Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

 • Názov TRANSPETROL, a.s.
 • IČO 31341977
 • DIČ 2020403715
 • IČ DPH SK2020403715 podľa §4
 • Sídlo Šumavská 38, 821 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. januára 1993, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 507/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 272 522 740 € / splatené 272 522 740 €
  Podľa účtovnej závierky: 252 871 892 €
 • Historické sídlo Drieňova 24, 826 03 Bratislava
  (platné do 19. októbra 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
preprava ropy ropovodom a skladovanie ropy 10.2.1993
nákup a predaj ropy a ropných produktov 10.2.1993
investorsko-inžinierska činnosť pri výstavbe systémov potrubnej dopravy 10.2.1993
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore strojárskom 10.2.1993
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom 10.2.1993
poskytovanie pohostinských a ubytovacích služieb 4.8.1995
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja prevádzkateľovi živnosti /veľkoobchod/ 4.8.1995
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 17.3.1999
prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 19.5.2006
vykonávanie chemických a fyzikálnochemických skúšok ropy, odpadových a podzemných vôd a odber vzoriek ropy, odpadových a podzemných vôd z veľkokapacitných nádrží 7.7.2010
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 24.1.2013
výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby 24.1.2013
výkon činnosti stavebného dozoru 24.1.2013
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve 24.1.2013
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty (zámočníctvo) 24.1.2013
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 24.6.2014
počítačové služby 24.6.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 24.6.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 24.6.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 24.6.2014
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 24.6.2014
Iné právne skutočnosti
1. Zakladateľom akciovej spoločnosti je Minis- terstvo hospodárstva SR. Spoločnosť je zalo- žená v súlade s ustanovením § 154 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Živnostenský list bol vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 dňa 29.12.1992. Notárska zápisnica č. Nz 622/ 92 zo dňa 11.12.1992, rovnopis č. N 673/92. Stanovy akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 22.12.1992, zakladateľská listina je zo dňa 22.12.1992 - /notárska zápisnica č. N 703/92, Nz 652/92/. Stary spis: Sa 1000
2. Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. Transpetrol zo dňa 20.4.1994. Stanovy TRANSPETROL a.s., prijaté na valnom zhromaždení dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 1000
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.3.1995. Notárska zápisnica č. Nz 159/95 napísaná dňa 20.04.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1000
4. Notárska zápisnica Nz 386/95 zo dňa 6.9.1995. Stary spis: Sa 1000
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažde- nia, konaného dňa 11.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 11.12.1995, ktorého priebeh bol osvedče- ný notárskou zápisnicou č. Nz 539/95 zo dňa 11.12.1995 spísanou notárom Miloslavom Kováčom. Stary spis: Sa 1000
6. Notárska zápisnica Nz 167/96 zo dňa 22.4.1996 a stanovy spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.1996. Stary spis: Sa 1000
7. Úplné znenie Stanov spoločnosti schválené valným
zhromaždením spoločnosti dňa 7.5.1998.
8. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. N 280/98, Nz 283/98 schválilo zmenu stanov v časti predmet činnosti
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 487/98, Nz 455/98 schválilo zmenu stanov.
Mimoriadne valné zhromaždenie, priebeh ktorého bol osvedčený do not.záp. č. Nz 8/99 dňa 20.1.1999 schválilo odvolanie a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 370/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárom JUDr. Lošonským na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2001.
11. Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa
5.3.2002 - 6.3.2002.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č.Nz 343/2002 dňa 29.4.2002 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Ing.Miroslav Čurilla, deň zániku funkcie 20.1.2002.
Hlásenie o výsledku volieb dozornej rady zo dňa
22.5. - 23.5.2002.
13. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 30. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov, osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 438/2002 napísanej Mgr. Tomášom Leškovským notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Námešného sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Petroviča, Ing. M. Gála sa končí dňom 18.12.2002.
15. Notárska zápisnica N 2370/03, Nz 80486/03 spísaná dňa 12.09.2003 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvečujúca priebeh mimoriadneho zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou TPF leasing s.r.o. a TRANSPETROL TRANZIT a.s. a schválená zmluva o zlúčení.
Obchodná spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa dňom 29.02.2004 stáva právnym zástupcom zanikajúcich spoločností TPF leasing s.r.o., Šumavská 38, 826 60 Bratislava, IČO: 31 405 495 a TRNASPETROL TRANZIT a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 367 313 a prechádzajú na ňu všetky práva a záväzky zanikajúcich spoločností.
16. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti TRANSPETROL SERVIS a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 686 430, ktorá bola zrušená na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 27.02.2004 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977 ku dňu 16.06.2004.
17. Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2005.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.2005.
19. Zápisnica z valného zhromaždnenia N 1918/2006, Nz 16654/2006, NCRIs 16557/2006 konaného dňa 24.4.2006 napísaná notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 2.5.2006 - rozšírenie predmetu činnosti.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1388/2009, Nz 12192/2009, NCRls 12332/2009 zo dňa 17.04.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2009, Nz 12277/2009, NCRls 12422/2009 zo dňa 17.04.2009.
21. Notárska zápisnica N 35/2009, Nz 13196/2009, NCRls 13353/2009 zo dňa 24.4.2009.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2009.
23. Hlásenie o výsledku volieb do dozornej rady zo dňa 29.5.2009.
24. Notárska zápisnica č. N 59/2009, Nz 22637/2009 zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
25. Notárska zápisnica N 186/2009, Nz 54316/2009, NCRls 54941/2009 zo dňa 18.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2010.
27. Notárska zápisnica N 63/2010, Nz 21422/2010, NCRls 21741/2010 zo dňa 15.6.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
28. Notárska zápisnica N 354/2010, Nz 40769/2010 zo dňa 02.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2012.
32. Rozhodnutie jediného akcionára o poverení predstavenstva na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 712/2012, Nz 56952/2012, NCRls 57813/2012 zo dňa 18.12.2012
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.01.2013.
34. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva č. N 344/2013, Nz 20795/2013, NCRls 21216/2013 zo dňa 20.06.2013.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2016
36. Notárská zápisnica - osvedčenie o priebehu zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2016
37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.10.2016.
38. Hlásenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 07.12.2016 a 08.12.2016.
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017
40. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2017.
41. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 21402/2018, NCRls 21785/2018 zo dňa 28.06.2018.