Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
28.02.2015
28.02.2016
27.02.2014
27.02.2015
31.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01.03.2011
29.02.2012
01.03.2010
28.02.2011
01.03.2009
28.02.2010
01.03.2008
28.02.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 367 404 000 € 1 386 668 000 € 1 390 850 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 022 475 000 € 1 040 812 000 € 1 053 295 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
344 929 000 € 345 856 000 € 337 555 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
65 938 000 € 64 383 000 € 60 628 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
65 867 000 € 64 363 000 € 60 617 000 €
07
II.3
Aktivácia
71 000 € 20 000 € 11 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
161 177 000 € 165 359 000 € 167 415 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 790 000 € 21 759 000 € 23 461 000 €
10
B.2
Služby
138 387 000 € 143 600 000 € 143 954 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
249 690 000 € 244 880 000 € 230 768 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
132 890 000 € 130 505 000 € 127 140 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
95 473 000 € 94 255 000 € 91 073 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
31 749 000 € 30 448 000 € 29 489 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
5 668 000 € 5 802 000 € 6 578 000 €
17
D
Dane a poplatky
3 341 000 € 8 087 000 € 5 497 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 373 000 € -4 499 000 € 53 634 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
405 000 € 1 470 000 € -1 727 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 659 000 € 6 037 000 € 4 999 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 833 000 € 4 882 000 € 2 176 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
38 317 000 € 113 412 000 € 45 593 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
31 015 000 € 8 003 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31 015 000 € 8 003 000 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
39 000 € 0 € 54 000 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 198 000 € 0 €
38
X.
Výnosové úroky
561 000 € 46 000 € 31 000 €
39
N
Nákladové úroky
37 000 € 6 000 € 4 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
675 000 € 19 000 € 0 €
41
O
Kurzové straty
0 € 1 053 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 943 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
28 310 000 € 7 864 000 € -972 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
66 627 000 € 121 276 000 € 44 621 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 842 000 € 27 375 000 € 12 659 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
20 667 000 € 18 621 000 € 13 225 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-3 825 000 € 8 754 000 € -567 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
49 785 000 € 93 901 000 € 31 962 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
66 627 000 € 121 276 000 € 44 621 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
49 784 000 € 93 901 000 € 31 962 000 €