Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 654€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 449€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-795 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 987 234 € 4 219 387 € 5 043 484 € 4 978 880 € 3 024 893 € 1 688 681 € 1 716 963 € 1 682 469 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 987 234€ 4 219 387€ 5 043 484€ 4 978 880€ 3 024 893€ 1 688 681€ 1 716 963€ 1 682 469€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 614 369 € 3 873 698 € 4 601 795 € 4 524 481 € 2 652 385 € 1 332 506 € 1 342 980 € 1 332 490 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 496€ 21 824€ 27 273€ 39 450€ 52 319€ 31 006€ 35 302€ 45 219€
10
B.2
Služby
3 601 873€ 3 851 874€ 4 574 522€ 4 485 031€ 2 600 066€ 1 301 500€ 1 307 678€ 1 287 271€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
372 865 € 345 689 € 441 689 € 454 399 € 372 508 € 355 380 € 373 983 € 349 979 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
122 919 € 143 859 € 173 552 € 212 512 € 207 870 € 152 581 € 160 173 € 166 711 €
13
C.1
Mzdové náklady
90 758€ 105 885€ 119 100€ 158 694€ 154 121€ 113 609€ 116 853€ 122 539€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
30 269€ 35 522€ 41 617€ 49 936€ 49 909€ 35 764€ 40 164€ 41 065€
16
C.4
Sociálne náklady
1 892€ 2 452€ 12 835€ 3 882€ 3 840€ 3 208€ 3 156€ 3 107€
17
D
Dane a poplatky
2 353€ 2 615€ 2 872€ 7 080€ 19 809€ 1 695€ 3 728€ 2 190€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 975€ 36 300€ 28 417€ 26 940€ 22 921€ 19 910€ 20 680€ 20 690€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500€ 7 482€ 576€ 129 407€ 17€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 487€ 576€ 61 234€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 156 612€ 2 915 456€ 4 545 013€ 1 042 018€ 447€ 100€ 296€ 435€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 158 858€ 2 917 003€ 4 547 874€ 1 042 525€ 10 060€ -25€ 1 637€ -6€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
202 372 € 161 868 € 238 982 € 207 360 € 180 468 € 181 319 € 188 061 € 160 846 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 5€ 2€ 3€ 4€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
174€ 328€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
264€ 249€ 368€ 4 213€ 4 609€ 4 259€ 4 307€ 4 373€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-264 € -249 € -194 € -3 883 € -4 604 € -4 257 € -4 304 € -4 369 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
202 108 € 161 619 € 238 788 € 203 477 € 175 864 € 177 062 € 183 757 € 156 477 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
42 665 € 27 870 € 41 109 € 52 547 € 81 053 € 39 152 € 43 208 € 29 804 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
43 887€ 29 092€ 42 331€ 53 903€ 82 460€ 39 494€ 42 984€ 29 804€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 222€ -1 222€ -1 222€ -1 356€ -1 407€ -342€ 224€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
159 443 € 133 749 € 197 679 € 150 930 € 94 811 € 137 910 € 140 549 € 126 673 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
202 108 € 161 619 € 238 788 € 203 477 € 175 864 € 177 062 € 183 757 € 156 477 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
159 443 € 133 749 € 197 679 € 150 930 € 94 811 € 137 910 € 140 549 € 126 673 €