Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Industry Slovakia s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
31.08.2016
30.08.2017
31.08.2015
30.08.2016
31.08.2014
30.08.2015
31.08.2013
30.08.2014
31.08.2012
30.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
147 000 € 216 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
142 000 € 211 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 000 € 5 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
212 747 000 € 201 394 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
215 994 000 € 205 764 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 247 000 € -4 370 000 €
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
166 329 000 € 163 840 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
140 106 000 € 137 060 000 €
10
B.2
Služby
26 223 000 € 26 780 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
46 423 000 € 37 559 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
40 064 000 € 38 163 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
27 531 000 € 26 344 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 106 000 € 10 204 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 427 000 € 1 615 000 €
17
D
Dane a poplatky
781 000 € 770 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 575 000 € 23 670 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-78 000 € -17 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 802 000 € 8 261 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
948 000 € 97 019 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 065 000 € -113 785 000 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
485 000 € 3 059 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
58 000 € 63 000 €
41
O
Kurzové straty
195 000 € 225 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-655 000 € -3 220 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-3 720 000 € -117 005 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 000 € 1 668 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-3 723 000 € -118 673 000 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-3 735 000 € -117 116 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-3 738 000 € -118 784 000 €