Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 407 236€ 237 481 962€ 163 213 940€ 172 159 404€ 194 520 129€ 186 634 706€ 182 741 136€ 172 003 962€ 178 097 686€ 176 933 564€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 480 059 € 241 978 791 € 175 159 846 € 169 503 196 € 196 873 294 € 188 512 049 € 184 715 620 € 173 775 956 € 179 866 858 € 178 576 804 € 166 318 903 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 751 358€ 2 608 619€ 1 799 820€ 1 670 559€ 2 002 843€ 2 111 489€ 2 387 079€ 2 394 062€ 2 645 860€ 2 969 667€ 3 639 793€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
210 910€ 221 559 011€ 148 942 407€ 157 470 555€ 175 812 852€ 169 472 119€ 165 641 156€ 157 736 891€ 162 712 119€ 160 994 093€ 145 299 349€
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 444 968€ 13 314 332€ 12 471 713€ 13 018 290€ 13 407 099€ 13 393 748€ 12 835 705€ 12 720 997€ 13 529 954€ 14 797 797€ 14 951 620€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-30 438 426€ 8 970 597€ -4 410 954€ 3 297 335€ 1 657 350€ 1 877 196€ -847 988€ -790 247€ -1 827 993€ 1 375 630€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
31 833€ 34 654 832€ 2 169 185€ 1 739 743€ 2 323 065€ 1 829 778€ 1 900 831€ 1 586 369€ 1 718 075€ 1 623 672€ 979 846€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 990€ 280 423€ 806 124€ 15 003€ 30 100€ 47 565€ 73 653€ 185 625€ 51 097€ 19 568€ 72 665€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 008 730 € 238 530 156 € 172 166 985 € 166 782 117 € 193 599 273 € 185 779 378 € 182 879 122 € 170 575 432 € 177 112 869 € 176 022 346 € 163 486 129 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 746 059€ 2 603 181€ 1 789 055€ 1 651 355€ 1 979 476€ 2 102 996€ 2 382 983€ 2 389 835€ 2 640 995€ 2 964 030€ 3 633 636€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 441 847€ 81 147 172€ 73 034 847€ 67 074 312€ 80 121 521€ 83 895 062€ 85 838 114€ 78 378 803€ 84 191 663€ 90 384 484€ 85 332 243€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
10 139 674€ 114 594 431€ 90 491 110€ 87 099 970€ 99 304 653€ 88 993 659€ 84 074 495€ 80 346 642€ 81 462 462€ 73 868 368€ 64 414 539€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 315 804 € 2 157 259 € 2 167 947 € 2 214 749 € 2 240 401 € 2 021 180 € 1 906 812 € 1 811 989 € 1 752 706 € 1 720 450 € 1 657 153 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 703 654€ 1 585 927€ 1 598 964€ 1 634 771€ 1 651 946€ 1 489 844€ 1 408 912€ 1 346 249€ 1 294 124€ 1 269 777€ 1 221 898€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
568 466€ 533 845€ 535 898€ 545 986€ 556 353€ 504 115€ 471 359€ 439 460€ 432 888€ 425 721€ 410 740€
19
E.4.
Sociálne náklady
43 684€ 37 487€ 33 085€ 33 992€ 32 102€ 27 221€ 26 541€ 26 280€ 25 694€ 24 952€ 24 515€
20
F.
Dane a poplatky
16 799€ 15 353€ 16 122€ 16 467€ 16 660€ 16 032€ 16 017€ 16 025€ 16 445€ 17 128€ 18 058€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
214 359€ 213 477€ 238 218€ 289 935€ 275 801€ 251 421€ 256 583€ 328 941€ 361 631€ 414 304€ 436 937€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
214 359€ 213 477€ 238 218€ 289 935€ 275 801€ 251 421€ 256 583€ 328 941€ 361 631€ 414 304€ 436 937€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 891€ 34 729 170€ 2 662 388€ 2 446 160€ 2 791 469€ 2 529 004€ 2 648 210€ 2 037 515€ 2 082 487€ 1 944 049€ 930 015€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
121 297€ 3 070 113€ 1 767 298€ 5 989 169€ 6 869 292€ 5 970 024€ 5 755 908€ 5 265 682€ 4 604 480€ 4 709 533€ 7 063 548€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
471 329 € 3 448 635 € 2 992 861 € 2 721 079 € 3 274 021 € 2 732 671 € 1 836 498 € 3 200 524 € 2 753 989 € 2 554 458 € 2 832 774 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 079 656 € 8 698 752 € 6 869 525 € 11 922 813 € 13 114 479 € 11 642 989 € 10 445 544 € 10 888 682 € 9 802 566 € 9 716 682 € 11 885 974 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
935 € 1 704 728 € 360 087 € 916 093 € 435 808 € 672 454 € 1 448 846 € 432 624 € 955 518 € 2 019 544 € 476 181 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
995 532 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
995 532€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 363 € 1 373 € 1 365 € 1 219 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 363€ 1 373€ 1 365€ 1 219€
42
XII.
Kurzové zisky
927€ 1 704 698€ 360 057€ 916 063€ 435 778€ 672 424€ 1 448 816€ 432 261€ 954 145€ 1 022 647€ 474 962€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 940 € 1 575 867 € 766 417 € 916 617 € 662 844 € 504 354 € 444 915 € 867 643 € 847 757 € 672 571 € 677 762 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 428 € 160 € 49 € 14 € 302 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 428€ 160€ 49€ 14€ 302€
52
O.
Kurzové straty
7 459€ 1 539 036€ 727 231€ 883 974€ 628 373€ 470 040€ 408 013€ 827 670€ 804 867€ 608 888€ 629 819€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 481€ 36 831€ 37 758€ 32 643€ 34 471€ 34 154€ 36 902€ 39 973€ 42 841€ 63 669€ 47 641€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 005 € 128 861 € -406 330 € -524 € -227 036 € 168 100 € 1 003 931 € -435 019 € 107 761 € 1 346 973 € -201 581 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
460 324 € 3 577 496 € 2 586 531 € 2 720 555 € 3 046 985 € 2 900 771 € 2 840 429 € 2 765 505 € 2 861 750 € 3 901 431 € 2 631 193 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
103 630 € 753 441 € 547 413 € 574 475 € 642 790 € 611 738 € 607 845 € 609 863 € 636 804 € 643 021 € 607 042 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
100 624€ 766 198€ 544 787€ 579 832€ 654 397€ 620 333€ 605 626€ 614 932€ 644 619€ 661 233€ 657 044€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 006€ -12 757€ 2 626€ -5 357€ -11 607€ -8 595€ 2 219€ -5 069€ -7 815€ -18 212€ -50 002€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
356 694 € 2 824 055 € 2 039 118 € 2 146 080 € 2 404 195 € 2 289 033 € 2 232 584 € 2 155 642 € 2 224 946 € 3 258 410 € 2 024 151 €