Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Industry Slovakia s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
31.08.2016
30.08.2017
31.08.2015
30.08.2016
31.08.2014
30.08.2015
31.08.2013
30.08.2014
31.08.2012
30.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
141 000 € 147 000 € 216 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
128 000 € 142 000 € 211 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
13 000 € 5 000 € 5 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
221 732 000 € 212 747 000 € 201 394 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
226 971 000 € 215 994 000 € 205 764 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 239 000 € -3 247 000 € -4 370 000 €
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
172 859 000 € 166 329 000 € 163 840 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
147 829 000 € 140 106 000 € 137 060 000 €
10
B.2
Služby
25 030 000 € 26 223 000 € 26 780 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
48 886 000 € 46 423 000 € 37 559 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
43 167 000 € 40 064 000 € 38 163 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
30 105 000 € 27 531 000 € 26 344 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 359 000 € 11 106 000 € 10 204 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
1 703 000 € 1 427 000 € 1 615 000 €
17
D
Dane a poplatky
804 000 € 781 000 € 770 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 894 000 € 11 575 000 € 23 670 000 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22 000 € -78 000 € -17 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 703 000 € 3 802 000 € 8 261 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 308 000 € 948 000 € 97 019 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-3 607 000 € -3 065 000 € -113 785 000 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
102 000 € 485 000 € 3 059 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
111 000 € 58 000 € 63 000 €
41
O
Kurzové straty
328 000 € 195 000 € 225 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
82 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-401 000 € -655 000 € -3 220 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-4 008 000 € -3 720 000 € -117 005 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 491 000 € 3 000 € 1 668 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
363 000 € 3 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 854 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 517 000 € -3 723 000 € -118 673 000 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-4 008 000 € -3 735 000 € -117 116 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 517 000 € -3 738 000 € -118 784 000 €