Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/2/2011
  • Spisová značka 4K/2/2011
  • Prvý a posledný záznam 30.11.2011 - 23.5.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.5.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Marína Gallová Žilina Žilinský
4.10.2012
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Marína Gallová Žilina Žilinský
30.11.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Marína Gallová Žilina Žilinský