Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 646 484 € 18 774 736 € 17 369 037 € 15 161 515 € 30 071 642 € 26 565 589 € 14 402 651 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 061 441 € 1 901 150 € 1 732 903 € 2 077 103 € 3 345 244 € 2 142 992 € 1 615 056 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
344 € 2 834 € 6 622 € 10 378 € 3 900 €
005
A.I.2
Software
344€ 2 834€ 6 622€ 10 378€ 3 900€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
1 833 112 € 1 895 700 € 1 726 642 € 2 067 583 € 2 799 616 € 1 594 792 € 1 063 342 €
012
A.II.1
Pozemky
485 287€ 485 287€ 485 287€ 485 287€ 485 287€ 485 287€ 118 411€
013
A.II.2
Stavby
206 732€ 228 039€ 254 101€ 282 582€ 312 191€ 341 957€ 371 120€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 089 857€ 1 058 069€ 949 367€ 923 260€ 945 081€ 704 574€ 572 013€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 122€ 9 005€ 10 887€ 12 770€ 14 652€ 16 534€ 1 798€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
44 114€ 40 300€ 27 000€ 363 684€ 1 033 505€ 11 650€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
75 000€ 8 900€ 34 790€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
228 329 € 5 450 € 5 917 € 6 686 € 539 006 € 537 822 € 547 814 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
2 448€ 5 450€ 5 917€ 6 686€ 539 006€ 537 822€ 547 814€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
225 881€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 515 004 € 16 336 560 € 15 499 008 € 13 033 980 € 26 514 278 € 24 325 560 € 12 583 636 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
542 156 € 996 043 € 1 035 987 € 417 923 € 741 976 € 952 956 € 268 175 €
035
B.I.1
Materiál
456 220€ 910 107€ 950 051€ 417 423€ 140 207€ 456 152€ 268 175€
039
B.I.5
Tovar
85 436€ 85 436€ 85 436€ 580 836€ 476 214€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
500€ 500€ 500€ 500€ 20 933€ 20 590€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
1 263 681 € 2 914 879 € 1 480 650 € 492 506 € 2 431 362 € 2 960 070 € 1 463 840 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
1 099 344 € 2 819 049 € 1 399 356 € 420 857 € 2 354 191 € 2 891 003 € 1 402 627 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 099 344€ 2 819 049€ 1 399 356€ 420 857€ 2 354 191€ 2 891 003€ 1 402 627€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
7 403€ 9 892€ 13 060€ 16 092€ 18 998€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
164 337€ 95 830€ 73 891€ 61 757€ 64 111€ 52 975€ 42 215€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
8 657 244 € 9 611 512 € 10 191 354 € 9 693 463 € 7 829 140 € 14 850 039 € 8 106 991 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
7 895 899 € 7 350 380 € 8 027 911 € 9 268 688 € 6 893 420 € 11 263 548 € 6 419 228 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
7 895 899€ 7 350 380€ 8 027 911€ 9 268 688€ 6 893 420€ 11 263 548€ 6 419 228€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
251 505€ 916 885€ 919 510€ 85 125€ 1 505 252€ 1 131 332€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
8 167€ 8 167€ 7 032€ 5 917€ 5 717€ 5 517€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 892€ 1 016 069€ 1 001 069€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
214 075€ 33 312€ 101 166€ 139 240€ 194 169€ 203 616€ 967€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
293 873€ 286 699€ 133 531€ 193 378€ 735 634€ 1 871 906€ 549 947€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
9 000 €
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
9 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
1 051 923 € 2 805 126 € 2 791 017 € 2 430 088 € 15 511 800 € 5 562 495 € 2 744 630 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 548€ 21 312€ 22 878€ 29 830€ 25 852€ 17 898€ 22 642€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 044 375€ 2 783 814€ 2 768 139€ 2 400 258€ 15 485 948€ 5 544 597€ 2 721 988€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
70 039 € 537 026 € 137 126 € 50 432 € 212 120 € 97 037 € 203 959 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 143€ 14 224€ 533€ 3 549€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
48 679€ 72 381€ 133 949€ 49 487€ 145 600€ 72 805€ 70 073€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 217€ 450 421€ 3 177€ 945€ 66 520€ 23 699€ 130 337€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 646 484 € 18 774 736 € 17 369 037 € 15 161 515 € 30 071 642 € 26 565 589 € 14 402 651 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 382 485 € 7 485 776 € 7 148 192 € 6 708 689 € 7 845 435 € 6 753 444 € 6 184 147 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 049 657 € 1 015 851 € 971 824 € 955 605 € 822 348 € 739 930 € 712 720 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 049 657€ 1 015 851€ 971 824€ 955 605€ 822 348€ 739 930€ 712 720€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-13 793 € -8 300 € -7 833 € -7 064 € -405 489 € -406 673 € -396 681 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-13 793€ -8 300€ -7 833€ -7 064€ -405 489€ -406 673€ -396 681€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 464 € 544 748 € 148 503 € 2 533 € 500 580 € 580 € 580 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 464€ 544 748€ 148 503€ 2 533€ 500 580€ 580€ 580€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-2 252 269 € 338 051 € 440 272 € 162 189 € 1 332 570 € 824 181 € 272 102 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 160 298 € 11 164 504 € 10 018 591 € 8 287 370 € 22 023 413 € 19 615 919 € 8 215 896 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
2 163 455 € 927 661 € 908 893 € 795 664 € 1 134 340 € 1 851 052 € 179 752 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
1 956 368 € 662 150 € 777 558 € 702 446 € 1 005 496 € 1 627 297 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 956 368€ 662 150€ 777 558€ 702 446€ 1 005 496€ 1 627 297€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 400€ 968€ 9 874€ 14 388€ 24 455€ 23 610€ 30 183€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
156 583€ 221 630€ 81 997€ 42 118€ 64 215€ 156 436€ 107 413€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
46 104€ 42 913€ 39 464€ 36 712€ 40 174€ 43 709€ 42 156€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
35 269 € 50 939 € 33 764 € 36 152 € 33 205 € 19 950 € 20 509 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
35 269€ 50 939€ 33 764€ 36 152€ 33 205€ 19 950€ 20 509€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
223 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
5 978 574 € 9 313 079 € 7 958 930 € 7 349 190 € 20 710 403 € 17 581 732 € 7 777 148 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
5 525 420 € 9 009 739 € 7 620 254 € 6 684 786 € 19 711 277 € 16 906 856 € 7 110 947 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
64 346€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 461 074€ 9 009 739€ 7 620 254€ 6 684 786€ 19 711 277€ 16 906 856€ 7 110 947€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
41 774€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
390€ 390€ 390€ 390€ 51 169€ 207 365€ 51 604€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
129 974€ 144 680€ 139 409€ 124 460€ 145 994€ 140 443€ 117 681€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
95 913€ 85 251€ 84 029€ 94 012€ 83 999€ 80 519€ 67 974€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
70 012€ 22 174€ 35 725€ 384 993€ 337 535€ 135 668€ 338 573€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
156 865€ 50 845€ 79 123€ 60 549€ 338 655€ 110 881€ 90 369€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
388 000 € 145 825 € 138 004 € 106 364 € 145 465 € 163 185 € 238 487 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
110 980€ 136 725€ 128 704€ 96 764€ 133 465€ 163 185€ 236 962€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
277 020€ 9 100€ 9 300€ 9 600€ 12 000€ 1 525€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
372 000€ 727 000€ 979 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
103 701 € 124 456 € 202 254 € 165 456 € 202 794 € 196 226 € 2 608 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
402€ 953€ 1 506€ 2 057€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
402€ 66 710€ 2 551€ 578€ 551€ 551€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
83 432€ 103 805€ 108 585€ 134 239€ 194 169€ 194 169€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
20 269€ 20 249€ 26 959€ 28 264€ 7 094€