Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bábkové divadlo v Košiciach

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
79 673€ 32 582€ 48 210€ 56 528€ 56 267€ 58 217€ 65 110€ 39 230€ 38 037€ 40 710€ 37 974€ 36 309€ 30 739€ 29 522€ 33 172€
02
501
Spotreba materiálu
36 262€ 15 479€ 28 626€ 35 665€ 33 656€ 35 689€ 43 617€ 18 669€ 13 498€ 15 678€ 13 102€ 10 737€ 12 302€ 5 806€ 10 477€
03
502
Spotreba energie
43 412€ 17 103€ 19 584€ 20 864€ 22 612€ 22 528€ 21 493€ 20 560€ 24 539€ 25 032€ 24 872€ 25 573€ 18 437€ 23 716€ 22 695€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
116 242€ 123 042€ 74 588€ 116 075€ 91 202€ 287 378€ 206 293€ 100 431€ 46 539€ 71 409€ 71 248€ 45 495€ 28 562€ 37 257€ 38 736€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 555€ 14 527€ 4 421€ 26 326€ 2 668€ 2 122€ 2 996€ 4 329€ 3 592€ 26 763€ 24 228€ 3 360€ 1 837€ 1 071€ 2 844€
08
512
Cestovné
3 279€ 933€ 210€ 2 386€ 8 718€ 11 165€ 10 152€ 6 646€ 5 479€ 1 523€ 1 043€ 1 474€ 1 560€ 931€ 2 230€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 227€ 558€ 756€ 2 467€ 1 274€ 932€ 1 388€ 739€ 217€ 597€ 268€ 389€ 35€ 3 122€ 170€
10
518
Ostatné služby
109 180€ 107 025€ 69 201€ 84 896€ 78 542€ 273 158€ 191 757€ 88 717€ 37 251€ 42 527€ 45 708€ 40 273€ 25 129€ 32 133€ 33 492€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
565 375€ 505 657€ 498 823€ 486 765€ 397 976€ 379 662€ 342 776€ 317 191€ 310 704€ 280 099€ 259 899€ 263 597€ 236 565€ 254 497€ 242 027€
12
521
Mzdové náklady
398 737€ 356 013€ 358 798€ 343 938€ 281 537€ 269 562€ 242 392€ 225 228€ 219 013€ 198 756€ 184 173€ 186 344€ 167 504€ 179 549€ 171 093€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
137 743€ 124 402€ 117 232€ 119 328€ 97 383€ 93 418€ 83 430€ 77 451€ 77 169€ 69 341€ 64 213€ 65 616€ 58 301€ 62 021€ 59 251€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 232€ 3 782€ 3 921€ 3 716€ 2 851€ 2 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
24 663€ 21 460€ 18 873€ 19 783€ 16 205€ 14 529€ 16 954€ 14 512€ 14 521€ 12 003€ 11 514€ 11 636€ 10 760€ 12 927€ 11 683€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 060€ 3 852€ 3 844€ 2 829€ 2 332€ 3 448€ 2 933€ 2 879€ 2 678€ 2 780€ 3 282€ 3 284€ 3 143€ 3 022€ 1 665€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 769€ 2 769€ 2 769€ 1 870€ 1 412€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 302€ 1 302€ 1 302€ 1 136€ 1 547€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 291€ 1 082€ 1 075€ 959€ 920€ 1 528€ 1 013€ 959€ 758€ 860€ 1 980€ 1 982€ 1 841€ 1 886€ 118€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 253€ 3 330€ 1 087€ 1 693€ 3 204€ 1 695€ 14 883€ 2 381€ 2 646€ 3 306€ 2 589€ 2 745€ 4 429€ 2 438€ 1 898€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
31€ 15€ 154€ 184€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
64€ 41€ 72€ 0€ 120€ 109€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
90€ 90€ 98€ 95€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 071€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 253€ 1 259€ 1 087€ 1 693€ 3 114€ 1 605€ 14 785€ 2 286€ 2 582€ 3 200€ 2 502€ 2 591€ 4 070€ 2 329€ 1 898€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 54€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
66 261€ 72 146€ 71 422€ 76 395€ 86 568€ 78 923€ 67 286€ 66 408€ 70 603€ 71 354€ 54 252€ 54 193€ 41 904€ 38 230€ 34 012€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
62 812€ 70 077€ 69 605€ 71 791€ 80 484€ 76 177€ 65 787€ 65 033€ 66 637€ 58 390€ 46 459€ 46 459€ 34 123€ 34 331€ 31 102€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 449€ 2 069€ 1 817€ 4 604€ 6 084€ 2 746€ 1 499€ 1 375€ 3 966€ 12 964€ 7 793€ 7 734€ 7 781€ 3 900€ 2 910€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 449€ 2 069€ 1 817€ 4 604€ 5 038€ 1 645€ 801€ 1 163€ 3 064€ 12 263€ 7 325€ 7 063€ 7 781€ 3 900€ 2 910€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 046€ 1 101€ 698€ 212€ 902€ 702€ 468€ 670€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
279€ 114€ 126€ 142€ 170€ 246€ 644€ 133€ 186€ 135€ 122€ 106€ 108€ 49€ 92€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
64€ 28€ 11€ 177€ 21€ 45€ 34€ 26€ 0€ 38€ 2€ 36€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
215€ 114€ 126€ 142€ 142€ 235€ 467€ 112€ 141€ 102€ 96€ 106€ 69€ 46€ 56€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
835 143€ 740 724€ 698 100€ 740 429€ 637 721€ 809 569€ 699 926€ 528 654€ 471 393€ 469 793€ 429 366€ 405 728€ 345 449€ 365 015€ 351 601€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
90 052€ 26 073€ 22 311€ 66 036€ 67 700€ 55 840€ 47 845€ 56 797€ 55 192€ 46 194€ 38 588€ 47 409€ 41 915€ 42 362€ 38 370€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
90 052€ 26 073€ 22 311€ 66 036€ 67 700€ 55 840€ 47 845€ 56 797€ 55 192€ 46 194€ 38 588€ 47 409€ 41 915€ 42 362€ 38 370€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 497€ 9 086€ 1 852€ 4 177€ 835€ 1 409€ 746€ 985€ 4 778€ 888€ 1 184€ 3 221€ 4 349€ 337€ 757€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
32€ 57€ 10€ 20€ 10€ 100€ 115€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
362€ 123€ 239€ 173€ 162€ 210€ 129€ 69€ 152€ 178€ 79€ 167€ 0€ 0€ 4€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 8€ 8€ 11€ 22€ 7€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 135€ 8 964€ 1 613€ 4 004€ 639€ 1 134€ 606€ 908€ 4 615€ 690€ 1 073€ 2 947€ 4 234€ 337€ 753€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 301€ 6 095€ 1 719€ 4 674€ 2 145€ 1 166€ 1 191€ 11 168€ 6 805€ 6 898€ 7 120€ 4 052€ 2 854€ 3 050€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 301€ 6 095€ 1 719€ 4 674€ 2 145€ 1 166€ 1 191€ 11 168€ 6 805€ 6 898€ 7 120€ 4 052€ 2 854€ 3 050€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 301€ 4 024€ 1 719€ 4 674€ 2 145€ 1 166€ 1 191€ 11 168€ 6 805€ 6 898€ 7 119€ 4 052€ 2 854€ 3 050€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 071€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 8€ 8€ 5€ 7€ 5€ 5€ 4€ 5€ 8€ 11€ 10€ 19€ 56€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
4€ 8€ 8€ 5€ 7€ 5€ 4€ 4€ 5€ 8€ 11€ 10€ 19€ 47€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 9€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
799 151€ 656 894€ 640 745€ 678 541€ 585 665€ 775 416€ 595 192€ 478 539€ 428 137€ 409 083€ 378 396€ 334 174€ 302 966€ 305 558€ 295 510€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
666 000€ 570 578€ 552 881€ 580 467€ 473 585€ 510 165€ 418 383€ 355 914€ 347 056€ 332 888€ 306 728€ 268 463€ 255 842€ 255 330€ 254 880€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
58 521€ 62 864€ 62 392€ 64 578€ 71 297€ 70 549€ 64 786€ 64 668€ 66 233€ 57 847€ 45 916€ 45 916€ 33 701€ 33 755€ 30 411€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 846€ 11 194€ 11 516€ 22 540€ 31 256€ 180 833€ 109 280€ 57 650€ 13 513€ 13 933€ 24 275€ 17 048€ 12 867€ 15 765€ 8 704€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 834€ 6 756€ 6 756€ 6 756€ 9 028€ 5 570€ 943€ 307€ 307€ 307€ 307€ 307€ 205€ 358€ 520€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
50 950€ 5 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 149€ 7 200€ 4 200€ 500€ 8 300€ 1 800€ 1 029€ 4 109€ 1 170€ 2 440€ 351€ 349€ 996€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
892 001€ 698 152€ 666 635€ 753 435€ 656 350€ 832 672€ 644 953€ 537 517€ 499 278€ 462 975€ 425 074€ 391 936€ 353 292€ 351 131€ 337 744€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
56 858€ -42 571€ -31 465€ 13 007€ 18 629€ 23 103€ -54 973€ 8 863€ 27 885€ -6 818€ -4 292€ -13 793€ 7 843€ -13 884€ -13 857€
136
591
Splatná daň z príjmov
254€ 1€ 1€ 1€ 29€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 2€ 2€ 4€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
56 604€ -42 572€ -31 466€ 13 005€ 18 601€ 23 102€ -54 974€ 8 862€ 27 885€ -6 819€ -4 294€ -13 795€ 7 841€ -13 888€ -13 857€