Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
36 349 € 37 654 € 44 297 € 39 480 € 62 722 € 35 832 € 31 643 € 31 369 € 44 043 € 44 456 € 39 787 €
02
501
Spotreba materiálu
24 058 € 21 930 € 28 500 € 25 261 € 47 778 € 19 952 € 19 235 € 11 278 € 26 910 € 22 921 € 23 144 €
03
502
Spotreba energie
12 291 € 15 724 € 15 797 € 14 220 € 14 943 € 15 880 € 12 408 € 20 091 € 17 133 € 21 535 € 16 643 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
34 757 € 25 695 € 23 155 € 24 255 € 24 673 € 23 263 € 21 223 € 31 466 € 34 836 € 42 769 € 25 874 €
07
511
Opravy a udržiavanie
4 144 € 60 € 240 € 436 € 2 429 € 3 109 € 905 € 7 000 € 3 330 € 196 € 780 €
08
512
Cestovné
2 052 € 2 068 € 2 181 € 2 232 € 2 174 € 2 286 € 2 227 € 1 960 € 2 016 € 1 988 € 1 697 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
882 € 1 796 € 819 € 893 € 1 027 € 834 € 550 € 458 € 974 € 1 269 € 713 €
10
518
Ostatné služby
27 679 € 21 770 € 19 916 € 20 694 € 19 042 € 17 034 € 17 541 € 22 048 € 28 516 € 39 316 € 22 684 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
138 820 € 128 356 € 122 896 € 123 356 € 119 635 € 107 510 € 108 059 € 104 948 € 100 200 € 91 085 € 100 447 €
12
521
Mzdové náklady
100 288 € 92 651 € 88 343 € 90 126 € 86 507 € 77 549 € 80 326 € 79 159 € 76 006 € 66 484 € 76 594 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
34 630 € 31 938 € 31 075 € 30 059 € 29 923 € 27 208 € 24 732 € 23 630 € 22 230 € 18 702 € 22 147 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 902 € 3 768 € 3 478 € 3 171 € 3 205 € 2 753 € 3 001 € 2 159 € 1 964 € 5 899 € 1 252 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 454 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0 € 0 € 0 € 0 € 503 € 27 € 146 € 32 € 0 € 159 € 192 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
0 € 0 € 0 € 0 € 503 € 27 € 146 € 32 € 0 € 159 € 192 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 868 € 959 € 586 € 951 € 829 € 885 € 853 € 1 081 € 2 139 € 1 405 € 314 €
23
542
Predaný materiál
542 € 76 € 354 € 318 € 208 € 341 € 456 € 261 € 202 € 185 € 132 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 270 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 326 € 883 € 232 € 633 € 350 € 545 € 398 € 820 € 1 937 € 1 220 € 182 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
29 239 € 29 468 € 33 943 € 30 845 € 30 600 € 44 612 € 30 676 € 23 166 € 22 218 € 22 336 € 17 174 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 039 € 28 468 € 32 943 € 29 845 € 29 506 € 38 200 € 20 809 € 15 239 € 15 266 € 15 532 € 10 958 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 200 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 094 € 6 412 € 9 867 € 7 927 € 6 952 € 6 804 € 6 216 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 094 € 6 412 € 9 867 € 7 927 € 6 952 € 6 804 € 6 216 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
4 836 € 4 442 € 5 147 € 5 255 € 5 236 € 5 049 € 2 653 € 1 983 € 1 392 € 1 474 € 1 419 €
42
562
Úroky
2 591 € 2 558 € 2 902 € 2 873 € 2 973 € 3 022 € 770 € 258 € 0 € 0 € 0 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
2 244 € 1 884 € 2 245 € 2 382 € 2 262 € 2 027 € 1 883 € 1 725 € 1 392 € 1 458 € 1 419 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
2 158 € 2 564 € 2 377 € 2 229 € 2 601 € 1 855 € 1 570 € 1 180 € 1 089 € 988 € 1 503 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 518 € 1 464 € 1 172 € 1 054 € 1 353 € 620 € 418 € 471 € 1 089 € 988 € 856 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
640 € 1 100 € 1 205 € 1 175 € 1 248 € 1 235 € 1 152 € 709 € 0 € 0 € 647 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
248 027 € 229 136 € 232 401 € 226 371 € 246 798 € 219 032 € 196 823 € 195 225 € 205 917 € 204 672 € 186 710 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
4 623 € 4 072 € 4 163 € 3 953 € 4 265 € 3 869 € 3 992 € 4 045 € 3 837 € 2 801 € 4 052 €
67
602
Tržby z predaja služieb
4 623 € 4 072 € 4 163 € 3 953 € 4 265 € 3 869 € 3 992 € 4 045 € 3 837 € 2 801 € 4 052 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
243 689 € 229 153 € 208 294 € 186 452 € 174 125 € 170 554 € 161 060 € 150 918 € 136 991 € 161 480 € 167 618 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
227 759 € 212 090 € 194 506 € 173 712 € 160 144 € 156 300 € 148 992 € 139 815 € 127 629 € 153 197 € 161 108 €
82
633
Výnosy z poplatkov
15 930 € 17 063 € 13 788 € 12 740 € 13 981 € 14 254 € 12 068 € 11 103 € 9 362 € 8 283 € 6 510 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
20 452 € 19 685 € 19 639 € 18 818 € 19 328 € 18 627 € 13 733 € 5 668 € 5 174 € 1 845 € 822 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
120 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 169 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 50 € 195 € 170 € 170 € 170 € 85 € 204 € 187 € 119 € 116 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 30 € 10 € 10 € 1 540 € 0 € 113 € 166 € 46 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
20 332 € 19 635 € 19 444 € 18 618 € 19 148 € 18 447 € 12 108 € 5 464 € 4 874 € 1 560 € 491 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 0 € 0 € 5 506 € 8 867 € 7 927 € 6 952 € 6 804 € 6 216 € 5 440 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 0 € 0 € 5 506 € 8 867 € 7 927 € 6 952 € 6 804 € 6 216 € 5 440 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 613 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 5 506 € 8 867 € 7 927 € 6 952 € 6 804 € 6 216 € 1 827 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 3 € 6 € 480 € 7 € 5 € 6 € 11 € 71 € 59 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 3 € 6 € 480 € 7 € 5 € 6 € 11 € 23 € 59 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 44 € 0 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 € 0 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
944 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
110
672
Náhrady škôd
944 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
22 960 € 21 148 € 23 354 € 23 594 € 44 961 € 27 996 € 21 018 € 16 917 € 37 031 € 23 272 € 30 929 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 171 € 12 359 € 10 874 € 13 623 € 33 620 € 17 125 € 14 888 € 12 116 € 32 206 € 13 554 € 29 277 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
8 789 € 8 789 € 12 480 € 9 971 € 11 341 € 10 814 € 6 129 € 4 801 € 4 825 € 3 822 € 1 128 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 524 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 56 € 0 € 0 € 0 € 5 896 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
292 667 € 274 057 € 255 452 € 232 823 € 248 664 € 229 919 € 207 735 € 184 506 € 189 848 € 195 685 € 208 920 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
44 641 € 44 921 € 23 051 € 6 453 € 1 866 € 10 887 € 10 912 € -10 719 € -16 069 € -8 987 € 22 210 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 5 € 11 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
44 641 € 44 921 € 23 051 € 6 452 € 1 865 € 10 886 € 10 911 € -10 720 € -16 070 € -8 992 € 22 199 €