Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

" GALIMPEX - S, s.r.o "

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 8K/51/2017 [ukončené]
 • Spisová značka 8K/51/2017
 • Prvý a posledný záznam 15.11.2017 - 14.2.2020
 • Detekcia ukončenia: 14.2.2020 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.9.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
6.9.2019
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
28.8.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
23.5.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.4.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
14.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
2.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.4.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
26.3.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
21.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
19.3.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
19.3.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
19.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
19.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.2.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
2.2.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Miloš Ágg Bratislava Bratislavský
26.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Konkurzné konanie č. 6K/61/2016 [ukončené]
 • Spisová značka 6K/61/2016
 • Prvý a posledný záznam 22.11.2016 - 17.1.2017
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)
Ku konaniu nie sú k dispozícii žiadne podania z Obchodného vestníka, informácie pochádzajú z Registra úpadcov.
Dátum Stav konania
2017
17.1.2017 Zastavenie konkurzného konania podľa Registra úpadcov
2016
7.12.2016 Začatie konkurzného konania podľa Registra úpadcov
22.11.2016 Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu podľa Registra úpadcov