Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
171 726 000 € 164 183 000 € 171 362 000 € 192 803 000 € 203 869 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
119 129 000 € 113 564 000 € 110 113 000 € 124 991 000 € 130 461 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
83 000 € 16 000 € 33 000 € 59 000 € 37 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
83 000 € 16 000 € 33 000 € 59 000 € 37 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
118 131 000 € 112 604 000 € 109 107 000 € 124 289 000 € 129 900 000 €
013
A.II.2
Stavby
39 537 000 € 42 120 000 € 43 737 000 € 48 602 000 € 49 772 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
74 922 000 € 65 765 000 € 63 718 000 € 74 592 000 € 75 766 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 672 000 € 4 719 000 € 1 652 000 € 1 095 000 € 4 362 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
915 000 € 944 000 € 973 000 € 643 000 € 524 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
24 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
915 000 € 944 000 € 973 000 € 619 000 € 524 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
51 918 000 € 50 018 000 € 60 648 000 € 66 864 000 € 72 165 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
32 357 000 € 31 678 000 € 28 538 000 € 30 420 000 € 30 598 000 €
032
B.I.1
Materiál
1 526 000 € 1 361 000 € 379 000 €
034
B.I.3
Výrobky
30 831 000 € 30 317 000 € 28 159 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 269 000 € 10 439 000 € 25 750 000 € 28 999 000 € 29 903 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 623 000 € 4 735 000 € 3 630 000 € 4 557 000 € 4 382 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 726 000 € 2 601 000 € 18 914 000 € 21 569 000 € 23 135 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0 € 926 000 € 197 000 € 10 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 920 000 € 3 103 000 € 2 280 000 € 2 676 000 € 2 376 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 292 000 € 7 901 000 € 6 360 000 € 7 445 000 € 11 664 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 349 000 € 6 785 000 € 5 558 000 € 4 536 000 € 5 402 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
943 000 € 1 116 000 € 802 000 € 2 909 000 € 6 262 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
679 000 € 601 000 € 601 000 € 948 000 € 1 243 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
171 726 000 € 164 183 000 € 171 362 000 € 192 803 000 € 203 869 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
80 356 000 € 74 146 000 € 67 471 000 € 54 918 000 € 53 619 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 € 26 356 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
6 000 € 7 000 € 7 000 € 4 000 € 4 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 000 € 7 000 € 7 000 € 4 000 € 4 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 546 000 € 2 212 000 € 2 103 000 € 1 520 000 € 1 249 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 546 000 € 2 212 000 € 2 103 000 € 1 520 000 € 1 249 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
51 448 000 € 45 571 000 € 39 005 000 € 27 038 000 € 26 010 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
51 448 000 € 45 571 000 € 39 005 000 € 27 038 000 € 26 010 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
90 784 000 € 89 385 000 € 103 891 000 € 137 548 000 € 150 173 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
8 981 000 € 10 614 000 € 10 448 000 € 6 310 000 € 3 412 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 381 000 € 2 466 000 € 2 517 000 € 6 033 000 € 3 098 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 600 000 € 8 148 000 € 7 931 000 € 277 000 € 314 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 269 000 € 7 342 000 € 8 460 000 € 10 866 000 € 11 642 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 092 000 € 6 754 000 € 7 411 000 € 9 344 000 € 9 963 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
177 000 € 588 000 € 1 049 000 € 1 522 000 € 1 679 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
75 534 000 € 71 429 000 € 84 983 000 € 120 372 000 € 135 119 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
50 714 000 € 48 679 000 € 59 993 000 € 40 739 000 € 50 738 000 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 589 000 € 2 868 000 € 24 338 000 € 65 294 000 € 69 254 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 097 000 € 8 779 000 € 3 024 000 € 3 030 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 644 000 € 4 544 000 € 0 € 2 108 000 € 2 388 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 490 000 € 6 559 000 € 652 000 € 9 207 000 € 9 709 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
586 000 € 652 000 € 337 000 € 77 000 €