Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

 • Názov VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
 • IČO 31322301
 • DIČ 2020313427
 • IČ DPH SK2020313427 podľa §4
 • Sídlo Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 398/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 5 595 426 € / splatené 5 595 426 €
  Podľa účtovnej závierky: 5 595 426 €
 • Historické sídlo Tomášikova 19, 826 55 Bratislava
  (platné do 5. augusta 2009)
  Drieňová 7, 826 55 Bratislava
  (platné do 21. júla 2005)
  Drieňova 7, 826 55 Bratislava
  (platné do 31. októbra 1997)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Štefan Kobes Podpredseda predstavenstva Antolská 6, 851 07 Bratislava 21. júna 2016
Ing. Karol Urban Predseda predstavenstva Kukučínova 1249/8, 953 01 Zlaté Moravce 12. júla 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 24. júna 2016] V mene spoločnosti koná navonok súčasne predseda predstavenstva spoločnosti a popredseda predstavenstva spoločnosti, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Pavel Dubaj Dozorná rada Zohorská 15, 900 55 Lozorno 29. júna 2012
JUDr. Karina Kobesová Dozorná rada Lombardiniho 3, 831 03 Bratislava 21. júna 2016
Ing. Stanislav Urban Dozorná rada Hviezdoslavova 10, 821 06 Bratislava 30. júna 2009
Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb 8.7.1993
vykonávanie dopravných stavieb 8.7.1993
výroba, dodávka a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu 8.7.1993
výroba zámočníckych výrobkov 8.7.1993
výroba, montáž a predpínanie prefabrikovaných prvkov pre investičnú výstavbu 8.7.1993
opravy motorových a dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť 8.7.1993
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti 8.7.1993
montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu : PZ-V zariadenia na znižovanie a zvyšovanie tlaku plynu do 50 000 Nm3/hod., PZ-VI plynovody do 10 MPa, PZ-VII spotrebiče plynu spaľovaním do výkonu 150 MW. Médium. : zemný plyn, propan-butan 31.10.1996
výkon činnosti stavbyvedúceho - Vodohospodárske stavby 31.10.1997
výkon činnosti stavebného dozoru - Vodohospodárske stavby 31.10.1997
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 21.12.2004
vnútroštátna nákladná doprava 21.12.2004
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 21.12.2004
pohostinská činnosť 21.12.2004
inžinierska činnosť 21.12.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 28.7.2010
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 28.7.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 28.7.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 28.7.2010
reklamné a marketingové služby 28.7.2010
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 28.7.2010
prieskum trhu a verejnej mienky 28.7.2010
faktoring a forfaiting 28.7.2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 28.7.2010
správa registratúry 28.7.2010
počítačové služby 27.4.2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 27.4.2011
administratívne služby 27.4.2011
projektovanie inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby 17.11.2011
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo 16.5.2014
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre statiku stavieb 16.5.2014
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotecnické zariadenie 16.5.2014
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 24.1.2018
Vedenie účtovníctva 27.7.2018
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 1.8.2019
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 23.6.2020
Iné právne skutočnosti
1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.1992, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 687/92, Nz 658/92 napísanou JUDr. Hrušovskou, štátnou notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 11.8.1993 schválilo zmenu Stanov a.s. v čl. III. bod 4, čl. VI. bod 3, čl. VIII. bod 2, 6, 7, 8, čl. XI. bod 13, čl. XII. bod 10/c, čl. XIII. bod 4, čl. XX, čl. XXI., čl. XXII, čl. XXV.
3. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 11/95, Nz 13/95 napísaná dňa 27.1.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou.
4. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 112/96, Nz 119/96 zo dňa 19.7.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
5. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 3/97, Nz 3/97 zo dňa 15.7.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 1.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 10/2000, Nz 10/2000 v znení opravy.
8. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.6.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou
Nz 274/2002 spísanou notárkou JUDr.Martou Pavlovičovou.
9. Notárska zápisnica N 261/2004, Nz 87579/2004 zo dňa 7.12.2004. Peter Matúš odvolaný z funkcie člena predstavenstva ku dňu 7.12.2004.
10. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 28.06. 2005 - Notárska zápisnica N 118/2005, Nz 32343/2005, NCRls 31864/2005 napísaná dňa 12.07.2005 notárom JUDr. Irenou Bošanskou.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2007.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2008.
13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2008 Nz 61765/2008 dňa 16.12.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2009 vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 25105/2009 zo dňa 24.7.2009.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010, spísaná vo forme Notárskej zápisnice dňa 19.07.2010 N 133/2010 Nz 25523/2010.
16. Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9702/2011 zo dňa 17.3.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
17. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 43/2011 Nz 9702/2011 dňa 10.03.2011.
18. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012 a jej dodatok č. 1 zo dňa 30.10.2012.
19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.03.2013.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2013.
21. Zápísnica z mimoriadného valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N 192/2014, Nz 18561/2014, NCRIs 18937/2014 zo dňa 16.05.2014.
22. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N200/2013, Nz22883/2016, NCRls23551/2016 zo dňa 24.06.2016
História zmien a podania
 • 2020
 • 2.11. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R349144
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 23.6. 2020
  Zmena zápisu číslo R329167

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

 • 2019
 • 9.9. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R290756
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 19.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R284935
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
 • 1.8. 2019
  Zmena zápisu číslo R280715
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R280549
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R263644
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 23.1. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R243370
  • osvedcenie o ZO.zep
  • stanovy.zep
  • zápisnica z RVZ.zep
  • zápisnica-predstavenstvo.zep
  • záznam z voľby člena DR.zep
  • zoznam akcionárov.zep
 • 2018
 • 27.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R229493

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Vedenie účtovníctva

 • 5.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R220253

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 3.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R215489
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 24.1. 2018
  Zmena zápisu číslo R198345
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • 2017
 • 9.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R185199
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 6.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R177617
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 7.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R172339
  • Výročná správa za rok 2014.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 26.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R165178
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 18.4. 2017
  Zmena zápisu číslo R161279

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2016
 • 5.9. 2016
 • 8.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R137150
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 1.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R135856
  • Notárska zápisnica N 200/2016 Nz 22883/2016 NCRls 23551/2016 zo dňa 24.06.2016
  • Podpisový vzor - Štefan Kobes
  • Stanovy a.s. zo dňa 21.06.2016
 • 7.7. 2016
  Zmena zápisu číslo R130952
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná navonok súčasne predseda predstavenstva spoločnosti a popredseda predstavenstva spoločnosti, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva svoj podpis.
   pôvodne
   Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo a.s., ktoré je oprávnené konať v mene spoločnosti v o všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Ak sa vyžaduje úkon štatutárneho orgánu, za spoločnosť musia súhlasne prejaviť vôlu najmenej dvaja členovia predstavenstva. Ak sa vyžaduje písomný úkon štatutárneho orgánu, je vždy potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripojí podpisujúci svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N200/2013, Nz22883/2016, NCRls23551/2016 zo dňa 24.06.2016
 • 24.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124557
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 20.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124117
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119449
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 22.2. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R105379
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 16.6.2006
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 6.6.2007
  • Notárska zápisnica N 74/2009, Nz 25105/2009, NCRls 25508/2009, stanovy
  • Stanovy a.s. z 21.11.2008
  • Notárska zápisnica N 133/2010, Nz 25523/2010, NCRls 25944/2010
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 21.7.2010
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.4.2008
  • Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady z 30.4.2008
  • Notárska zápisnica N 188/2008, Nz 61765/2008, NCRls 61243/2008, dodatok č. 4 k stanovám
  • Stanovy a.s. z 21.11.2008
  • Výpis zo živnostenského registra z 7.4.2011
  • Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9702/2011, NCRls 9960/2011
  • Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9702/2011, NCRls 9960/2011
  • Autorizačné osvedčenie č. 2818 Z 4-24
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 29.6.2012
  • Dodatok č. 1 k zápisnici z VZ zo dňa 29.6.2012
  • Účtovná závierka za rok 2011
 • 2014
 • 17.6. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R774171
  • Notárska zápisnica N 192/2014, Nz 18561/2014
 • 30.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R765216
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
   • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre statiku stavieb
   • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotecnické zariadenie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápísnica z mimoriadného valného zhromaždenia spísaná vo forme Notárskej zápisnice N 192/2014, Nz 18561/2014, NCRIs 18937/2014 zo dňa 16.05.2014.
 • 26.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R762564
  • Úplné znenie stanov a.s. z 22.4.2014
 • 31.1. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R697800
  • stanovy a.s. zo dňa 21.12.2012
  • notárska zápisnica N 823/2013 Nz 203/2014 NCRls 212/2014 zo dňa 07.01.2014
 • 2013
 • 4.11. 2013
 • 20.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R611380
  • Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
 • 15.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R588692
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R580324
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 5 595 426 € (splatené 5 595 426 €) z hodnoty 1 595 426 € (splatené 1 595 426 €)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.03.2013.
 • 30.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R512580
  • Výročná správa 2011
  • Výročná správa 2010
  • Notárska zápisnica N 657/2012 zo dňa 04.03.2013
  • Vyhlásenie
 • 2012
 • 20.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R395262
  • konsolidovaná účtovná závierka 2009
  • konsolidovaná účtovná závierka 2008
  • konsolidovaná účtovná závierka 2007
  • konsolidovaná účtovná závierka 2006
  • konsolidovaná účtovná závierka 2005
 • 9.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R358371
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R345888
  • Výročná správa za rok 2009
  • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • 2011
 • 22.11. 2011
  Zmena zápisu číslo R170695

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.11. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie inžinierskych stavieb - vodohospodárske stavby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 43/2011 Nz 9702/2011 dňa 10.03.2011.
 • 27.4. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • počítačové služby
   • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   • administratívne služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9702/2011 zo dňa 17.3.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • 2010
 • 28.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   • reklamné a marketingové služby
   • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   • prieskum trhu a verejnej mienky
   • faktoring a forfaiting
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • správa registratúry
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010, spísaná vo forme Notárskej zápisnice dňa 19.07.2010 N 133/2010 Nz 25523/2010.
 • 2009
 • 5.8. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Röntgenova 26, 851 01 Bratislava z Tomášikova 19, 826 55 Bratislava
  • zmena základného imania 1 595 426 € (splatené 1 595 426 €) z hodnoty 1 595 134 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2009 vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 25105/2009 zo dňa 24.7.2009.
 • 7.1. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 27.5. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 21.8. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2007.
 • 2006
 • 1.8. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2005
 • 13.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.7. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Tomášikova 19, 826 55 Bratislava z Drieňová 7, 826 55 Bratislava
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 28.06. 2005 - Notárska zápisnica N 118/2005, Nz 32343/2005, NCRls 31864/2005 napísaná dňa 12.07.2005 notárom JUDr. Irenou Bošanskou.
 • 16.2. 2005
  Zmena zápisu
 • 2004
 • 21.12. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   • vnútroštátna nákladná doprava
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   • pohostinská činnosť
   • inžinierska činnosť
   Zrušené predmety
   • verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   • verejná cestná nákladná doprava
   • ubytovacie služby a pohostinská činnosť
   • projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 261/2004, Nz 87579/2004 zo dňa 7.12.2004. Peter Matúš odvolaný z funkcie člena predstavenstva ku dňu 7.12.2004.
 • 2002
 • 6.8. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo a.s., ktoré je oprávnené konať v mene spoločnosti v o všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Ak sa vyžaduje úkon štatutárneho orgánu, za spoločnosť musia súhlasne prejaviť vôlu najmenej dvaja členovia predstavenstva. Ak sa vyžaduje písomný úkon štatutárneho orgánu, je vždy potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie pripojí podpisujúci svoj podpis.
   pôvodne
   Zastupovanie spoločnosti navonok : štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.6.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 274/2002 spísanou notárkou JUDr.Martou Pavlovičovou.
 • 2000
 • 14.6. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 1.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 10/2000, Nz 10/2000 v znení opravy.

 • 18.1. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1997
 • 31.10. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.3. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1996
 • 31.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu : PZ-V zariadenia na znižovanie a zvyšovanie tlaku plynu do 50 000 Nm3/hod., PZ-VI plynovody do 10 MPa, PZ-VII spotrebiče plynu spaľovaním do výkonu 150 MW. Médium. : zemný plyn, propan-butan
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 112/96, Nz 119/96 zo dňa 19.7.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 1995
 • 24.3. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 11/95, Nz 13/95 napísaná dňa 27.1.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou.
 • 1993
 • 20.9. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.7. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   • vykonávanie dopravných stavieb
   • výroba, dodávka a montáž mechanických častí technológie pre inžiniersku a priemyselnú výstavbu
   • výroba zámočníckych výrobkov
   • výroba, montáž a predpínanie prefabrikovaných prvkov pre investičnú výstavbu
   • opravy motorových a dopravných prostriedkov, ako aj strojov a zariadení pre stavebnú činnosť
   • kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   • verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   • verejná cestná nákladná doprava
   • ubytovacie služby a pohostinská činnosť
   • projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušené predmety
   • Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B. Prednostne plní úlohy rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok. Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávaťv tuzemsku aj v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími úpravami prierezových ústredných orgánov. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle ďalších právnych predpisov.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.1992, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 687/92, Nz 658/92 napísanou JUDr. Hrušovskou, štátnou notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti.
 • 1992
 • 26.4. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
  • novú adresu firmy Drieňova 7, 826 55 Bratislava
  • nové základne imanie 1 595 134 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Zastupovanie spoločnosti navonok : štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B. Prednostne plní úlohy rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok. Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávaťv tuzemsku aj v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími úpravami prierezových ústredných orgánov. Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle ďalších právnych predpisov.