Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

cargo-partner SR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
21 555€ 4 500€ 352€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 575€ 2 500€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
980 € 2 000 € 352 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
50 428 893 € 49 322 422 € 46 660 152 € 38 964 627 € 40 757 838 € 39 252 641 € 35 024 421 € 34 787 742 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
50 428 893€ 49 322 422€ 46 660 152€ 38 964 627€ 40 757 838€ 39 252 641€ 35 024 421€ 34 787 742€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
43 760 223 € 41 894 087 € 39 943 672 € 32 959 848 € 34 677 247 € 34 255 515 € 30 453 077 € 30 718 742 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
461 758€ 430 874€ 417 649€ 355 026€ 310 554€ 375 946€ 368 958€ 246 080€
10
B.2
Služby
43 298 465€ 41 463 213€ 39 526 023€ 32 604 822€ 34 366 693€ 33 879 569€ 30 084 119€ 30 472 662€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 669 650 € 7 428 335 € 6 716 480 € 6 004 779 € 6 080 591 € 4 997 126 € 4 573 344 € 4 069 352 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 024 692 € 6 385 916 € 5 804 387 € 5 180 807 € 5 272 875 € 4 990 243 € 4 422 145 € 3 150 909 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 036 444€ 4 561 764€ 4 159 751€ 3 780 816€ 3 919 227€ 3 693 379€ 3 259 779€ 2 406 325€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 719 590€ 1 608 414€ 1 452 856€ 1 232 157€ 1 185 597€ 1 142 922€ 1 021 956€ 676 231€
16
C.4
Sociálne náklady
268 658€ 215 738€ 191 780€ 167 834€ 168 051€ 153 942€ 140 410€ 68 353€
17
D
Dane a poplatky
9 147€ 8 928€ 6 865€ 10 240€ 8 485€ 11 225€ 8 543€ 18 008€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
323 443€ 273 158€ 268 660€ 240 613€ 280 802€ 258 954€ 269 611€ 202 531€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
46 600€ 26 917€ 14 833€ 173 167€ 65 837€ 34 140€ 6 750€ 11 353€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 471€ 15 364€ 9 767€ 61 989€ 55 274€ 17 952€ 7 148€ 2 528€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-463 339€ -17 191€ -482 766€ 560 375€ -26 105€ 79 314€ 220 473€ -23 795€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 911 810€ 1 848 920€ 1 474 694€ 1 449 675€ 1 644 374€ 1 526 270€ 1 368 045€ 117 794€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 018 993€ 479 486€ 986 787€ 321 283€ 426 799€ 241 107€ 473 551€ 53 686€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
691 653 € 2 158 511 € 1 612 307 € 1 252 314 € 1 772 672 € 958 741 € 546 668 € 794 632 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
535 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
535€
38
X.
Výnosové úroky
10 172€ 5 870€ 2 734€ 3 769€ 4 177€ 3 645€ 1 239€ 4 499€
39
N
Nákladové úroky
1 917€ 1 237€ 1 749€ 1 420€ 1 760€ 335€ 38€ 1 037€
40
XI.
Kurzové zisky
30 522€ 159 583€ 114 683€ 65 010€ 137 448€ 57 161€ 121 159€ 128 939€
41
O
Kurzové straty
30 777€ 164 076€ 63 347€ 100 880€ 202 322€ 128 740€ 118 266€ 226 784€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
62 220€ 72 349€ 69 137€ 113 256€ 121 303€ 105 340€ 113 509€ 155 879€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109 946€ 115 292€ 73 316€ 65 960€ 61 523€ 59 462€ 72 975€ 187 391€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-39 726 € -42 803 € 48 142 € 13 775 € -2 677 € -22 391 € 44 628 € -125 360 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
651 927 € 2 115 708 € 1 660 449 € 1 266 089 € 1 769 995 € 936 350 € 591 296 € 669 272 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
150 135 € 505 657 € 353 173 € 308 065 € 403 685 € 221 564 € 158 329 € 133 992 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
122 287€ 517 035€ 444 441€ 314 336€ 459 837€ 227 181€ 228 635€ 25 737€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
27 848€ -11 378€ -91 268€ -6 271€ -56 152€ -5 617€ -70 306€ 108 255€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
501 792 € 1 610 051 € 1 307 276 € 958 024 € 1 366 310 € 714 786 € 432 967 € 535 280 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
651 927 € 2 115 708 € 1 660 449 € 1 266 089 € 1 769 995 € 936 350 € 591 296 € 669 272 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
501 792 € 1 610 051 € 1 307 276 € 958 024 € 1 366 310 € 714 786 € 432 967 € 535 280 €