Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.03.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 457 056 € 64 729 417 € 48 905 297 € 44 838 686 € 27 648 655 € 29 432 749 € 31 331 413 € 30 637 033 € 32 410 005 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 698 882 € 43 380 914 € 32 530 030 € 29 623 298 € 15 764 594 € 16 731 028 € 18 312 048 € 15 690 164 € 15 717 352 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 758 174 € 21 348 503 € 16 375 267 € 15 215 388 € 11 884 061 € 12 701 721 € 14 019 365 € 14 946 869 € 16 692 653 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 889 € 10 384 717 € 53 330 815 € 57 477 266 € 78 536 001 € 92 189 914 € 83 896 231 € 76 281 964 € 74 830 182 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
0 € 10 093 228 € 49 582 123 € 54 189 428 € 73 078 920 € 87 175 838 € 77 619 411 € 73 097 974 € 70 523 999 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € -730 550 € 478 075 € -581 825 € 565 363 € -615 477 € 828 923 € -436 582 € 1 158 340 €
07
II.3
Aktivácia
4 889 € 1 022 039 € 3 270 617 € 3 869 663 € 4 891 718 € 5 629 553 € 5 447 897 € 3 620 572 € 3 147 843 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 956 910 € 22 767 087 € 53 716 409 € 56 545 358 € 71 407 509 € 85 466 116 € 80 281 291 € 72 080 369 € 71 033 073 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
493 655 € 2 928 883 € 35 235 827 € 39 457 814 € 55 164 729 € 65 431 612 € 54 309 174 € 47 918 798 € 45 603 324 €
10
B.2
Služby
3 454 987 € 19 843 965 € 17 954 601 € 16 907 286 € 16 242 780 € 20 034 504 € 25 972 117 € 24 161 571 € 25 429 749 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
806 153 € 8 966 133 € 15 989 673 € 16 147 296 € 19 012 553 € 19 425 519 € 17 634 305 € 19 148 464 € 20 489 762 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 118 162 € 4 909 216 € 8 386 099 € 7 813 508 € 7 931 780 € 9 063 521 € 9 269 749 € 11 080 589 € 12 085 344 €
13
C.1
Mzdové náklady
759 406 € 2 651 290 € 6 033 395 € 5 211 452 € 5 476 817 € 5 848 983 € 6 278 805 € 7 671 220 € 8 599 271 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
299 732 € 1 185 523 € 1 721 392 € 2 016 116 € 2 210 606 € 2 219 926 € 2 357 001 € 2 713 290 € 2 990 157 €
16
C.4
Sociálne náklady
59 024 € 1 072 403 € 631 312 € 585 940 € 244 357 € 994 612 € 633 943 € 696 079 € 495 916 €
17
D
Dane a poplatky
21 507 € 122 906 € 121 922 € 94 855 € 72 077 € 134 888 € 88 915 € 99 339 € 132 101 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
295 332 € 2 892 164 € 5 389 312 € 3 996 704 € 3 942 731 € 25 441 000 € 6 570 227 € 7 190 704 € 9 297 006 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
284 897 € 9 886 299 € 1 845 943 € 2 523 141 € 3 570 743 € 2 620 893 € 2 363 314 € 2 157 063 € 1 987 892 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
318 421 € 5 624 528 € 1 653 011 € 1 831 739 € 2 210 267 € 2 359 258 € 2 225 915 € 2 028 714 € 1 913 751 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-14 211 € 45 432 € 63 277 € 367 302 € 24 898 € 336 474 € 453 064 € 148 075 € 755 052 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
270 154 € 1 598 241 € 888 182 € 1 749 348 € 1 777 221 € 1 797 009 € 1 803 403 € 1 458 216 € 1 278 337 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
184 477 € 1 378 897 € 1 791 010 € 274 182 € 823 029 € 399 792 € 309 666 € 373 229 € 1 498 828 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-562 484 € 5 477 530 € 1 319 167 € 6 041 495 € 9 355 735 € -13 891 512 € 2 883 486 € 1 843 093 € -1 926 091 €
38
X.
Výnosové úroky
5 653 € 129 838 € 63 497 € 970 € 381 € 1 275 € 7 591 € 2 634 € 2 699 €
39
N
Nákladové úroky
44 € 301 € 16 € 11 556 € 286 071 € 616 718 € 752 834 € 779 174 € 901 063 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 045 € 2 743 € 2 975 € -14 373 € -2 148 € 41 178 € 25 303 € 318 010 €
41
O
Kurzové straty
2 € 1 396 € 4 623 € 833 € 18 427 € 8 688 € 21 382 € 43 393 € 358 367 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 165 € 27 851 € 24 097 € 89 049 € 99 506 € 162 040 € 1 556 556 € 168 035 € 176 494 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 558 € 101 335 € 37 504 € -97 493 € -417 996 € -788 319 € -881 103 € -962 665 € -1 115 215 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-565 042 € 5 578 865 € 1 356 671 € 5 944 002 € 8 937 739 € -14 679 831 € 2 002 383 € 880 428 € -3 041 306 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-126 223 € 1 602 633 € 419 642 € 1 503 511 € 2 269 895 € -2 660 611 € 689 653 € 387 480 € -138 019 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-116 319 € 1 642 718 € 2 675 407 € 1 415 037 € 1 265 103 € 894 552 € 820 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-9 904 € -40 085 € -2 255 765 € 88 474 € 1 004 792 € -3 555 163 € 688 833 € 387 480 € -138 019 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-438 819 € 3 976 232 € 937 029 € 4 440 491 € 6 667 844 € -12 019 220 € 1 312 730 € 492 948 € -2 903 287 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-565 042 € 5 578 865 € 1 356 671 € 5 944 002 € 8 937 739 € -14 679 831 € 2 002 383 € 880 428 € -3 041 306 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-438 819 € 3 976 232 € 937 029 € 4 440 491 € 6 667 844 € -12 019 220 € 1 312 730 € 492 948 € -2 903 287 €