Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 584 463 € 1 609 822 € 1 886 666 € 1 739 355 € 739 195 € 502 665 € 458 624 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
235 514 € 240 373 € 177 468 € 160 496 € 187 436 € 186 094 € 196 122 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
0 € 4 739 € 11 851 €
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 4 739€ 11 851€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
235 514 € 240 373 € 177 468 € 155 757 € 175 585 € 186 094 € 196 122 €
012
A.II.1
Pozemky
37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€
013
A.II.2
Stavby
120 875€ 140 496€ 93 766€ 108 042€ 122 803€ 138 078€ 153 394€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 124€ 50 970€ 46 187€ 10 200€ 15 267€ 10 501€ 5 213€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 392€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 346 999 € 1 367 366 € 1 707 009 € 1 575 801 € 548 807 € 314 599 € 260 062 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
3 424 € 2 765 € 12 € 3 478 € 5 389 € 1 952 € 5 184 €
035
B.I.1
Materiál
3 424€ 2 765€ 12€ 3 478€ 991€ 1 952€ 5 184€
039
B.I.5
Tovar
4 398€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
4 320 € 3 098 € 1 876 € 654 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 320€ 3 098€ 1 876€ 654€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 328 492 € 1 336 439 € 1 676 719 € 1 487 733 € 529 555 € 229 433 € 175 353 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 318 265 € 1 307 397 € 1 647 476 € 1 483 486 € 529 350 € 227 376 € 175 155 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 318 265€ 1 307 397€ 1 647 476€ 1 483 486€ 529 350€ 227 376€ 175 155€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
10 227€ 12 908€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 134€ 23 743€ 4 247€ 1 620€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 000€ 5 500€ 205€ 437€ 198€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
10 763 € 25 064 € 28 402 € 83 936 € 13 863 € 83 214 € 79 525 €
072
B.V.1.
Peniaze
939€ 1 212€ 5 031€ 2 021€ 2 264€ 2 095€ 29 878€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 824€ 23 852€ 23 371€ 81 915€ 11 599€ 81 119€ 49 647€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 950 € 2 083 € 2 189 € 3 058 € 2 952 € 1 972 € 2 440 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 950€ 2 083€ 2 189€ 3 058€ 2 952€ 1 972€ 2 440€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 584 463 € 1 609 822 € 1 886 666 € 1 739 355 € 739 195 € 502 665 € 458 624 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
190 630 € 164 936 € 228 866 € 182 117 € 125 998 € 169 097 € 171 736 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
11 737 € 11 737 € 11 737 € 11 737 € 11 737 € 11 737 € 11 737 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
11 737€ 11 737€
092
A.V.2
Ostatné fondy
11 737€ 11 737€ 11 737€ 11 737€ 11 737€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
159 443 € 133 749 € 197 679 € 150 930 € 94 811 € 137 910 € 140 549 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 393 833 € 1 444 886 € 1 657 800 € 1 557 238 € 613 197 € 333 568 € 286 888 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
8 148 € 7 720 € 7 216 € 6 751 € 6 738 € 7 452 € 7 206 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 148€ 7 720€ 7 216€ 6 751€ 6 036€ 5 343€ 4 755€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
702€ 2 109€ 2 451€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 365 721 € 1 420 870 € 1 606 159 € 1 470 362 € 606 384 € 326 061 € 279 568 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 201 909 € 1 207 370 € 1 454 696 € 1 284 416 € 417 954 € 208 188 € 128 465 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 201 909€ 1 207 370€ 1 454 696€ 1 284 416€ 417 954€ 208 188€ 128 465€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
141 582€ 204 815€ 142 680€ 184 452€ 117 269€ 105 332€ 128 535€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 783€ 2 908€ 3 316€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 314€ 4 031€ 3 759€ 7 136€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
16 811€ 1 746€ 1 708€ 1 494€ 64 025€ 12 541€ 10 964€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
322€ 11 604€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 964 € 16 296 € 44 425 € 80 125 € 75 € 55 € 114 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 936€ 1 936€ 75€ 55€ 114€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
18 028€ 14 360€ 44 425€ 80 125€