Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Johnson & Johnson, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
146 277 463€ 130 277 911€ 119 099 507€ 109 103 362€ 105 122 575€ 106 298 979€ 105 650 686€ 106 855 233€ 101 806 418€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
182 297 096 € 131 668 675 € 119 322 631 € 109 628 328 € 105 502 265 € 106 298 979 € 105 596 343 € 106 816 479 € 101 780 557 € 94 649 185 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
110 389 631€ 104 338 548€ 92 191 488€ 84 852 706€ 81 771 101€ 83 069 273€ 85 659 897€ 89 382 968€ 86 676 708€ 79 935 178€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
35 887 832€ 25 939 363€ 26 908 019€ 24 250 656€ 23 351 474€ 22 370 707€ 19 489 126€ 17 302 839€ 14 165 736€ 14 505 553€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
63 349€ 1 078 825€ 158 737€ 194 089€ 45 778€ 80 214€ 143 690€ 73 028€ 796 603€ 36 702€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
35 956 284€ 311 939€ 64 387€ 330 877€ 333 912€ 778 785€ 303 630€ 57 644€ 141 510€ 171 752€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
159 744 909 € 128 283 230 € 115 963 213 € 107 160 257 € 102 757 782 € 103 602 297 € 103 319 626 € 105 208 985 € 98 257 046 € 92 510 880 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
130 384 018€ 108 959 788€ 99 521 210€ 88 194 361€ 85 697 928€ 87 019 950€ 90 148 601€ 88 739 391€ 83 971 198€ 75 390 267€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
430 973€ 515 081€ 671 439€ 978 160€ 649 998€ 589 300€ 726 833€ 874 728€ 789 715€ 1 177 259€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-668 391€ 2 761 226€ 22 859€ -127 106€ 84 892€ -48 769€ 16 429€ 67 062€ -389 979€ 164 490€
14
D.
Služby
7 355 538€ 7 048 187€ 8 634 953€ 11 265 275€ 9 086 796€ 9 770 424€ 6 284 322€ 9 515 888€ 6 945 146€ 10 165 618€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 020 005 € 5 507 877 € 5 147 358 € 5 420 492 € 5 628 427 € 4 695 311 € 4 816 306 € 4 715 425 € 5 337 727 € 4 356 983 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 143 099€ 3 869 596€ 3 626 582€ 3 553 768€ 3 854 173€ 3 097 339€ 3 162 501€ 3 148 573€ 3 515 257€ 3 135 805€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 550 442€ 1 463 912€ 1 296 867€ 1 374 308€ 1 357 929€ 1 222 411€ 1 004 542€ 1 147 531€ 1 138 598€ 1 064 072€
19
E.4.
Sociálne náklady
326 464€ 174 369€ 223 909€ 492 416€ 416 325€ 375 561€ 649 263€ 419 321€ 683 872€ 157 106€
20
F.
Dane a poplatky
156 191€ 217 194€ 90 187€ 79 962€ 151 990€ 143 733€ 102 155€ 99 949€ 165 565€ 97 715€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
465 417€ 566 555€ 666 736€ 667 733€ 756 615€ 673 330€ 651 136€ 668 980€ 787 449€ 619 947€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
465 417€ 566 555€ 666 736€ 667 733€ 756 615€ 673 330€ 651 136€ 668 980€ 787 449€ 619 947€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 550€ 1 074 343€ 25 745€ 45 699€ 11 849€ 9 824€ 22 486€ 739 693€ 172€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3€ 93 406€ 6€ 17 446€ 327 052€ 401 719€ -19 561€ 3 478€ -513 466€ -119 198€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 598 605€ 1 539 573€ 1 182 720€ 618 235€ 362 235€ 347 475€ 570 919€ 524 084€ 423 998€ 657 627€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
22 552 187 € 3 385 445 € 3 359 418 € 2 468 071 € 2 744 483 € 2 696 682 € 2 276 717 € 1 607 494 € 3 523 511 € 2 138 305 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 775 325 € 10 993 629 € 10 249 046 € 8 792 672 € 9 602 961 € 8 109 075 € 7 972 838 € 7 488 738 € 9 526 364 € 7 543 097 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
371 357 € 294 790 € 501 313 € 156 917 € 167 402 € 272 071 € 119 444 € 283 799 € 132 777 € 1 172 414 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 368 € 608 € 12 206 € 8 683 € 38 754 € 25 861 € 2 501 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 368€ 8 683€ 38 754€ 25 861€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
608€ 12 206€ 2 501€
42
XII.
Kurzové zisky
369 451€ 294 790€ 500 706€ 144 711€ 167 385€ 272 071€ 110 762€ 245 045€ 106 916€ 1 169 912€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
538€ -1€ 17€ -1€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
508 983 € 327 091 € 516 560 € 173 806 € 262 374 € 337 525 € 267 255 € 519 409 € 314 173 € 566 019 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 105 € 7 805 € 4 059 € 753 € 255 € 70 € 8 704 € 64 965 € 80 568 € 20 770 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 105€ 8 683€ 64 965€ 80 568€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 805€ 4 059€ 753€ 255€ 70€ 21€ 20 770€
52
O.
Kurzové straty
487 565€ 303 912€ 497 749€ 156 349€ 244 000€ 319 316€ 239 045€ 430 732€ 202 327€ 505 662€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 313€ 15 374€ 14 752€ 16 704€ 18 119€ 18 139€ 19 506€ 23 712€ 31 278€ 39 587€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-137 626 € -32 301 € -15 247 € -16 889 € -94 972 € -65 454 € -147 811 € -235 610 € -181 396 € 606 395 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
22 414 561 € 3 353 144 € 3 344 171 € 2 451 182 € 2 649 511 € 2 631 228 € 2 128 906 € 1 371 884 € 3 342 115 € 2 744 700 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 238 232 € 897 230 € 905 547 € 972 432 € 704 238 € 941 005 € 792 516 € 688 538 € 939 615 € 365 214 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 253 004€ 1 811 683€ 815 328€ 1 192 292€ 1 456 584€ 1 396 359€ 669 923€ 751 061€ 1 227 318€ 462 442€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 014 772€ -914 453€ 90 219€ -219 860€ -752 346€ -455 354€ 122 593€ -62 523€ -287 703€ -97 228€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
18 176 329 € 2 455 914 € 2 438 624 € 1 478 750 € 1 945 273 € 1 690 223 € 1 336 390 € 683 346 € 2 402 500 € 2 379 486 €