Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
545 940 000 € 493 522 000 € 470 730 000 € 457 947 000 € 458 494 000 € 438 862 000 € 422 884 000 € 409 910 000 € 384 642 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
400 724 000 € 359 281 000 € 341 892 000 € 331 242 000 € 332 030 000 € 317 472 000 € 305 996 000 € 301 006 000 € 287 220 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
145 216 000 € 134 241 000 € 128 838 000 € 126 705 000 € 126 464 000 € 121 390 000 € 116 888 000 € 108 904 000 € 97 422 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 340 000 € 1 927 000 € 1 725 000 € 1 756 000 € 266 000 € 634 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 340 000 € 1 927 000 € 1 725 000 € 1 756 000 € 266 000 € 634 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
65 416 000 € 61 167 000 € 58 118 000 € 54 975 000 € 60 358 000 € 55 342 000 € 53 173 000 € 46 092 000 € 45 487 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 609 000 € 2 553 000 € 11 984 000 € 12 397 000 € 14 715 000 € 14 247 000 € 3 045 000 € 2 402 000 €
10
B.2
Služby
62 807 000 € 58 614 000 € 46 134 000 € 42 578 000 € 45 643 000 € 41 095 000 € 43 047 000 € 43 085 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
82 140 000 € 75 001 000 € 72 445 000 € 73 486 000 € 66 372 000 € 66 682 000 € 63 715 000 € 62 812 000 € 51 935 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
57 847 000 € 51 900 000 € 47 206 000 € 44 846 000 € 41 472 000 € 40 585 000 € 38 988 000 € 36 752 000 € 33 799 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
41 550 000 € 37 300 000 € 33 648 000 € 31 999 000 € 29 447 000 € 28 996 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
14 492 000 € 12 929 000 € 11 977 000 € 11 376 000 € 10 512 000 € 10 018 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 805 000 € 1 671 000 € 1 581 000 € 1 471 000 € 1 513 000 € 1 571 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 987 000 € 18 214 000 € 17 121 000 € 19 853 000 € 20 177 000 € 18 141 000 € 23 110 000 € 20 974 000 € 20 131 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 384 000 € 2 667 000 € 3 451 000 € 3 206 000 € 2 139 000 € 1 127 000 € 2 172 000 € 1 966 000 € 1 928 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
908 000 € 3 923 000 € 3 573 000 € 2 734 000 € 3 959 000 € 838 000 € 1 986 000 € 3 560 000 € 1 789 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 782 000 € 3 631 000 € 7 996 000 € 9 259 000 € 2 903 000 € 8 245 000 € 1 803 000 € 3 492 000 € -1 856 000 €
38
X.
Výnosové úroky
223 000 € 301 000 € 336 000 € 345 000 € 164 000 € 203 000 €
39
N
Nákladové úroky
201 000 € 307 000 € 570 000 € 949 000 € 654 000 € 1 171 000 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
22 000 € -6 000 € -234 000 € -604 000 € -490 000 € -968 000 € -1 273 000 € -1 290 000 € -2 362 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 804 000 € 3 625 000 € 7 762 000 € 8 655 000 € 2 413 000 € 7 277 000 € 530 000 € 2 202 000 € -4 218 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 129 000 € 1 455 000 € 3 681 000 € 2 356 000 € 1 114 000 € 1 867 000 € -825 000 € 183 000 € -460 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 590 000 € 2 233 000 € 3 159 000 € 2 573 000 € 1 270 000 € 1 074 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-461 000 € -778 000 € 522 000 € -217 000 € -157 000 € 793 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 675 000 € 2 170 000 € 4 081 000 € 6 299 000 € 1 299 000 € 5 410 000 € 1 355 000 € 2 019 000 € -3 758 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 804 000 € 3 625 000 € 7 762 000 € 8 655 000 € 2 413 000 € 7 277 000 € 530 000 € 2 202 000 € -4 218 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 675 000 € 2 170 000 € 4 081 000 € 6 299 000 € 1 299 000 € 5 410 000 € 1 355 000 € 2 019 000 € -3 758 000 €