Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

cargo-partner SR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
49 394 771€ 46 729 289€ 40 879 141€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
52 408 858 € 51 198 259 € 48 149 679 € 40 587 469 € 42 468 049 € 40 813 051 € 36 403 716 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 555€ 4 500€
05
III.
Tržby z predaja služieb
50 428 893€ 49 322 422€ 46 660 152€ 38 964 627€ 40 757 838€ 39 252 641€ 35 024 421€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
46 600€ 26 917€ 14 833€ 173 167€ 65 837€ 34 140€ 6 750€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 911 810€ 1 848 920€ 1 474 694€ 1 449 675€ 1 644 374€ 1 526 270€ 1 368 045€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
51 717 205 € 49 039 748 € 46 537 372 € 39 335 155 € 40 695 377 € 39 854 310 € 35 857 048 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 575€ 2 500€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
461 758€ 430 874€ 417 649€ 355 026€ 310 554€ 375 946€ 368 958€
14
D.
Služby
43 298 465€ 41 463 213€ 39 526 023€ 32 604 822€ 34 366 693€ 33 879 569€ 30 084 119€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
7 024 692 € 6 385 916 € 5 804 387 € 5 180 807 € 5 272 875 € 4 990 243 € 4 422 145 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 036 444€ 4 561 764€ 4 159 751€ 3 780 816€ 3 919 227€ 3 693 379€ 3 259 779€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 719 590€ 1 608 414€ 1 452 856€ 1 232 157€ 1 185 597€ 1 142 922€ 1 021 956€
19
E.4.
Sociálne náklady
268 658€ 215 738€ 191 780€ 167 834€ 168 051€ 153 942€ 140 410€
20
F.
Dane a poplatky
9 147€ 8 928€ 6 865€ 10 240€ 8 485€ 11 225€ 8 543€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
323 443€ 273 158€ 268 660€ 240 613€ 280 802€ 258 954€ 269 611€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
323 443€ 273 158€ 268 660€ 240 613€ 280 802€ 258 954€ 269 611€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 471€ 15 364€ 9 767€ 61 989€ 55 274€ 17 952€ 7 148€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-463 339€ -17 191€ -482 766€ 560 375€ -26 105€ 79 314€ 220 473€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 018 993€ 479 486€ 986 787€ 321 283€ 426 799€ 241 107€ 473 551€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
691 653 € 2 158 511 € 1 612 307 € 1 252 314 € 1 772 672 € 958 741 € 546 668 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
6 669 650 € 7 428 335 € 6 716 480 € 6 004 779 € 6 080 591 € 4 997 126 € 4 573 344 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
102 914 € 237 802 € 186 554 € 182 035 € 262 928 € 166 146 € 235 907 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 172 € 5 870 € 2 734 € 3 769 € 4 177 € 3 645 € 1 239 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
6 890€ 4 279€ 2 458€ 2 637€ 2 178€ 1 996€ 66€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 282€ 1 591€ 276€ 1 132€ 1 999€ 1 649€ 1 173€
42
XII.
Kurzové zisky
30 522€ 159 583€ 114 683€ 65 010€ 137 448€ 57 161€ 121 159€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
62 220€ 72 349€ 69 137€ 113 256€ 121 303€ 105 340€ 113 509€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
142 640 € 280 605 € 138 412 € 168 260 € 265 605 € 188 537 € 191 279 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 917 € 1 237 € 1 749 € 1 420 € 1 760 € 335 € 38 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
8€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 917€ 1 237€ 1 749€ 1 412€ 1 760€ 335€ 38€
52
O.
Kurzové straty
30 777€ 164 076€ 63 347€ 100 880€ 202 322€ 128 740€ 118 266€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109 946€ 115 292€ 73 316€ 65 960€ 61 523€ 59 462€ 72 975€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-39 726 € -42 803 € 48 142 € 13 775 € -2 677 € -22 391 € 44 628 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
651 927 € 2 115 708 € 1 660 449 € 1 266 089 € 1 769 995 € 936 350 € 591 296 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
150 135 € 505 657 € 353 173 € 308 065 € 403 685 € 221 564 € 158 329 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
122 287€ 517 035€ 444 441€ 314 336€ 459 837€ 227 181€ 228 635€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
27 848€ -11 378€ -91 268€ -6 271€ -56 152€ -5 617€ -70 306€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
501 792 € 1 610 051 € 1 307 276 € 958 024 € 1 366 310 € 714 786 € 432 967 €