Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÁHOSTAV - SK, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
78 177 196 € 77 625 838 € 87 169 603 € 80 286 921 € 90 780 735 € 112 061 073 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 766 955€ 2 073 088€ 3 730 010€ 4 554 179€ 4 502 571€ 8 290 020€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
890 760€ 753 989€
05
III.
Tržby z predaja služieb
70 078 815€ 64 936 779€ 70 691 140€ 63 479 760€ 77 269 519€ 92 832 001€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
829 373€ 408 750€ 859 584€ 2 983 206€ 3 120 325€ 3 107 080€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
370 076€ 3 161 754€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 241 217€ 6 291 478€ 11 888 869€ 9 269 776€ 5 888 320€ 7 831 972€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
81 116 541 € 76 859 823 € 86 544 568 € 87 170 949 € 90 770 145 € 112 296 012 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 713 573€ 2 032 120€ 2 952 586€ 4 138 346€ 4 129 673€ 7 530 069€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 515 015€ 7 771 181€ 10 817 635€ 18 701 895€ 18 617 241€ 20 878 623€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
52 725 638€ 52 899 252€ 46 334 057€ 33 052 042€ 37 635 205€ 48 454 626€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 966 479 € 11 092 479 € 12 422 275 € 14 590 976 € 16 908 432 € 21 253 054 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 990 842€ 7 286 182€ 8 306 936€ 9 417 789€ 10 939 839€ 13 762 463€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
63 045€ 55 200€ 55 200€ 61 010€ 64 765€ 22 126€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 544 962€ 2 654 237€ 2 989 920€ 3 479 554€ 4 008 376€ 4 929 983€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 059 088€ 1 096 860€ 1 070 219€ 1 632 623€ 1 895 451€ 2 538 481€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 494 105€ 1 572 111€ 1 949 826€ 1 735 195€ 2 694 636€ 2 552 837€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
112 230€ 2 129 969€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
959 724€ -2 130 120€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 629 777€ 1 492 831€ 12 068 189€ 14 952 495€ 10 784 958€ 11 626 803€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 939 345 € 766 015 € 625 035 € -6 884 028 € 10 590 € -234 939 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 611 677 € 5 470 053 € 15 176 456 € 15 124 862 € 24 510 296 € 27 365 783 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
767 591 € 3 343 838 € 150 683 € 2 858 362 € 244 968 € 707 907 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
34 792 € 48 197 € 79 477 € 82 317 € 89 312 € 102 412 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
70 865€ 233 304€ 0€ 323€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
661 934€ 3 062 337€ 71 206€ 2 775 722€ 155 656€ 605 495€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 499 514 € 3 689 633 € 116 328 € 8 130 675 € 216 197 € 519 411 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 40 404€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
89 591 € 55 055 € 54 412 € 163 235 € 215 243 € 462 242 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
50 346€ 232 565€ 0€ 954€ 6 101€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 359 577€ 3 402 013€ 61 916€ 7 967 440€ 0€ 10 664€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-731 923 € -345 795 € 34 355 € -5 272 313 € 28 771 € 188 496 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 671 267 € 420 220 € 659 390 € -12 156 341 € 39 362 € -46 442 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-85 610 € 206 508 € 372 319 € -81 825 € -110 207 € 436 931 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 2 972€ 79€ 66€ 12 168€ 12 743€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-85 610€ 203 536€ 372 240€ -81 891€ -122 375€ 424 188€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 585 657 € 213 712 € 287 071 € -12 074 516 € 149 569 € -483 373 €