Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EKLUB s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 650 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 031 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 619 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
757 421 € 612 365 € 741 334 € 159 961 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
757 421 € 612 365 € 741 334 € 159 961 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
605 919 € 589 558 € 724 945 € 588 232 € 228 € 799 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 348 € 3 833 € 7 775 € 4 764 €
10
B.2
Služby
603 571 € 585 725 € 717 170 € 583 468 € 228 € 799 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
151 502 € 22 807 € 19 008 € -428 271 € -228 € -799 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
63 055 € 63 011 € 74 892 € 73 491 €
13
C.1
Mzdové náklady
45 952 € 45 851 € 55 032 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16 113 € 16 139 € 19 371 €
16
C.4
Sociálne náklady
990 € 1 021 € 489 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
266 599 € 266 600 € 261 369 € -128 449 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
49 922 € 574 280 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
49 922 € 574 280 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 € 70 001 € 200 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 053 € 75 222 € 5 120 € 1 933 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-183 199 € -312 025 € -322 173 € -375 246 € -228 € -799 €
38
X.
Výnosové úroky
9 656 € 5 588 € 2 910 € 706 €
39
N
Nákladové úroky
58 360 € 50 043 € 40 373 € 8 708 €
40
XI.
Kurzové zisky
46 € 2 €
41
O
Kurzové straty
1 775 € 2 017 € 1 660 € 928 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
804 € 512 € 363 € 284 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-51 237 € -46 984 € -39 484 € -9 214 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-234 436 € -359 009 € -361 657 € -384 460 € -228 € -799 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 882 € 961 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 882 € 961 € 480 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-234 436 € -361 889 € -364 539 € -385 421 € -708 € -799 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-234 436 € -359 009 € -361 657 € -384 460 € -228 € -799 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-234 436 € -361 889 € -364 539 € -385 421 € -708 € -799 €