Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2018 2017 2016 2015
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
28.02.2015
28.02.2016
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 451 467 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 440 406 000 € 1 458 558 000 € 1 454 750 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 367 404 000€ 1 386 668 000€ 1 390 850 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
65 867 000€ 64 363 000€ 60 617 000€
07
V.
Aktivácia
71 000€ 20 000€ 11 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
405 000€ 1 470 000€ -1 727 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 659 000€ 6 037 000€ 4 999 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 402 089 000 € 1 345 146 000 € 1 409 157 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 022 475 000€ 1 040 812 000€ 1 053 295 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 790 000€ 21 759 000€ 23 461 000€
14
D.
Služby
138 387 000€ 143 600 000€ 143 954 000€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
132 890 000 € 130 505 000 € 127 140 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
95 473 000€ 94 255 000€ 91 073 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 749 000€ 30 448 000€ 29 489 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 668 000€ 5 802 000€ 6 578 000€
20
F.
Dane a poplatky
3 341 000€ 8 087 000€ 5 497 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 373 000€ -4 499 000€ 53 634 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 833 000€ 4 882 000€ 2 176 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
38 317 000 € 113 412 000 € 45 593 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
249 690 000 € 244 880 000 € 230 768 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
32 290 000 € 8 068 000 € 85 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
31 015 000 € 8 003 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
31 015 000€ 8 003 000€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
561 000 € 46 000 € 31 000 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
561 000€ 46 000€ 31 000€
42
XII.
Kurzové zisky
675 000€ 19 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
39 000€ 0€ 54 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 980 000 € 204 000 € 1 057 000 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
37 000 € 6 000 € 4 000 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
37 000€ 6 000€ 4 000€
52
O.
Kurzové straty
0€ 1 053 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 198 000€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 943 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
28 310 000 € 7 864 000 € -972 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
66 627 000 € 121 276 000 € 44 621 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 842 000 € 27 375 000 € 12 659 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
20 667 000€ 18 621 000€ 13 225 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 825 000€ 8 754 000€ -567 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
49 784 000 € 93 901 000 € 31 962 000 €