € 98 178 € 98 178 € 98 178 € 98 178 € 98 178 € 98 178 € 98 136 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
442 899 € 467 625 € 492 351 € 517 077 € 551 129 € 578 026 € 614 269 € 188 451 € 202 508 € 217 281 € 181 265 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
10 646 € 13 365 € 9 776 € 13 117 € 7 240 € 8 072 € 0 € 0 € 0 € 0 € 804 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 692 € 1 874 € 3 056 € 4 336 € 5 419 € 6 601 € 0 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
63 748 € 34 008 € 24 000 € 24 000 € 10 052 € 0 € 2 091 € 247 664 € 2 091 € 2 091 € 7 732 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 346 € 120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 361 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 346 € 120 347 € 120 347 € 120 347 € 120 361 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
180 050 € 120 911 € 79 337 € 48 907 € 51 923 € 71 367 € 44 635 € 12 045 € 27 525 € 34 106 € 45 137 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 050 € 698 € 621 € 461 € 124 € 347 € 732 € 222 € 548 € 255 € 477 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 050 € 698 € 621 € 461 € 124 € 347 € 732 € 222 € 548 € 255 € 477 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
1 512 € 1 512 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
1 512 € 1 512 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
5 366 € 182 € 5 216 € 1 650 € 1 373 € 4 318 € 3 009 € 1 430 € 962 € 30 € 107 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
3 216 € 174 € 1 315 € 26 € 0 € 0 € 143 € 0 € 3 € 3 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
305 € 0 € 0 € 1 491 € 1 321 € 2 819 € 0 € 0 € 298 € 27 € 107 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0 € 0 € 3 828 € 0 € 0 € 1 499 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 0 € 2 867 € 1 430 € 661 € 0 € 0 €
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
180 € 3 € 67 € 127 € 47 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
1 659 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
172 121 € 118 519 € 73 500 € 46 796 € 50 426 € 66 701 € 40 894 € 10 393 € 26 015 € 33 821 € 44 553 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 055 € 1 088 € 1 475 € 320 € 1 082 € 998 € 1 463 € 1 460 € 1 496 € 686 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
934 € 913 € 559 € 544 € 117 € 1 € 214 € 327 € 422 € 19 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
170 133 € 116 518 € 71 465 € 45 932 € 49 228 € 65 702 € 39 218 € 8 606 € 24 097 € 33 116 € 44 553 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
516 € 353 € 330 € 558 € 889 € 804 € 751 € 537 € 684 € 745 € 424 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
516 € 353 € 330 € 558 € 889 € 804 € 751 € 537 € 684 € 706 € 424 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 39 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
916 728 € 855 725 € 825 852 € 825 004 € 844 355 € 879 850 € 884 607 € 672 641 € 457 934 € 472 748 € 453 859 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
476 296 € 431 655 € 386 734 € 363 683 € 375 390 € 370 306 € 358 493 € 347 558 € 358 276 € 374 345 € 363 139 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
476 296 € 431 655 € 386 734 € 363 683 € 375 390 € 370 306 € 358 493 € 347 558 € 358 276 € 374 345 € 363 139 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
431 655 € 386 734 € 363 683 € 357 231 € 373 525 € 359 420 € 347 581 € 358 278 € 374 346 € 383 337 € 340 940 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
44 641 € 44 921 € 23 051 € 6 452 € 1 865 € 10 886 € 10 911 € -10 720 € -16 070 € -8 992 € 22 199 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
308 015 € 282 885 € 289 115 € 300 398 € 307 589 € 336 790 € 347 337 € 255 221 € 23 528 € 17 453 € 36 316 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 100 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 6 412 € 9 867 € 7 927 € 6 952 € 6 804 € 6 216 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 216 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 100 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 6 412 € 9 867 € 7 927 € 6 952 € 6 804 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
38 009 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 000 € 9 000 € 0 € 0 € 0 € 23 236 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
38 009 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 000 € 9 000 € 0 € 0 € 0 € 23 236 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
246 602 € 256 542 € 266 448 € 276 084 € 285 411 € 295 225 € 305 424 € 230 743 € 233 € 283 € 274 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
246 388 € 256 295 € 266 263 € 275 887 € 285 355 € 295 088 € 297 834 € 230 593 € 0 € 0 € 0 €
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 452 € 0 € 0 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
213 € 248 € 186 € 197 € 56 € 137 € 138 € 150 € 233 € 283 € 274 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
22 304 € 25 343 € 21 667 € 23 314 € 21 178 € 22 153 € 23 046 € 16 551 € 16 343 € 10 366 € 6 590 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 075 € 4 262 € 1 241 € 2 146 € 1 984 € 1 817 € 4 427 € 1 301 € 4 747 € 3 248 € 719 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 262 € 1 129 € 1 086 € 1 270 € 1 017 € 1 319 € 500 € 476 € 419 € 377 € 230 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
9 958 € 9 888 € 9 790 € 9 692 € 9 595 € 9 500 € 9 405 € 6 750 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
38 € 3 717 € 3 733 € 3 269 € 1 949 € 3 263 € 2 645 € 2 101 € 2 533 € 2 105 € 2 391 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
5 670 € 1 827 € 1 873 € 2 531 € 2 965 € 2 270 € 2 870 € 2 877 € 4 274 € 2 041 € 1 013 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
3 478 € 3 520 € 3 357 € 3 593 € 3 107 € 3 365 € 2 693 € 2 570 € 3 455 € 2 192 € 1 892 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
769 € 725 € 583 € 728 € 562 € 618 € 490 € 476 € 915 € 403 € 345 €
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
53 € 275 € 4 € 84 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 € 0 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
132 418 € 141 185 € 150 003 € 160 923 € 161 376 € 172 753 € 178 777 € 69 862 € 76 130 € 80 950 € 54 404 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
132 418 € 141 185 € 150 003 € 160 923 € 161 376 € 172 753 € 178 777 € 69 862 € 76 130 € 80 950 € 54 404 €