Spoločnosť EKO-TERM-TURIST bola založená 1. januára 0001

  • IČO 31256643
  • Sídlo EKO-TERM-TURIST
    274 04419
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)