Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŽELSTAV, A-Z, spol. s r. o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ŽELSTAV, A-Z, spol. s r. o. [zrušená]

 • Názov ŽELSTAV, A-Z, spol. s r. o. [zrušená]
 • IČO 31328750
 • DIČ 2020834332
 • Sídlo Štefánikova 15, 814 19 Bratislava
 • Dátum vzniku 23. júla 1992, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 3174/B

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 23.novembra 2021
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
Konkurzné konanie
Predmety podnikania
Názov Vznik
projektová činnosť v investičnej výstavbe 23.7.1992
inžinierska činnosť 23.7.1992
vykonávanie priemyselných stavieb 23.7.1992
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 23.7.1992
konzultačná a sprostred. činnosť v investičnej výstavbe 23.7.1992
sprostred. a obchodná činnosť s tovarmi na ktoré netreba licenciu 23.7.1992
vykonávanie bytových a občianskych stavieb 23.7.1992
vykonávanie dopravných stavieb 23.7.1992
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/ 23.7.1992
údržba a oprava motorových vozidiel 23.7.1992
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 23.7.1992
činnosť účtovných poradcov 23.7.1992
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov 23.7.1992
elektroinštalácie 23.7.1992
výroba, montáž, opravy, revízie zdvíhacích zariadení 26.1.1993
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom bez obmedzenia napätia v objektoch triedy "A" bez nebezpečnenstva výbuchu 26.1.1993
výkon revízií elektrických zariadení a hromozvodov podľa ČSN 34 3800 v rozsahu elektrických zariadení bez obmedzenia napätia včítane hromozvodov v objektoch triedy "A" 26.1.1993
Iné právne skutočnosti
1. V zmysle ust. Zák.č.328/1991 Zb. v znení zákona č.122/1993 Zb. a 159/94, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurzoch a vyrovnaní začalo dňa 6.10.1995 dohadovacie konanie proti úpadcovi ŽELSTAV, A-Z spol. s r.o.

Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 38K 111/95-59 zo dňa 1.2.1996 bol vydaný konkurz na majetok dlžníka ŽELSTAV, A-Z, spol. s r.o., Štefánikova 15, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Ján Javorčík, advokát, sídlo Páričkova 24, Bratislava. Starý spis: S.r.o. 6460
2. Uznesením Mestského súdu v Bratislave č.k. 38K 111/95-59 z 1. 2. 1996 bol na majetok dlžníka ŽELSTAV A-Z spol. s r.o. vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Javorčík, advokát, sídlo Vajnorská 106, Bratislava. Stary spis: S.r.o. 6460
3. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.10.2004 súd začal konať ex offo o výmaz spoločníka JUDr. Ing. Dušan Ďurďovič Stavebno obchodná firma A-Z, Štefánikova 15, Bratislava a zápis JUDr. Ing. Dušan Ďurďovič, Meštanská 9, Hodonín, r.č. XXXXXX/XXX, a s tým súvisiacej zmeny v časti výška vkladu každého spoločníka na základe podnetu zo dňa 10.04.2002 v znení stanoviska zo dňa 13.10.2004 s poukazom na Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. ZF 64/96, Firm 3244/B - 8 zo dňa 09.05.1996 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.05.1996, ktorým bola z obchodného registra vymazaná firma: JUDr. Ing. Dušaň Ďurďovič Stavebno obchodná firma A-Z, Štefánikova 15, Bratislava. Výmaz spoločníka JUDr. Ing. Dušana Ďurďovič Stavebno obchodná firma A-Z a zápis spoločníka JUDr. Ing. Dušan Ďurďovič, Mešťanská 9, Hodonín, r.č. XXXXXX/XXX, je učinný dňom 09.05.1996.
4. Funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Javorčíka, Páričkova 24, 821 08 Bratislava, zaniká.

Za správcu konkurznej podstaty sa u s t a n o v u j e : Ing. Martina Strýčková, PhD. , Kráľovské údolie č. 22, 811 02 Bratislava.
5. Súd zbavuje Ing. Martinu Strýčkovú, PhD. , Kráľovské údolie č. 22, 811 02 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty.