Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
604 726 000 € 545 940 000 € 493 522 000 € 458 494 000 € 438 862 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
443 187 000 € 400 724 000 € 359 281 000 € 332 030 000 € 317 472 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
161 539 000 € 145 216 000 € 134 241 000 € 126 464 000 € 121 390 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 571 000 € 2 340 000 € 1 927 000 € 266 000 € 634 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 571 000 € 2 340 000 € 1 927 000 € 266 000 € 634 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
76 036 000 € 65 416 000 € 61 167 000 € 60 358 000 € 55 342 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 951 000 € 2 609 000 € 2 553 000 € 14 715 000 € 14 247 000 €
10
B.2
Služby
73 085 000 € 62 807 000 € 58 614 000 € 45 643 000 € 41 095 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
88 074 000 € 82 140 000 € 75 001 000 € 66 372 000 € 66 682 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
63 541 000 € 57 847 000 € 51 900 000 € 41 472 000 € 40 585 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
45 501 000 € 41 550 000 € 37 300 000 € 29 447 000 € 28 996 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16 085 000 € 14 492 000 € 12 929 000 € 10 512 000 € 10 018 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 955 000 € 1 805 000 € 1 671 000 € 1 513 000 € 1 571 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 644 000 € 16 987 000 € 18 214 000 € 20 177 000 € 18 141 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 015 000 € 2 384 000 € 2 667 000 € 2 139 000 € 1 127 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
369 000 € 908 000 € 3 923 000 € 3 959 000 € 838 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 535 000 € 8 782 000 € 3 631 000 € 2 903 000 € 8 245 000 €
38
X.
Výnosové úroky
108 000 € 223 000 € 301 000 € 164 000 € 203 000 €
39
N
Nákladové úroky
56 000 € 201 000 € 307 000 € 654 000 € 1 171 000 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
52 000 € 22 000 € -6 000 € -490 000 € -968 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 587 000 € 8 804 000 € 3 625 000 € 2 413 000 € 7 277 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 376 000 € 2 129 000 € 1 455 000 € 1 114 000 € 1 867 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 787 000 € 2 590 000 € 2 233 000 € 1 270 000 € 1 074 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-411 000 € -461 000 € -778 000 € -157 000 € 793 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 211 000 € 6 675 000 € 2 170 000 € 1 299 000 € 5 410 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 587 000 € 8 804 000 € 3 625 000 € 2 413 000 € 7 277 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 211 000 € 6 675 000 € 2 170 000 € 1 299 000 € 5 410 000 €