Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
69 118 584 € 57 762 039 € 63 136 753 € 57 610 329 € 53 907 666 € 55 770 492 € 42 757 254 € 32 756 615 € 44 768 850 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 282 210 € 1 876 237 € 2 136 738 € 2 096 214 € 1 955 384 € 1 789 159 € 2 151 560 € 3 187 607 € 6 057 612 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
324 384 € 528 351 € 817 591 € 852 690 € 411 140 € 466 660 € 453 945 € 841 660 € 1 401 568 €
005
A.I.2
Software
77 721 € 79 505 € 142 394 € 197 438 € 231 610 € 415 719 € 327 699 € 544 759 € 199 805 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
243 370 € 366 719 € 656 852 € 636 206 € 108 257 € 34 825 € 106 618 € 279 500 € 793 699 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 293 € 82 127 € 18 345 € 19 046 € 71 273 € 16 116 € 19 628 € 17 401 € 408 064 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 957 826 € 1 347 886 € 1 319 147 € 1 243 524 € 1 544 244 € 1 322 499 € 1 697 615 € 2 221 506 € 2 567 914 €
012
A.II.1
Pozemky
317 220 € 317 220 € 317 220 € 317 220 € 317 220 € 317 220 € 317 220 € 317 220 € 317 220 €
013
A.II.2
Stavby
362 481 € 161 950 € 325 555 € 489 160 € 617 252 € 758 318 € 909 255 € 1 060 193 € 1 211 130 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 225 060 € 778 991 € 645 294 € 425 756 € 420 774 € 232 620 € 455 140 € 804 330 € 914 106 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
53 065 € 89 725 € 31 078 € 11 388 € 188 998 € 14 341 € 16 000 € 39 763 € 125 458 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 124 441 € 2 088 130 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
124 441 € 2 088 130 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
66 039 656 € 55 394 251 € 57 963 840 € 53 712 685 € 50 036 195 € 52 625 178 € 40 197 951 € 28 762 313 € 37 522 053 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 648 988 € 1 580 163 € 1 584 796 € 564 242 € 429 720 € 514 155 € 388 341 € 342 386 € 170 556 €
032
B.I.1
Materiál
1 648 988 € 1 580 163 € 1 584 796 € 564 242 € 429 720 € 514 155 € 388 341 € 342 386 € 170 556 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
9 756 414 € 7 941 681 € 3 864 269 € 3 824 536 € 3 677 885 € 4 146 493 € 4 454 553 € 5 799 272 € 13 941 859 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 6 672 € 6 639 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 702 500 € 4 030 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
5 053 914 € 3 911 648 € 3 864 236 € 3 824 503 € 3 677 852 € 4 146 460 € 4 454 520 € 5 792 600 € 13 935 220 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
14 026 568 € 11 897 052 € 4 579 390 € 4 935 169 € 2 558 901 € 6 337 994 € 5 120 100 € 5 735 899 € 7 122 355 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 607 133 € 6 636 166 € 4 518 149 € 4 918 015 € 2 540 511 € 6 311 973 € 4 799 111 € 5 238 577 € 3 866 650 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
548 145 € 156 € 0 € 11 193 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 419 435 € 4 712 741 € 61 241 € 16 998 € 18 390 € 26 021 € 320 989 € 497 322 € 3 244 512 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
40 607 686 € 33 975 355 € 47 935 385 € 44 388 738 € 43 369 689 € 41 626 536 € 30 234 957 € 16 884 756 € 16 287 283 €
056
B.IV.1
Peniaze
36 794 € 63 204 € 79 197 € 65 068 € 80 374 € 72 552 € 78 492 € 62 400 € 62 264 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
39 290 538 € 32 631 797 € 44 009 146 € 40 629 829 € 42 164 315 € 39 153 984 € 27 531 465 € 14 772 356 € 15 100 019 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
1 280 354 € 1 280 354 € 3 847 042 € 3 693 841 € 1 125 000 € 2 400 000 € 2 625 000 € 2 050 000 € 1 125 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
796 718 € 491 551 € 3 036 175 € 1 801 430 € 1 916 087 € 1 356 155 € 407 743 € 806 695 € 1 189 185 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
29 919 € 4 909 € 2 319 € 1 976 € 6 304 € 634 € 16 113 € 15 480 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
753 631 € 476 068 € 1 064 697 € 1 050 472 € 420 897 € 827 193 € 338 242 € 754 232 € 1 169 381 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 168 € 10 574 € 1 969 159 € 748 982 € 1 488 886 € 528 962 € 68 867 € 36 350 € 4 324 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
69 118 584 € 57 762 039 € 63 136 753 € 57 610 329 € 53 907 666 € 55 770 492 € 42 757 254 € 32 756 615 € 44 768 850 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 024 019 € 15 435 213 € 16 880 357 € 14 185 805 € 18 854 606 € 13 712 347 € 8 943 709 € 111 174 € -32 200 968 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 €
069
A.I.1
Základné imanie
365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 426 155 € 3 393 194 € 4 733 553 € 6 341 959 € 10 196 220 € 10 105 288 € 5 105 288 € 5 105 288 € 5 105 288 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 403 596 € 1 403 596 € 1 403 596 € 1 403 596 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 005 962 € 1 973 001 € 3 313 360 € 4 921 766 € 8 776 027 € 8 701 692 € 3 701 692 € 3 701 692 € 3 701 692 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 132 836 € 2 358 671 € 1 983 714 € 178 885 € -1 200 488 € -4 640 309 € -7 129 251 € -37 708 660 € -49 768 660 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 132 836 € 2 358 671 € 1 983 714 € 68 529 246 € 67 149 873 € 63 710 052 € 61 221 110 € 30 641 701 € 18 581 701 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-68 350 361 € -68 350 361 € -68 350 361 € -68 350 361 € -68 350 361 € -68 350 361 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 099 895 € 9 318 215 € 9 797 957 € 7 299 828 € 9 493 741 € 7 865 638 € 10 585 942 € 32 332 816 € 12 080 674 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
34 686 540 € 26 239 047 € 25 562 431 € 25 220 043 € 24 187 516 € 29 646 682 € 25 594 066 € 26 477 526 € 66 466 994 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
14 905 110 € 7 991 584 € 6 378 054 € 4 531 052 € 4 278 209 € 4 402 050 € 3 079 574 € 2 389 599 € 26 067 973 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
17 852 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
207 243 € 186 350 € 145 934 € 131 307 € 150 428 € 167 924 € 149 894 € 210 694 € 188 686 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
40 149 € 34 859 € 26 343 € 23 537 € 21 280 € 21 185 € 16 825 € 14 201 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
14 657 718 € 7 770 375 € 6 205 777 € 4 376 208 € 4 106 501 € 4 212 941 € 2 911 828 € 2 162 080 € 25 865 086 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 132 796 € 4 129 712 € 6 082 474 € 8 070 851 € 10 061 528 € 12 032 525 € 14 012 944 € 16 055 653 € 18 084 960 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
33 232 € 83 080 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 964 000 € 3 968 000 € 5 972 000 € 7 976 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
168 796 € 161 712 € 110 474 € 94 851 € 71 528 € 48 525 € 24 944 € 30 421 € 5 880 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
9 990 000 € 11 984 000 € 13 988 000 € 15 992 000 € 17 996 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
17 648 634 € 14 117 751 € 13 101 903 € 12 618 140 € 9 847 779 € 13 211 975 € 8 501 059 € 8 032 274 € 22 314 061 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 285 219 € 7 907 538 € 6 264 213 € 6 601 269 € 4 385 453 € 4 160 398 € 2 699 021 € 2 962 824 € 3 062 804 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 350 936 € 507 130 € 12 111 € 86 328 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 004 000 € 2 004 000 € 2 004 000 € 2 014 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
205 709 € 205 812 € 145 251 € 184 747 € 115 472 € 114 420 € 112 825 € 158 606 € 96 139 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
285 212 € 246 718 € 180 588 € 172 112 € 164 060 € 166 379 € 130 034 € 128 146 € 99 743 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 268 700 € 485 177 € 1 323 057 € 608 570 € 456 109 € 2 712 454 € 482 576 € 391 551 € 313 593 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 599 794 € 3 268 506 € 3 184 794 € 3 037 442 € 4 726 685 € 4 707 388 € 4 569 473 € 4 379 036 € 18 655 454 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
132 € 489 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
132 € 489 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
18 408 025 € 16 087 779 € 20 693 965 € 18 204 481 € 10 865 544 € 12 411 463 € 8 219 479 € 6 167 915 € 10 502 824 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
474 903 € 412 496 € 245 267 € 87 731 € 124 709 € 97 089 € 109 741 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
16 971 671 € 15 079 734 € 19 435 554 € 16 785 520 € 10 230 938 € 11 662 385 € 7 524 256 € 5 618 489 € 9 431 037 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
961 451 € 595 549 € 1 013 144 € 1 331 230 € 509 897 € 749 078 € 598 134 € 439 685 € 1 071 787 €