Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
76 904 850 € 65 411 112 € 71 835 676 € 78 439 480 € 79 492 626 € 74 314 843 € 73 281 940 € 66 520 879 € 56 788 094 € 51 092 397 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
76 905 877€ 64 988 380€ 72 644 701€ 78 170 438€ 79 317 198€ 74 355 180€ 73 264 688€ 65 730 896€ 56 329 640€ 51 269 425€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 943€ 418 422€ -814 182€ 264 673€ 107 471€ -47 858€ 11 637€ 679 031€ 343 416€ -311 022€
07
II.3
Aktivácia
4 916€ 4 310€ 5 157€ 4 369€ 67 957€ 7 521€ 5 615€ 110 952€ 115 038€ 133 994€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
62 418 694 € 51 146 823 € 57 806 742 € 63 396 694 € 63 937 613 € 61 695 708 € 61 220 286 € 55 223 371 € 46 195 789 € 40 890 448 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 194 577€ 41 684 472€ 50 136 358€ 54 041 850€ 55 139 769€ 54 153 617€ 53 592 859€ 48 104 982€ 39 382 230€ 36 140 246€
10
B.2
Služby
9 238 217€ 9 455 701€ 7 694 334€ 9 333 444€ 8 792 844€ 7 552 091€ 7 627 427€ 7 118 389€ 6 813 559€ 4 750 202€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
14 486 156 € 14 264 289 € 14 028 934 € 15 042 786 € 15 555 013 € 12 619 135 € 12 061 654 € 11 297 508 € 10 592 305 € 10 201 949 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 715 138 € 10 052 133 € 9 436 030 € 9 353 914 € 9 293 706 € 7 409 676 € 7 096 527 € 7 090 797 € 6 697 609 € 7 262 472 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 635 141€ 7 201 693€ 6 693 126€ 6 569 845€ 5 875 397€ 5 296 270€ 5 055 073€ 5 043 938€ 4 737 201€ 4 961 529€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
85 883€ 45 883€ 75 883€ 70 883€ 945 883€ 41 383€ 27 883€ 27 883€ 132 252€ 328 626€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 651 775€ 2 536 920€ 2 351 474€ 2 233 876€ 2 025 992€ 1 842 208€ 1 777 918€ 1 743 553€ 1 592 031€ 1 651 539€
16
C.4
Sociálne náklady
342 339€ 267 637€ 315 547€ 479 310€ 446 434€ 229 815€ 235 653€ 275 423€ 236 125€ 320 778€
17
D
Dane a poplatky
105 654€ 104 695€ 105 671€ 109 178€ 104 624€ 106 683€ 105 595€ 103 060€ 86 632€ 100 551€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 830 827€ 4 049 576€ 4 144 447€ 4 140 573€ 4 105 625€ 4 110 341€ 4 210 813€ 3 698 534€ 3 592 715€ 3 695 903€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 466 896€ 1 438 191€ 1 613 330€ 859 452€ 1 455 877€ 692 717€ 1 441 886€ 606 330€ 536 872€ 538 505€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 447 971€ 1 429 724€ 1 585 951€ 838 858€ 1 453 728€ 672 327€ 1 390 991€ 346 386€ 224 924€ 321 401€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-320 223€ -475 036€ -119 939€ 40 841€ 425 521€ -408 977€ -125 493€ -200 735€ -1 079 291€ 251 743€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 434 697€ 11 180 818€ 10 259 279€ 13 425 583€ 10 813 645€ 11 227 858€ 5 895 585€ 185 571€ 225 602€ 1 140 784€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 211 660€ 10 988 131€ 9 704 687€ 12 900 199€ 10 385 214€ 11 359 309€ 5 854 526€ 130 434€ 1 439 493€ 130 914€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
396 722 € 734 075 € 1 044 696 € 1 944 258 € 2 056 117 € 1 290 351 € 866 166 € 920 933 € 392 697 € 118 254 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
27 440€ 1 000€ 58 900€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
25 872€ 1 233€ 50 424€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
8 827€ 366€ 2 153€ 1 353€ 8 109€ 3 202€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 126€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
101 498€
38
X.
Výnosové úroky
132 528€ 121 381€ 98 422€ 36€ 59€ 1 250€ 3 225€ 1 505€ 1 953€ 3 753€
39
N
Nákladové úroky
276 727€ 285 468€ 368 688€ 349 107€ 418 234€ 505 384€ 570 170€ 507 841€ 156 775€ 229 528€
40
XI.
Kurzové zisky
20 120€ 22 630€ 34 134€ 6 718€ 41 931€ 12 174€ 38 503€ 139 779€ 125 316€ 79 264€
41
O
Kurzové straty
18 938€ 29 856€ 15 024€ 21 277€ 22 823€ 83 977€ 128 988€ 102 827€ 124 665€ 79 652€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
91€ 641€ 28€ 994€ 8 872€ 3 704€ 3 381€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
-51 624€ 360 990€ 44 234€ 314 905€ 150 892€ 173 283€ 182 589€ 205 851€ 187 960€ -164 590€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-85 692 € -530 278 € -292 596 € -778 680 € -541 850 € -749 192 € -839 025 € -666 363 € -338 660 € -46 514 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
311 030 € 203 797 € 752 100 € 1 165 578 € 1 514 267 € 541 159 € 27 141 € 254 570 € 54 037 € 71 740 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
115 314 € 73 196 € 189 968 € 240 941 € 352 493 € 180 138 € -14 919 € 245 223 € -4 609 € -70 793 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
147 286€ 128 085€ 185 098€ 407 876€ 313 748€ 38 237€ 6 415€ 13 181€ 0€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-31 972€ -54 889€ 4 870€ -166 935€ 38 745€ 141 901€ -21 334€ 232 042€ -4 609€ -70 793€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
195 716 € 130 601 € 562 132 € 924 637 € 1 161 774 € 361 021 € 42 060 € 9 347 € 58 646 € 142 533 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
311 030 € 203 797 € 752 100 € 1 165 578 € 1 514 267 € 541 159 € 27 141 € 254 570 € 54 037 € 71 740 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
195 716 € 130 601 € 562 132 € 924 637 € 1 161 774 € 361 021 € 42 060 € 9 347 € 58 646 € 142 533 €