Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FCC Slovensko, s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o.

 • Názov FCC Slovensko, s.r.o.
 • IČO 31318762
 • DIČ 2020358538
 • IČ DPH SK2020358538 podľa §4
 • Sídlo Bratislavská 18, 900 51 Zohor
 • Dátum vzniku 25. februára 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13406/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 552 000 € / splatené 3 552 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 552 000 €
 • Historický názov .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  (platné do 5. októbra 2016 )
  A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  (platné do 20. septembra 2002 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Tomáš Varga Konateľ Ulica Sándora Petőfiho 4976/54, 929 01 Dunajská Streda 1. júla 2016
Petr Urbánek Konateľ Slunná 1756/2, 664 51 Šlapanice, Česká republika 1. januára 2014
Ing. Eva Mikulášiová Konateľ Martina Granca 5/3547, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka 1. septembra 2018
Ing. Tomáš Fajkus Konateľ Mozartova 3805/6, 796 01 Prostějov, Česká republika 13. septembra 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 31. októbra 2006] V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Björn Mittendorfer Dozorná rada Mittelgasse 17-19, 1060 Viedeň, Rakúska republika 2. júna 2017
Johannes Peter Spalek Dozorná rada Juchgasse 18, 1030 Viedeň, Rakúska republika 2. júna 2017
Antonio Hervella Garces Dozorná rada Wiedner Hauptstrasse 111, 1050 Viedeň, Rakúska republika 2. júna 2017
Arnošt Kastner Predseda dozornej rady Jiráskova 1199, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika 30. augusta 2019
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
FCC Environment CEE GmbH Spoločník 100 % (3 552 000 €) Hans - Hruschka - Gasse 9, 2325 Himberg, Rakúska republika
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
.A.S.A. EKO s. r. o. [31713700] Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 21.3.2012
Predmety podnikania
Názov Vznik
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu 23.5.1996
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí 23.5.1996
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov 23.5.1996
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie 23.5.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 23.5.1996
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou 23.5.1996
výkup a export nebezpečných odpadov 21.3.1997
cestná motorová doprava - nákladná 24.7.1997
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel 24.7.1997
vedenie účtovníctva 12.6.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
sprostredkovateľská činnosť 27.4.2000
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti 27.4.2000
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti 27.4.2000
prevádzkovanie odstavných plôch 27.4.2000
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev 27.4.2000
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti 27.4.2000
záhradnícke a sadovnícke práce 27.4.2000
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
údržba a čistenie kanalizácie 27.4.2000
posudzovanie vplyvov na životné prostredie 27.4.2000
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov 27.4.2000
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami 27.4.2000
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov 27.4.2000
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
recyklácia stavebných odpadov 27.4.2000
prevádzka kompostovacieho zariadenia 27.4.2000
výkup, separácia a predaj zberového papiera 27.4.2000
výkup, separácia a predaj druhotných surovín 27.4.2000
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/ 27.4.2000
prevádzkovanie medziskladov odpadov 27.4.2000
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 27.4.2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 27.4.2000
poskytovanie služieb mechanizmami 1.7.2007
maliarske, natieračské a sklenárske práce 1.7.2007
prieskum trhu a verejnej mienky 1.7.2007
faktoring a forfaiting 1.7.2007
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
poradenská činnosť v oblasti projektov, spracovanie projektov a technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti, usporadúvanie školení, výstav a konferencií 1.7.2007
reklamná činnosť 1.7.2007
sadové úpravy, údržba komunikácií /odhŕňanie snehu, čistenie komunikácií/ v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie, terénne úpravy 1.7.2007
montáž informačných a reklamných tabúľ bez zásahu do vyhradených technických častí 1.7.2007
pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu 1.7.2007
prevádzkovanie športových a detských ihrísk 1.7.2007
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá 1.7.2007
prenájom stavebných strojov a zariadení 1.7.2007
výsadba, údržba verejnej zelene, parkov - záhradné služby s výnimkou záhradných architektov 1.7.2007
rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení 1.7.2007
osadzovanie a montáž informačných a reklamných tabúľ 1.7.2007
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 1.7.2007
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností 1.7.2007
prevádzkovanie trhovísk a trhových miest 1.7.2007
prevádzkovanie verejných WC 1.7.2007
prevádzkovanie zberných dvorov na zhromažďovanie odpadov 1.7.2007
prevádzkovanie skládok odpadov 1.7.2007
zabezpečovanie separovaného zberu odpadov 1.7.2007
výroba alternatívneho paliva z ostatného odpadu v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
výroba a predaj alternatívnych palív v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
sanácie a rekultivácie 1.7.2007
spracovanie a rekultivácia zeminy 1.7.2007
výroba a rozvod tepla do 5 MJ, malé vodné elektrárne 1.7.2007
nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív 25.6.2010
vykonávanie geologických prác: geologický výskum, hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostriedia, terénne meračské práce, technické práce (vrtné práce), technologické práce, geochemické práce, geofyzikálne práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostriedia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže, vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku 5.3.2014
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a biotechnológií 11.4.2016
Iné právne skutočnosti
1. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 1.6.1994, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.1.1994. Osvedčenie o prehlásení spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice Nz 474/94 napísaná dňa 5.12.1994 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 69/95 napísanej dňa 21.2.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorou sa mení obchodné meno spoločnosti z A.S.A. Ekoservis s.r.o. na A.S.A. Slovensko s.r.o.
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.1995. Uznesenie spoločníkov zo dňa 21.12.1995 a 17.1.1996. Stary spis: S.r.o. 6329
Stary spis: S.r.o. 20392
2. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 498/96, Nz 472/96.
Stary spis: S.r.o. 20392
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 295/97, Nz 288/97 spísaná dňa 13.6.1997 notárom JUDr.Miroslavom Pavlovičom.
Stary spis: S.r.o. 20392
4. Notárska zápisnica N 371/97, Nz 362/97 zo dňa 20.8.1997, dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 20.8.1997.
Stary spis: S.r.o. 20392
5. Notárska zápisnica N 177/97, Nz 175/97 spísaná dňa 6. 10. 1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novým peňažným vkladom a zmeny konateľov. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 49/98, Nz 47/98 spísanej dňa 2. 2. 1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
Stary spis: S.r.o. 20392
6. Notárska zápisnica N 49/98, Nz 47/98 zo dňa 2.2.1998, notárska zápisnica N 163/98, Nz 158/98 zo dňa 21.4.1998.
7. Notárska zápisnica N 348/98, Nz 342/98 spísaná dňa 23.7.1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
8. Notárska zápisnica N 410/99, Nz 404/99 zo dňa 24.9.1999 osvedčujúca zápisnicu z valného zhromaždenia a zmenu zakladateľskej listiny v zmysle Zák. č. 127/1999 Z.z.
9. Zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. Nz 215/99 zo dňa 26.11.1999 a zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. N 76/2000, Nz 72/2000 zo dňa 12.4.2000.
10. Zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. N 114/01, Nz 112/01 zo dňa 3.4.2001 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
11. Notárska zápisnica N 514/2001, Nz 500/2001 spísaná dňa 19.11.2001 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené menovanie prokuristov. Doplnok k zakladateľskej listine zo dňa 19.11.2001.
12. Prijaté nové znenie zakladateľskej listiny uznesením valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2002 spísané notárskou zápisnicou N 172/02, Nz 165/02 JUDr. Miroslava Pavloviča, ktorá nahradzuje pôvodnú zakladateľskú listinu.
13. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 331/02, Nz 328/02. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 25.6.2002.
Prokúra:
Eva Mikletičova, r.č. XXXXXXXXXXX zánik funkcie dňom 25.6.2002
Richard Werfl, r.č. XXXXXXXXXXX vznik funkcie dňom 25.6.2002.
14. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 403/02, Nz 381/02 dňa 5.8.2002, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 62/03, Nz 13359/03 spísanej dňa 24.2.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 348/2003, Nz 57490/2003 spísanej dňa 9.7.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 497/03, Nz 83593/03 spísanej dňa 23.9.03 notárom JUDr. Lošonským, PhD.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou .A.S.A. Žilina, spol. s r.o.
Zmluva o zlúčení zo dňa 20.12.2002.
Obchodná spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti .A.S.A. Žilina, spol. s r .o., Bratislavská 26, 010 01 Žilina, IČO: 31 612 431. Obchodné imanie zlučovanej spoločnosti .A.S.A. Žilina, spol. s r.o. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., ktorá na seba preberá všetky veci, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti.
19. Notárska zápisnica č. N 720/2003, Nz 125233/2003 zo dňa 22.12.2003.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2004.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.6.2004.
Funkcia prokuristu Ing. T. Javora sa končí dňom 7.6.2004.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.9.2004 - zmena konateľov a odvolanie prokuristov.
Funkcia konateľa Ing. D. Andeleka a prokuristov Ing. J. Kožnáreka, a Ing. Josefa Czepieca zaniká dňa 14.9.2004.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.2.2006 o zlúčení s obchodnou spoločnosťou KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453 zrušenej bez likvidácie a schválenie zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnici N 6/2006, Nz 5341/2006 spísanej dňa 13.2.2006, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453 ( zanikajúca spoločnosť ) a obchodnou spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO : 31 318 762 ( nástupnícka spoločnosť ), ktorá ako právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2006 a zo dňa 19.10.2006.
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.5.2007.
26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2008.
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07.2009.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2009.
28. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2009.
29. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2010
30. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010.
31. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.12.2011
32. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 28.12.2012 o zlúčení so spoločnosťou .A.S.A. EKO s. r. o., so sídlom Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, IČO: 31 713 700, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 6714/V, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 13406/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 236/2012, Nz 10076/2012, NCRIs 10334/2012 dňa 21.03.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti .A.S.A. EKO s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
33. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2013.
34. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.04.2016
35. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.05.2017.
História zmien a podania
 • 2020
 • 6.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R318093
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 1.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R316546
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 25.11. 2019
  Zmena zápisu číslo R298116

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R283996
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
 • 10.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R256687
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 6.3. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R247258
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • 25.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R246023
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • 5.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R244266
  • Geologické oprávnenie zo dňa 03.02.2014
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2014
 • 2018
 • 28.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R236158

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 24.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R235778

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R227938
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 7.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R220860
  • Zakladateľská listina.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • 15.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218297
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  • Súhlas s vymenovaním do funkcie.zep
 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217082
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 11.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R209594
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 31.10. 2017
  Zmena zápisu číslo R192772

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 9.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R185319
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 27.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R182887
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 14.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R173629

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R172056
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R169569
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.3.2017
  • Plnomocenstvo zo dňa 27.2.2017
 • 19.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R161883
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 8.3. 2017
 • 2016
 • 5.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R142069

  Zaregistrovali sme zmenu názvu FCC Slovensko, s.r.o. z .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

 • 28.9. 2016
 • 10.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R137489
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 8.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R137112

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R122252
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a biotechnológií
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.04.2016
 • 31.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R112652
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2015
 • 14.4. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R906555
  • Rozhodnutie 1dineho spolocnika o odvolani konatela
  • Rozhodnutie 1dineho spolocnika o premene men.hodnot
 • 2014
 • 5.3. 2014
  Zmena zápisu číslo R719342

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie geologických prác: geologický výskum, hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostriedia, terénne meračské práce, technické práce (vrtné práce), technologické práce, geochemické práce, geofyzikálne práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostriedia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže, vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  Zrušené predmety
  • geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
  • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  • vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  • sanácia geologického prostredia,sanácia enviromentálnej záťaže

 • 8.1. 2014
  Zmena zápisu číslo R680674
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2013.
 • 2013
 • 6.8. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R583045
  • účtovná závierka za rok 2012, výročná správa za rok 2012
 • 6.8. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R583114
  • účtovná závierka za rok 2012
 • 11.3. 2013
 • 2012
 • 7.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R379995
  • účtovná závierka za rok 2010, výročná správa 2010
 • 4.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R257393
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 28.12.2012 o zlúčení so spoločnosťou .A.S.A. EKO s. r. o., so sídlom Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, IČO: 31 713 700, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 6714/V, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 13406/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 236/2012, Nz 10076/2012, NCRIs 10334/2012 dňa 21.03.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti .A.S.A. EKO s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 31.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R205509
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 10.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 25.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív
   • sanácia geologického prostredia,sanácia enviromentálnej záťaže
   Zrušené predmety
   • vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2010
 • 23.1. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
   • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
   • vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2009.
 • 2009
 • 24.9. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 19.12. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 1.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie služieb mechanizmami
   • maliarske, natieračské a sklenárske práce
   • prieskum trhu a verejnej mienky
   • faktoring a forfaiting
   • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • poradenská činnosť v oblasti projektov, spracovanie projektov a technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
   • výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti, usporadúvanie školení, výstav a konferencií
   • reklamná činnosť
   • sadové úpravy, údržba komunikácií /odhŕňanie snehu, čistenie komunikácií/ v rozsahu voľnej živnosti
   • prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie, terénne úpravy
   • montáž informačných a reklamných tabúľ bez zásahu do vyhradených technických častí
   • pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
   • prevádzkovanie športových a detských ihrísk
   • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   • prenájom stavebných strojov a zariadení
   • výsadba, údržba verejnej zelene, parkov - záhradné služby s výnimkou záhradných architektov
   • rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
   • osadzovanie a montáž informačných a reklamných tabúľ
   • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   • inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
   • prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
   • prevádzkovanie verejných WC
   • prevádzkovanie zberných dvorov na zhromažďovanie odpadov
   • prevádzkovanie skládok odpadov
   • zabezpečovanie separovaného zberu odpadov
   • výroba alternatívneho paliva z ostatného odpadu v rozsahu voľnej živnosti
   • výroba a predaj alternatívnych palív v rozsahu voľnej živnosti
   • sanácie a rekultivácie
   • spracovanie a rekultivácia zeminy
   • výroba a rozvod tepla do 5 MJ, malé vodné elektrárne
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.5.2007.
 • 2006
 • 31.10. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
   pôvodne
   a/ Za spoločnosť koná samostatne jeden konateľ alebo jeden prokurista spoločnosti vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb do výšky 250.000,- Sk. b/ Za spoločnosť konajú spoločne ktoríkoľvek dvaja konatelia alebo spoločne ktoríkoľvek dvaja prokuristi alebo spoločne jeden konateľ a jeden prokurista spoločnosti, vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb nad 250.000,- Sk.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
   • vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2006 a zo dňa 19.10.2006.
 • 1.3. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.2.2006 o zlúčení s obchodnou spoločnosťou KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453 zrušenej bez likvidácie a schválenie zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnici N 6/2006, Nz 5341/2006 spísanej dňa 13.2.2006, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453 ( zanikajúca spoločnosť ) a obchodnou spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO : 31 318 762 ( nástupnícka spoločnosť ), ktorá ako právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453.

 • 2004
 • 5.10. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   a/ Za spoločnosť koná samostatne jeden konateľ alebo jeden prokurista spoločnosti vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb do výšky 250.000,- Sk. b/ Za spoločnosť konajú spoločne ktoríkoľvek dvaja konatelia alebo spoločne ktoríkoľvek dvaja prokuristi alebo spoločne jeden konateľ a jeden prokurista spoločnosti, vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb nad 250.000,- Sk.
   pôvodne
   a/ Za spoločnosť koná samostatne jeden konateľ alebo jeden prokurista spoločnosti vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb do výšky 250.000,- Sk. b/ Za spoločnosť konajú spoločne ktorýkoľvek dvaja konatelia alebo spoločne ktorýkoľvek dvaja prokuristi alebo spoločne jeden konateľ a jeden prokurista spoločnosti, vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb nad 250.000,- Sk.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.9.2004 - zmena konateľov a odvolanie prokuristov. Funkcia konateľa Ing. D. Andeleka a prokuristov Ing. J. Kožnáreka, a Ing. Josefa Czepieca zaniká dňa 14.9.2004.
 • 22.6. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.6.2004. Funkcia prokuristu Ing. T. Javora sa končí dňom 7.6.2004.
 • 2.6. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2004.
 • 14.1. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 720/2003, Nz 125233/2003 zo dňa 22.12.2003.
 • 2003
 • 18.11. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou .A.S.A. Žilina, spol. s r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.12.2002. Obchodná spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti .A.S.A. Žilina, spol. s r .o., Bratislavská 26, 010 01 Žilina, IČO: 31 612 431. Obchodné imanie zlučovanej spoločnosti .A.S.A. Žilina, spol. s r.o. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., ktorá na seba preberá všetky veci, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti.

 • 10.10. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 497/03, Nz 83593/03 spísanej dňa 23.9.03 notárom JUDr. Lošonským, PhD.
 • 9.10. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 348/2003, Nz 57490/2003 spísanej dňa 9.7.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD.

 • 22.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 20.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. z A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  • zmena základného imania 2 987 453 € (splatené 2 987 453 €) z hodnoty 1 659 696 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 403/02, Nz 381/02 dňa 5.8.2002, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
 • 19.9. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.8. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Prijaté nové znenie zakladateľskej listiny uznesením valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2002 spísané notárskou zápisnicou N 172/02, Nz 165/02 JUDr. Miroslava Pavloviča, ktorá nahradzuje pôvodnú zakladateľskú listinu.
 • 2001
 • 22.11. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   a/ Za spoločnosť koná samostatne jeden konateľ alebo jeden prokurista spoločnosti vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb do výšky 250.000,- Sk. b/ Za spoločnosť konajú spoločne ktorýkoľvek dvaja konatelia alebo spoločne ktorýkoľvek dvaja prokuristi alebo spoločne jeden konateľ a jeden prokurista spoločnosti, vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb nad 250.000,- Sk.
   pôvodne
   Za spoločnosť podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 514/2001, Nz 500/2001 spísaná dňa 19.11.2001 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené menovanie prokuristov. Doplnok k zakladateľskej listine zo dňa 19.11.2001.
 • 22.5. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 659 696 € z hodnoty 995 818 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. N 114/01, Nz 112/01 zo dňa 3.4.2001 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
 • 2000
 • 27.4. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 995 818 € z hodnoty 663 878 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   • sprostredkovateľská činnosť
   • konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
   • zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
   • prevádzkovanie odstavných plôch
   • zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
   • čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
   • záhradnícke a sadovnícke práce
   • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
   • údržba a čistenie kanalizácie
   • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
   • odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov
   • prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
   • konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov
   • búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
   • geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
   • recyklácia stavebných odpadov
   • prevádzka kompostovacieho zariadenia
   • výkup, separácia a predaj zberového papiera
   • výkup, separácia a predaj druhotných surovín
   • vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
   • prevádzkovanie medziskladov odpadov
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. Nz 215/99 zo dňa 26.11.1999 a zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. N 76/2000, Nz 72/2000 zo dňa 12.4.2000.
 • 1999
 • 25.10. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 410/99, Nz 404/99 zo dňa 24.9.1999 osvedčujúca zápisnicu z valného zhromaždenia a zmenu zakladateľskej listiny v zmysle Zák. č. 127/1999 Z.z.
 • 26.2. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 348/98, Nz 342/98 spísaná dňa 23.7.1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
 • 1998
 • 9.11. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 12.6. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vedenie účtovníctva
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 49/98, Nz 47/98 zo dňa 2.2.1998, notárska zápisnica N 163/98, Nz 158/98 zo dňa 21.4.1998.
 • 11.2. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 663 878 € z hodnoty 331 939 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 177/97, Nz 175/97 spísaná dňa 6. 10. 1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novým peňažným vkladom a zmeny konateľov. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 49/98, Nz 47/98 spísanej dňa 2. 2. 1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: S.r.o. 20392
 • 1997
 • 3.10. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 331 939 € z hodnoty 165 970 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 371/97, Nz 362/97 zo dňa 20.8.1997, dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 20.8.1997. Stary spis: S.r.o. 20392
 • 24.7. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • cestná motorová doprava - nákladná
   • prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 295/97, Nz 288/97 spísaná dňa 13.6.1997 notárom JUDr.Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: S.r.o. 20392
 • 21.3. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výkup a export nebezpečných odpadov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 498/96, Nz 472/96. Stary spis: S.r.o. 20392
 • 1996
 • 23.5. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
  • novú adresu firmy Bratislavská 18, 900 51 Zohor
  • nové základne imanie 165 970 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu
   • zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí
   • údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
   • vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   • zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie spoločníka zo dňa 1.6.1994, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.1.1994. Osvedčenie o prehlásení spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice Nz 474/94 napísaná dňa 5.12.1994 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 69/95 napísanej dňa 21.2.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorou sa mení obchodné meno spoločnosti z A.S.A. Ekoservis s.r.o. na A.S.A. Slovensko s.r.o. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.1995. Uznesenie spoločníkov zo dňa 21.12.1995 a 17.1.1996. Stary spis: S.r.o. 6329 Stary spis: S.r.o. 20392