Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 • Názov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 • IČO 31340822
 • DIČ 2020341455
 • IČ DPH SK2020341455 podľa §4
 • Sídlo Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
 • Dátum vzniku 28. januára 1993, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 499/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 700 000 € / splatené 1 700 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 700 000 €
 • Historický názov TIPOS a. s.
  (platné do 30. júna 2005 )
 • Historické sídlo Brečtanova 1, 830 07 Bratislava
  (platné do 5. júna 2009)
  Vajnorská 32, 831 03 Bratislava
  (platné do 9. novembra 1998)
  Junácka 6, 831 04 Bratislava
  (platné do 13. januára 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie obchodu a služieb 18.10.2002
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 18.10.2002
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) 18.10.2002
reklamné činnosti 18.10.2002
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2006
administratívne práce 18.1.2006
organizovanie školení, kurzov a seminárov 18.1.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 18.1.2006
kopírovacie práce 18.1.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť 18.1.2006
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti 18.1.2006
vedenie účtovníctva 18.1.2006
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 18.1.2006
vysielanie prostredníctvom internetu 17.5.2013
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 17.5.2013
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 17.5.2013
služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov 17.5.2013
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 17.5.2013
vydavateľská činnosť 17.5.2013
prevádzkovanie štátnej lotérie – číselných lotérií podľa § 4 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 8.4.2021
prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni podľa § 4 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na § 8 ods. 4 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 8.4.2021
prevádzkovanie lotériových hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. e) a § 5 ods. 14 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 8.4.2021
prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 8.4.2021
vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier podľa § 3 ods. 3 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; 2. poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti prevádzkovania hazardných hier 8.4.2021
prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) v nadväznosti na § 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 8.4.2021
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11.12.1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 984
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22. 12. 1993. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5. 5. 1993 boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 984
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26. 8. 1994, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14. 9. 1994 osvedčená notárskou zápis- nicou pod. č. N 105/94, Nz 96/94 kde boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 984
4. Osvedčenie o priebehu rokovania VIII. mimoriadneho valného zhromaždenia, vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.8.1995 pod.č.N 121/95, Nz 119/95 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 984
5. Osvedčenie o konaní IX. valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.1996 osvedčená notárskou zápisnicou pod. č. N 4/96, NZ 4/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 984
6. Osvedčenie z konania mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.8.1996 pod č. N 80/96, Nz 65/96. Stary spis: Sa 984
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti TIPOS a.s. konanom dňa 10.10.1996 bolo odsúhlasené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou CAS - LOT a.s., zrušenou bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 zák. č. 513/91 Zb. Všetky pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti CAS - LOT a.s. prechádzajú na spoločnosť TIPOS a.s. Stary spis: Sa 984
8. Zápisnica z konania XII. valného zhromaždenia priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zá- pisnicou zo dňa 06.05.1997 pod. č. N 36/97, Nz 33/97, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 984
9. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.10.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 87/97, Nz 82/97. Stary spis: Sa 984
10. Osvedčenie o konaní XIV. valného zhromaždenia konaného dňa 17.11.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 94/97, Nz 89/97, ktorým sa rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti a počtu akcií a o schálení zmien stanov. Stary spis: Sa 984
11. Osvedčenie o konaní XV. valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 105/97, Nz 99/97, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania o 100 000 000,- Sk, o znížení počtu akcií a zmene stanov. Stary spis: Sa 984
12. Notárska zápisnica č. N 18/98, Nz 18/98 zo dňa 23.3.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam zo 44. schôdze predstavenstva konanej dňa 23.3.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady konanej dňa 23.3.1998. Stary spis: Sa 984
13. Osvedčenie o konaní XVIII. valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 42/98, Nz 42/98 ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcii spoločnosti, schválení zmien stanov a o znení nových stanov spoločnosti ako i o doplnení predstavenstva a dozornej rady.
14. Záznam zo 44. schôdze predstavenstva zo dňa 23.3.1998.
15. Zmena stanov v časti sídlo a druh akcií schválená XIX. valným zhromaždením dňa 28.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 121/98.
16. Osvedčenie o konaní XX. valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 441/98, Nz 408/98, ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcií spoločnosti, schválení nového znenia stanov spoločnosti a zmenách v zložení orgánov spoločnosti.
Záznam zo schôdze predstavenstva spoločnosti dňa 26.11.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady spoločnosti dňa 26.11.1998.
17. Na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 305/99, Nz 300/99 napísanej dňa 29.11.1999, notárom JUDr. Ravlukom bola schválená zmena stanov.
18. Osvedčenie o konaní XXIII. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 13.5.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 91/99, Nz 91/99, ktorým bol prijatý Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s.
Osvedčenieo konaní XXIIV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 29.11.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 305/99, Nz 303/99, ktorým bol prijatý Dodatok č.2 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s.
Protokol o vykonaní volieb členov dozornej rady spoločnosti TIPOS a.s., Bratislava volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.4.2000.
Osvedčenie o konaní XXV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 17.5.2000 osvedčeného notárskou zápisnicou N 113/00, Nz113/00, ktorým sa rozhodol o prijatí Dodatku č. 3 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. a o zmenách zložení orgánov spoločnosti.
19. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27. 6. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/02, Nz 309/02.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 11. 2002 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
Zánik funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Jozefa Sokiru, CSc. dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva JUDr. Márie Ďurišinovej dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Petra Hrneka CSc. dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ivana Jaroša dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Pavla Murgaša dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie predsedníčky dozornej rady Ing. Heleny Ivaničovej dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Barcziho dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ladislava Čambala
dňa 26. 11. 2002.
21. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.12.2002 o voľbe podpredsedu predstavenstva.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.januára 2003 o doplnení predstavenstva a o zmenách v zložení dozornej rady.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Malíka dňa 27.01.2003.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Mária Schwaba dňa 27.01.2003.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. decembra 2003 o zmenách v zložení dozornej rady.
23. Osvedčenie o priebehu časti riadného valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 326/2005 Nz 28649/2005 dňa 22.06.2005 JUDr. Martou Pavlovičovou o zmene obchodného mena na TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s..
24. Notárska zápisnica N 663/2005, Nz 65035/2005, NCRls 64181/2005 zo dňa 14.12.2005.
25. Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 326/2005, Nz 28649/2005, NCRls 28291/2005 zo dňa 22. 6. 2005.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.11.2006.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.3.2008. Zápisnica č. 201/2008 z 201. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.4.2008.
28. Notárska zápisnica N 408/2008, Nz 18119/2008 o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. zo dňa 30.4.2008 o zlúčení so spoločnosťou TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 1986/B, ktorá bola zrušená ku dňu 30.4.2008 24:00 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 409/2008, Nz 18122/2008 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 30.04.2008.
Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201 a preberá všetky jej práva a záväzky.
29. Notárska zápisnica N 18/2009, Nz 15636/2009, NCRls 15876/2009 zo dňa 14.5.2009.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010 a 2.8.2010.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2010.
32. Záznam z 232. schôdze predstaventva zo dňa 11.08.2010.
33. Rozhodnutie Ministerstva financií zo dňa 29.09.2010
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2010.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.04.2012.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2012.
37. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.05.2012.
38. Zápisnica z 267. zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
39. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
40. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.01.2013.
41. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.05.2013.
42. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 445/2013, Nz 16351/2013, NCRIs 16693/2013.
43. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2014.
44. Zápisnica z mimoriadneho 305. zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.02.2015
45. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.02.2015.
46. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015
47. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015
48. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015.
49. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2017.
50. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.04.2018.