Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Industry Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.09.2018
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
31.08.2016
30.08.2017
31.08.2015
30.08.2016
31.08.2014
30.08.2015
31.08.2013
30.08.2014
31.08.2012
30.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
499 000€ 141 000€ 147 000€ 216 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
493 000€ 128 000€ 142 000€ 211 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 000 € 13 000 € 5 000 € 5 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
232 634 000 € 221 732 000 € 212 747 000 € 201 394 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
229 175 000€ 226 971 000€ 215 994 000€ 205 764 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 459 000€ -5 239 000€ -3 247 000€ -4 370 000€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
177 035 000 € 172 859 000 € 166 329 000 € 163 840 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
152 440 000€ 147 829 000€ 140 106 000€ 137 060 000€
10
B.2
Služby
24 595 000€ 25 030 000€ 26 223 000€ 26 780 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
55 605 000 € 48 886 000 € 46 423 000 € 37 559 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
43 829 000 € 43 167 000 € 40 064 000 € 38 163 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
29 939 000€ 30 105 000€ 27 531 000€ 26 344 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 557 000€ 11 359 000€ 11 106 000€ 10 204 000€
16
C.4
Sociálne náklady
2 333 000€ 1 703 000€ 1 427 000€ 1 615 000€
17
D
Dane a poplatky
870 000€ 804 000€ 781 000€ 770 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 425 000€ 11 894 000€ 11 575 000€ 23 670 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
507 000€ 22 000€ -78 000€ -17 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 064 000€ 6 703 000€ 3 802 000€ 8 261 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 707 000€ 3 308 000€ 948 000€ 97 019 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-21 669 000 € -3 607 000 € -3 065 000 € -113 785 000 €
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
117 000€ 102 000€ 485 000€ 3 059 000€
40
XI.
Kurzové zisky
87 000€ 111 000€ 58 000€ 63 000€
41
O
Kurzové straty
149 000€ 328 000€ 195 000€ 225 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
32 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
26 000€ 82 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-173 000 € -401 000 € -655 000 € -3 220 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-21 842 000 € -4 008 000 € -3 720 000 € -117 005 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-17 587 000 € -1 491 000 € 3 000 € 1 668 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 797 000€ 363 000€ 3 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-20 384 000€ -1 854 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 255 000 € -2 517 000 € -3 723 000 € -118 673 000 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-21 842 000 € -4 008 000 € -3 735 000 € -117 116 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 255 000 € -2 517 000 € -3 738 000 € -118 784 000 €