Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÚB Leasing, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
6,3 % 18,0 % 11,9 % 17,0 % 30,8 % 23,9 % 17,6 % 8,8 % -17,4 % -187,3 % -38,6 % 10,5 %
Návratnosť aktív (ROA)
0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,8 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 0,2 % -0,4 % -6,1 % -3,4 % 1,2 %
Zisková marža
14,1 % 17,5 % 13,9 % 16,2 % 24,4 % 13,7 % 7,9 % 3,5 % -5,8 % -74,9 % -34,1 % 11,7 %
Celková zadlženosť
90,8 % 95,9 % 94,6 % 95,1 % 95,7 % 96,8 % 97,3 % 97,6 % 97,8 % 96,7 % 91,2 % 88,4 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
Marže
EBITDA marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Finančná páka
Ukazovatele likvidity
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A
Finančná efektívnosť tržieb
N/A
Altmanovo Z-skóre