Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 698 513 € 8 224 099 € 9 109 135 € 8 509 849 € 8 134 071 € 7 465 635 € 6 514 135 € 6 268 367 € 5 571 214 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 344 569 € 5 709 902 € 6 306 891 € 6 116 565 € 5 755 549 € 5 352 737 € 4 828 368 € 4 472 408 € 4 124 227 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 353 944 € 2 514 197 € 2 802 244 € 2 393 284 € 2 378 522 € 2 112 898 € 1 685 767 € 1 795 959 € 1 446 987 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 866 688 € 10 661 439 € 11 607 423 € 10 287 014 € 9 412 403 € 8 594 877 € 7 674 090 € 731 386 € 7 908 563 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 218 076 € 9 897 232 € 10 338 661 € 9 295 094 € 8 528 263 € 7 657 184 € 7 065 443 € 6 567 202 € 6 923 329 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-146 993 € -17 789 € 468 165 € 198 974 € 143 581 € 221 813 € -160 700 € 2 781 € 204 275 €
07
II.3
Aktivácia
795 605 € 781 996 € 800 597 € 792 946 € 740 559 € 715 880 € 769 347 € 743 203 € 780 959 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 682 134 € 6 755 426 € 7 586 021 € 6 439 579 € 6 077 659 € 5 623 696 € 4 765 803 € 4 442 929 € 4 343 268 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 946 753 € 3 252 130 € 3 781 334 € 3 335 175 € 3 221 295 € 3 075 336 € 2 591 761 € 2 594 573 € 2 587 100 €
10
B.2
Služby
2 743 585 € 3 494 596 € 3 816 994 € 3 094 091 € 2 843 521 € 2 548 360 € 2 174 042 € 1 848 356 € 1 756 168 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 538 498 € 6 420 210 € 6 823 646 € 6 240 719 € 5 713 266 € 5 084 079 € 4 594 054 € 4 666 216 € 5 012 282 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 639 949 € 4 927 978 € 4 886 726 € 4 325 954 € 4 214 812 € 3 895 279 € 3 569 053 € 3 298 178 € 3 260 727 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 001 723 € 3 144 150 € 3 121 473 € 2 855 898 € 2 769 124 € 2 576 573 € 2 366 308 € 2 308 170 € 2 284 149 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
287 952 € 415 000 € 450 000 € 276 837 € 285 663 € 231 402 € 193 986 € 69 600 € 93 594 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 159 227 € 1 178 283 € 1 138 302 € 1 010 604 € 979 308 € 923 293 € 843 474 € 789 843 € 766 303 €
16
C.4
Sociálne náklady
191 047 € 190 545 € 176 951 € 182 615 € 180 717 € 164 011 € 165 285 € 130 565 € 116 681 €
17
D
Dane a poplatky
40 061 € 39 569 € 39 438 € 40 567 € 38 545 € 40 665 € 39 648 € 36 926 € 128 401 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
268 357 € 277 017 € 208 508 € 261 793 € 261 710 € 207 885 € 192 187 € 147 613 € 192 092 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
130 675 € 229 313 € 184 851 € 279 091 € 186 340 € 126 824 € 181 367 € 155 652 € 1 854 956 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
105 467 € 181 007 € 148 080 € 222 624 € 142 348 € 101 424 € 151 508 € 133 150 € 1 929 485 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
62 972 € 43 883 € 46 069 € 27 220 € -1 685 € 2 639 € -254 € 16 562 € -14 462 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 969 € 22 792 € 55 770 € 122 763 € 74 002 € 26 534 € 46 608 € 9 878 € 1 815 105 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
175 787 € 202 482 € 190 579 € 186 585 € 148 940 € 109 912 € 111 859 € 134 573 € 1 904 789 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
395 549 € 1 000 379 € 1 544 867 € 1 577 830 € 1 168 938 € 879 633 € 758 028 € 1 064 744 € 1 281 311 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 € 108 132 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 0 € 0 € 108 132 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
197 146 € 256 999 € 218 680 € 72 765 € 56 652 € 88 620 € 111 789 € 104 000 € 95 440 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
197 146 € 256 999 € 218 680 € 72 765 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 0 € 88 620 € 111 789 € 104 000 € 95 440 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 56 652 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 € 0 € 0 € 0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 € 0 € 0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-98 € -12 € 41 € 32 € 369 € -280 € 4 606 € -45 001 €
38
X.
Výnosové úroky
130 796 € 136 116 € 204 578 € 145 833 € 80 526 € 17 889 € 15 007 € 1 731 € 37 296 €
39
N
Nákladové úroky
71 726 € 97 258 € 113 183 € 56 104 € 51 503 € 33 653 € 22 962 € 35 198 € 34 698 €
40
XI.
Kurzové zisky
2 178 € 1 537 € 6 194 € 31 430 € 2 098 € 11 079 € 18 877 € 16 943 € 94 363 €
41
O
Kurzové straty
5 305 € 29 007 € 21 964 € 33 373 € 7 102 € 65 022 € 36 618 € 35 421 € 289 234 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
218 € 2 595 € 12 € 2 € 2 € 2 € 2 € 3 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
62 196 € 49 757 € 58 183 € 50 395 € 48 013 € 43 417 € 63 797 € 36 409 € 35 111 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
191 209 € 221 237 € 236 093 € 110 126 € 32 291 € -24 222 € 17 692 € 15 649 € -86 943 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
586 758 € 1 221 616 € 1 780 960 € 1 687 956 € 1 201 229 € 855 411 € 775 720 € 1 080 393 € 1 194 368 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
200 728 € 227 709 € 396 918 € 406 499 € 335 140 € 178 806 € 122 217 € 199 639 € 232 060 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
82 510 € 254 638 € 449 939 € 419 077 € 322 351 € 229 266 € 166 701 € 209 551 € 238 382 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
118 218 € -26 929 € -53 021 € -12 578 € 12 789 € -50 460 € -44 484 € -9 912 € -6 322 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
386 030 € 993 907 € 1 384 042 € 1 281 457 € 866 089 € 676 605 € 653 503 € 880 754 € 962 308 €
53
T
Mimoriadne náklady
201 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-201 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
-38 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
-38 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-163 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
586 758 € 1 221 616 € 1 780 960 € 1 687 956 € 1 201 229 € 855 411 € 775 720 € 1 080 393 € 1 194 167 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 € 0 € 0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
386 030 € 993 907 € 1 384 042 € 1 281 457 € 866 089 € 676 605 € 653 503 € 880 754 € 962 145 €