Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ISS Facility Services spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 370 307 € 1 638 915 € 1 613 557 € 1 455 092 € 1 415 762 € 1 133 142 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
898 453 € 1 089 201 € 1 164 371 € 1 100 376 € 1 107 783 € 923 324 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
471 854 € 549 714 € 449 186 € 354 716 € 307 979 € 209 818 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
22 902 619 € 26 600 670 € 31 588 291 € 32 832 668 € 30 401 176 € 31 506 440 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 902 619 € 26 592 289 € 31 576 790 € 32 819 581 € 30 390 038 € 31 495 454 €
07
II.3
Aktivácia
8 381 € 11 501 € 13 087 € 11 138 € 10 986 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 384 254 € 11 633 858 € 13 346 183 € 14 106 214 € 12 759 959 € 13 339 931 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 220 098 € 1 333 722 € 1 561 874 € 1 604 146 € 1 492 045 € 1 803 173 €
10
B.2
Služby
9 164 156 € 10 300 136 € 11 784 309 € 12 502 068 € 11 267 914 € 11 536 758 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 990 219 € 15 516 526 € 18 691 294 € 19 081 170 € 17 949 196 € 18 376 327 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 294 385 € 15 437 102 € 18 523 138 € 18 079 860 € 16 615 298 € 17 452 641 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 706 088 € 11 398 785 € 13 457 733 € 13 207 072 € 12 047 713 € 12 748 048 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 057 338 € 3 431 675 € 4 368 458 € 4 217 343 € 4 026 570 € 4 147 701 €
16
C.4
Sociálne náklady
530 959 € 606 642 € 696 947 € 655 445 € 541 015 € 556 892 €
17
D
Dane a poplatky
8 556 € 3 904 € 2 846 € 2 956 € 3 560 € 39 944 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
86 218 € 142 761 € 175 834 € 163 934 € 590 071 € 1 116 352 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 150 € 122 891 € 6 623 € 5 771 € 8 597 € 10 522 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 695 € 14 172 € 6 546 € 2 942 € 470 € 646 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-34 347 € 33 005 € 158 078 € 10 949 € 10 447 € 23 639 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
160 616 € 847 827 € 405 706 € 348 708 € 185 794 € 238 670 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
110 830 € 805 464 € 248 286 € 145 580 € 89 281 € 131 560 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-317 352 € 50 836 € -11 105 € 1 029 428 € 834 460 € -139 263 €
38
X.
Výnosové úroky
5 813 € 2 279 € 532 € 910 € 486 € 135 €
39
N
Nákladové úroky
70 611 € 63 227 € 36 492 € 31 858 € 115 065 € 188 165 €
40
XI.
Kurzové zisky
451 € 83 € 290 € 3 306 €
41
O
Kurzové straty
1 247 € 2 730 € 3 711 € 1 429 € 1 172 € 2 430 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 214 € 12 738 € 22 976 € 14 691 € 19 196 € 22 202 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-77 808 € -76 416 € -62 647 € -46 985 € -134 657 € -209 356 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-395 160 € -25 580 € -73 752 € 982 443 € 699 803 € -348 619 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-52 621 € 290 439 € 162 759 € 250 090 € 260 688 € 150 379 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
137 620 € 217 177 € 398 872 € 217 610 € 177 082 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-52 621 € 152 819 € -54 418 € -148 782 € 43 078 € -26 703 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-342 539 € -316 019 € -236 511 € 732 353 € 439 115 € -498 998 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-395 160 € -25 580 € -73 752 € 982 443 € 699 803 € -348 619 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-342 539 € -316 019 € -236 511 € 732 353 € 439 115 € -498 998 €