Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
164 183 000 € 171 362 000 € 172 689 000 € 179 907 000 € 192 803 000 € 203 869 000 € 193 020 000 € 193 209 000 € 192 406 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
113 564 000 € 110 113 000 € 112 539 000 € 119 633 000 € 124 991 000 € 130 461 000 € 133 869 000 € 134 451 000 € 143 273 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
16 000 € 33 000 € 52 000 € 54 000 € 59 000 € 37 000 € 60 000 € 56 000 € 71 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
16 000 € 33 000 € 52 000 € 54 000 € 59 000 € 37 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
112 604 000 € 109 107 000 € 111 480 000 € 119 013 000 € 124 289 000 € 129 900 000 € 133 809 000 € 134 395 000 € 143 202 000 €
013
A.II.2
Stavby
42 120 000 € 43 737 000 € 46 531 000 € 48 905 000 € 48 602 000 € 49 772 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
65 765 000 € 63 718 000 € 63 049 000 € 68 480 000 € 74 592 000 € 75 766 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 719 000 € 1 652 000 € 1 900 000 € 1 628 000 € 1 095 000 € 4 362 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
944 000 € 973 000 € 1 007 000 € 566 000 € 643 000 € 524 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 24 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
944 000 € 973 000 € 1 007 000 € 566 000 € 619 000 € 524 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
50 018 000 € 60 648 000 € 59 481 000 € 59 447 000 € 66 864 000 € 72 165 000 € 57 622 000 € 57 318 000 € 47 284 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
31 678 000 € 28 538 000 € 27 656 000 € 28 228 000 € 30 420 000 € 30 598 000 € 28 507 000 € 26 670 000 € 29 189 000 €
032
B.I.1
Materiál
1 361 000 € 379 000 €
034
B.I.3
Výrobky
30 317 000 € 28 159 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 439 000 € 25 750 000 € 25 628 000 € 25 571 000 € 28 999 000 € 29 903 000 € 23 765 000 € 24 047 000 € 12 284 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 735 000 € 3 630 000 € 3 253 000 € 3 935 000 € 4 557 000 € 4 382 000 € 8 057 000 € 15 247 000 € 11 100 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
2 601 000 € 18 914 000 € 19 802 000 € 19 231 000 € 21 569 000 € 23 135 000 € 15 708 000 € 8 800 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0 € 926 000 € 0 € 197 000 € 10 000 € 1 184 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 103 000 € 2 280 000 € 2 573 000 € 2 405 000 € 2 676 000 € 2 376 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 901 000 € 6 360 000 € 6 197 000 € 5 648 000 € 7 445 000 € 11 664 000 € 5 350 000 € 6 601 000 € 5 811 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 785 000 € 5 558 000 € 4 568 000 € 4 493 000 € 4 536 000 € 5 402 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 116 000 € 802 000 € 1 629 000 € 1 155 000 € 2 909 000 € 6 262 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
601 000 € 601 000 € 669 000 € 827 000 € 948 000 € 1 243 000 € 1 529 000 € 1 440 000 € 1 849 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
164 183 000 € 171 362 000 € 172 689 000 € 179 907 000 € 192 803 000 € 203 869 000 € 193 020 000 € 193 209 000 € 192 406 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
74 146 000 € 67 471 000 € 65 298 000 € 61 217 000 € 54 918 000 € 53 619 000 € 48 209 000 € 46 854 000 € 44 835 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 000 € 7 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 000 € 7 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 212 000 € 2 103 000 € 1 899 000 € 1 585 000 € 1 520 000 € 1 249 000 € 1 181 000 € 1 080 000 € 1 080 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 212 000 € 2 103 000 € 1 899 000 € 1 585 000 € 1 520 000 € 1 249 000 € 1 181 000 € 1 080 000 € 1 080 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
45 571 000 € 39 005 000 € 37 039 000 € 33 272 000 € 27 038 000 € 26 010 000 € 20 668 000 € 19 414 000 € 17 395 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
45 571 000 € 39 005 000 € 37 039 000 € 33 272 000 € 27 038 000 € 26 010 000 € 20 668 000 € 19 414 000 € 17 395 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
89 385 000 € 103 891 000 € 106 700 000 € 118 376 000 € 137 548 000 € 150 173 000 € 144 811 000 € 146 355 000 € 147 571 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 614 000 € 10 448 000 € 8 676 000 € 7 807 000 € 6 310 000 € 3 412 000 € 4 251 000 € 3 168 000 € 983 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 466 000 € 2 517 000 € 3 759 000 € 4 863 000 € 6 033 000 € 3 098 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 148 000 € 7 931 000 € 4 917 000 € 2 944 000 € 277 000 € 314 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 342 000 € 8 460 000 € 9 893 000 € 10 016 000 € 10 866 000 € 11 642 000 € 11 475 000 € 13 888 000 € 14 766 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 754 000 € 7 411 000 € 8 066 000 € 8 711 000 € 9 344 000 € 9 963 000 € 10 589 000 € 11 145 000 € 11 712 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
588 000 € 1 049 000 € 1 827 000 € 1 305 000 € 1 522 000 € 1 679 000 € 886 000 € 2 743 000 € 3 054 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
71 429 000 € 84 983 000 € 88 131 000 € 100 553 000 € 120 372 000 € 135 119 000 € 129 085 000 € 129 299 000 € 131 822 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
48 679 000 € 59 993 000 € 37 617 000 € 34 551 000 € 40 739 000 € 50 738 000 € 70 763 000 € 62 519 000 € 65 017 000 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 868 000 € 24 338 000 € 37 447 000 € 50 521 000 € 65 294 000 € 69 254 000 € 57 350 000 € 66 127 000 € 66 093 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 779 000 € 6 713 000 € 6 609 000 € 3 024 000 € 3 030 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 544 000 € 0 € 2 568 000 € 3 960 000 € 2 108 000 € 2 388 000 € 405 000 € 86 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 559 000 € 652 000 € 3 786 000 € 4 912 000 € 9 207 000 € 9 709 000 € 567 000 € 567 000 € 712 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
652 000 € 691 000 € 314 000 € 337 000 € 77 000 €