Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
539 815 518 € 474 570 039 € 449 887 332 € 431 180 059 € 423 687 349 € 398 101 218 € 371 047 028 € 359 782 719 € 315 566 757 € 304 700 545 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
539 815 518 € 474 570 039 € 449 887 332 € 431 180 059 € 423 687 349 € 398 101 218 € 371 047 028 € 359 782 719 € 315 566 757 € 304 700 545 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
69 420 473 € 65 874 870 € 56 497 728 € 50 108 762 € 49 689 111 € 49 041 618 € 43 880 354 € 43 468 567 € 49 935 278 € 46 500 785 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 394 051 € 4 512 996 € 2 683 656 € 1 824 670 € 1 312 246 € 1 587 004 € 1 382 492 € 1 433 308 € 1 526 502 € 1 023 320 €
10
B.2
Služby
66 598 910 € 61 145 782 € 53 636 068 € 47 949 279 € 48 147 619 € 47 175 333 € 42 497 862 € 42 035 259 € 48 408 776 € 45 477 465 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
470 395 045 € 408 695 169 € 393 389 604 € 381 071 297 € 373 998 238 € 349 059 600 € 327 166 674 € 316 314 152 € 265 631 479 € 258 199 760 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 898 252 € 6 362 457 € 5 551 562 € 4 204 164 € 3 923 259 € 3 691 120 € 3 843 713 € 3 087 920 € 3 175 689 € 2 725 936 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 494 222 € 4 142 310 € 3 728 549 € 2 776 686 € 2 581 143 € 2 433 751 € 2 583 238 € 2 033 215 € 2 166 219 € 1 853 343 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
230 527 € 222 910 € 176 355 € 116 556 € 112 957 € 123 435 € 123 165 € 114 407 € 110 562 € 137 972 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 988 116 € 1 831 835 € 1 496 517 € 1 182 464 € 1 104 564 € 1 027 926 € 1 026 897 € 827 278 € 796 033 € 623 380 €
16
C.4
Sociálne náklady
185 387 € 165 402 € 150 141 € 128 458 € 124 595 € 106 008 € 110 413 € 113 020 € 102 875 € 111 241 €
17
D
Dane a poplatky
47 350 320 € 44 219 622 € 40 555 937 € 38 637 455 € 35 837 499 € 35 600 790 € 34 562 882 € 32 096 576 € 30 641 416 € 69 697 618 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
775 590 € 461 619 € 1 001 481 € 794 863 € 586 267 € 641 865 € 727 214 € 1 040 423 € 1 301 469 € 1 030 504 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
17 908 € 2 391 € 2 217 € 29 800 € 284 € 2 483 € 1 283 € 32 313 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 581 € 2 387 € 10 192 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
208 003 € 190 280 € 149 902 € 181 895 € 159 293 € 20 650 € 163 686 € 101 589 € 89 814 € 9 858 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
910 664 € 4 749 568 € 1 216 133 € 262 948 € 184 305 € 92 514 € 62 151 € 123 543 € 90 198 € 67 815 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
406 015 946 € 351 478 402 € 335 021 642 € 324 041 193 € 323 730 937 € 296 731 415 € 277 256 617 € 268 026 844 € 188 017 737 € 184 750 734 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
10 057 598 € 10 750 265 € 12 327 604 € 13 474 675 € 9 947 505 € 12 494 493 € 10 674 997 € 12 084 439 € 42 496 835 € 75 046 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
150 000 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
124 441 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
1 963 689 €
38
X.
Výnosové úroky
436 € 406 € 4 909 € 13 128 € 37 977 € 69 157 € 137 196 € 139 669 € 129 024 € 62 538 €
39
N
Nákladové úroky
3 749 € 2 651 € 6 € 80 € 82 € -220 € 519 € 322 € 15 €
40
XI.
Kurzové zisky
2 € 2 € 2 € 238 € 541 € 69 € 2 193 € 2 271 € 675 € 262 €
41
O
Kurzové straty
779 € 706 € 1 490 € 1 092 € 1 527 € 415 € 4 361 € 5 067 € 3 332 € 1 886 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
531 634 € 385 368 € 412 523 € 378 909 € 349 097 € 291 371 € 240 689 € 213 473 € 160 910 € 202 899 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-535 724 € -388 317 € -409 102 € -366 641 € -312 186 € -222 642 € -105 441 € -51 560 € -1 998 554 € -142 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 521 874 € 10 361 948 € 11 918 502 € 13 108 034 € 9 635 319 € 12 271 851 € 10 569 556 € 12 032 879 € 40 498 281 € -66 954 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 069 152 € 2 262 053 € 2 600 287 € 3 310 077 € 2 335 491 € 2 778 110 € 2 703 918 € 1 446 937 € 8 165 465 € -12 147 628 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 153 320 € 3 404 319 € 2 647 699 € 3 349 810 € 2 482 143 € 2 309 502 € 2 395 858 € 108 858 € 22 845 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-84 168 € -1 142 266 € -47 412 € -39 733 € -146 652 € 468 608 € 308 060 € 1 338 079 € 8 142 620 € -12 147 628 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 452 722 € 8 099 895 € 9 318 215 € 9 797 957 € 7 299 828 € 9 493 741 € 7 865 638 € 10 585 942 € 32 332 816 € 12 080 674 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 521 874 € 10 361 948 € 11 918 502 € 13 108 034 € 9 635 319 € 12 271 851 € 10 569 556 € 12 032 879 € 40 498 281 € -66 954 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 452 722 € 8 099 895 € 9 318 215 € 9 797 957 € 7 299 828 € 9 493 741 € 7 865 638 € 10 585 942 € 32 332 816 € 12 080 674 €