Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.03.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
44 805 924 € 46 510 248 € 51 969 059 € 43 091 528 € 42 435 029 € 50 273 069 € 69 573 573 € 70 277 243 € 73 087 990 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 384 044 € 9 349 053 € 14 790 095 € 19 181 821 € 21 701 769 € 23 329 556 € 45 854 155 € 49 720 176 € 52 837 120 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
14 501 € 17 143 € 11 565 € 19 831 € 28 823 € 7 505 € 10 739 € 414 756 € 813 758 €
005
A.I.2
Software
14 501 € 17 143 € 11 565 € 19 831 € 28 823 € 7 505 € 10 739 € 414 756 € 813 758 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
9 365 227 € 9 327 594 € 14 774 214 € 19 157 674 € 21 668 631 € 23 317 735 € 45 839 100 € 49 304 424 € 52 022 366 €
012
A.II.1
Pozemky
49 929 € 52 230 € 52 230 € 52 230 € 52 230 € 50 630 € 189 862 € 189 862 € 189 862 €
013
A.II.2
Stavby
6 313 971 € 6 467 344 € 6 878 213 € 7 741 989 € 7 250 411 € 7 540 989 € 25 981 299 € 25 489 543 € 25 878 673 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 001 327 € 2 795 458 € 7 843 771 € 11 362 936 € 13 435 484 € 15 643 568 € 19 587 430 € 23 072 477 € 25 603 831 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 519 € 930 506 € 80 508 € 80 509 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 12 562 € 2 040 € 552 542 € 350 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 316 € 4 316 € 4 316 € 4 316 € 4 315 € 4 316 € 4 316 € 996 € 996 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
4 316 € 4 316 € 4 316 € 4 316 € 4 315 € 4 316 € 4 316 € 996 € 996 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
35 005 817 € 37 095 064 € 36 276 146 € 23 569 900 € 19 696 051 € 24 122 385 € 22 239 746 € 19 732 116 € 18 909 761 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 743 669 € 2 970 830 € 4 071 498 € 3 230 455 € 4 618 496 € 4 273 233 € 5 543 905 € 5 743 561 € 5 425 900 €
032
B.I.1
Materiál
784 678 € 773 609 € 1 425 065 € 1 936 279 € 2 696 156 € 2 817 611 € 3 300 257 € 4 003 299 € 3 248 313 €
034
B.I.3
Výrobky
733 320 € 368 142 € 1 041 140 € 648 975 € 1 405 577 € 839 951 € 1 635 253 €
036
B.I.5
Tovar
1 958 991 € 2 197 221 € 1 913 113 € 926 034 € 881 200 € 806 647 € 838 071 € 900 311 € 542 334 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 851 914 € 7 456 365 € 6 092 678 € 7 335 442 € 3 435 676 € 4 877 479 € 2 501 532 € 2 289 440 € 1 530 910 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 309 379 € 2 523 734 € 2 600 131 € 1 998 660 € 2 110 420 € 2 547 431 € 2 501 532 € 2 289 440 € 1 530 910 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 1 400 000 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 4 100 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 542 535 € 3 532 631 € 3 492 547 € 1 236 782 € 1 325 256 € 2 330 048 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
26 309 408 € 26 589 679 € 25 600 029 € 12 694 630 € 11 186 549 € 14 871 925 € 14 042 425 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 941 549 € 13 414 778 € 11 003 938 € 10 773 350 € 11 152 569 € 10 772 805 € 10 893 101 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
16 127 417 € 11 781 387 € 14 349 379 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 € 0 € 1 779 272 € 32 731 € 4 098 232 € 3 147 767 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 818 998 € 1 056 827 € 455 € 496 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
421 444 € 336 687 € 246 712 € 142 008 € 1 249 € 888 € 1 557 € 3 500 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
100 826 € 78 190 € 511 941 € 309 373 € 455 330 € 99 748 € 151 884 € 372 791 € 455 005 €
056
B.IV.1
Peniaze
19 374 € 19 685 € 21 917 € 21 525 € 21 765 € 38 943 € 57 502 € 54 313 € 55 006 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
62 576 € 38 623 € 466 391 € 259 112 € 413 570 € 47 498 € 74 636 € 298 143 € 371 362 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
18 876 € 19 882 € 23 633 € 28 736 € 19 995 € 13 307 € 19 746 € 20 335 € 28 637 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
416 063 € 66 131 € 902 818 € 339 807 € 1 037 209 € 2 821 128 € 1 479 672 € 824 951 € 1 341 109 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 15 256 € 17 498 € 16 202 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 323 € 39 521 € 52 139 € 40 040 € 102 501 € 296 205 € 281 323 € 252 308 € 58 629 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
387 740 € 11 354 € 833 181 € 283 565 € 934 708 € 2 524 923 € 1 198 349 € 572 643 € 1 282 480 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
44 805 924 € 46 510 248 € 51 969 059 € 43 091 528 € 42 435 029 € 50 273 069 € 69 573 573 € 70 277 243 € 73 087 990 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
33 227 787 € 33 666 608 € 29 690 376 € 28 753 346 € 24 312 855 € 17 645 011 € 29 664 232 € 28 351 502 € 27 858 554 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 €
069
A.I.1
Základné imanie
88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 € 88 543 285 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
699 965 € 699 965 € 653 114 € 431 089 € 97 697 € 97 697 € 32 601 € 7 414 € 7 414 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
699 965 € 699 965 € 653 114 € 431 089 € 97 697 € 97 697 € 32 601 € 7 414 € 7 414 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-55 576 644 € -59 552 874 € -60 443 052 € -64 661 519 € -70 995 971 € -58 976 751 € -60 223 844 € -60 692 145 € -57 788 858 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-55 576 644 € -59 552 874 € -60 443 052 € -64 661 519 € -70 995 971 € -58 976 751 € -60 223 844 € -60 692 145 € -57 788 858 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-438 819 € 3 976 232 € 937 029 € 4 440 491 € 6 667 844 € -12 019 220 € 1 312 730 € 492 948 € -2 903 287 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 578 137 € 12 843 640 € 22 278 683 € 13 627 437 € 16 940 911 € 32 071 735 € 39 216 399 € 41 286 631 € 44 951 502 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 871 729 € 5 869 184 € 8 240 643 € 1 007 262 € 912 555 € 1 739 075 € 1 199 416 € 1 251 387 € 1 158 199 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0 € 79 963 € 116 731 € 75 956 € 426 713 € 567 283 € 714 538 € 804 734 € 757 741 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 871 729 € 5 789 221 € 8 123 912 € 931 306 € 485 842 € 1 171 792 € 484 878 € 446 653 € 400 458 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
55 314 € 52 352 € 30 322 € 32 990 € 443 163 € 12 035 622 € 17 271 629 € 20 373 508 € 26 406 086 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
416 970 € 12 016 970 € 16 016 970 € 19 805 905 € 26 231 589 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
14 077 € 14 077 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
41 237 € 38 275 € 30 322 € 32 990 € 26 193 € 18 652 € 29 544 € 31 321 € 25 695 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 225 115 € 536 282 € 148 802 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 651 094 € 6 922 104 € 14 007 718 € 12 587 185 € 15 585 193 € 18 297 038 € 20 745 354 € 19 661 736 € 17 387 217 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 564 162 € 5 023 151 € 11 281 790 € 11 121 307 € 8 237 201 € 9 523 376 € 10 958 849 € 7 880 760 € 6 775 472 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 991 984 € 6 264 299 € 8 217 655 € 7 455 245 € 7 193 153 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
217 054 € 449 063 € 210 347 € 204 241 € 259 682 € 317 947 € 354 190 € 469 889 € 570 675 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
81 975 € 144 783 € 167 209 € 202 824 € 230 610 € 230 943 € 250 874 € 271 121 € 315 398 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
765 215 € 1 284 710 € 2 323 453 € 1 036 798 € 1 844 881 € 1 829 338 € 312 650 € 901 499 € 8 204 224 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
22 688 € 20 397 € 24 919 € 22 015 € 20 835 € 131 135 € 651 136 € 1 281 916 € 1 712 095 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 0 € 710 745 € 1 181 263 € 556 323 € 692 942 € 639 110 € 277 934 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 0 € 0 € 710 745 € 1 181 263 € 556 323 € 632 342 € 477 681 € 8 885 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
107 615 € 269 049 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
60 600 € 53 814 €