Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Electrolux Professional s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 302 582€ 45 063 151€ 59 766 027€ 48 887 167€ 45 361 003€ 43 581 001€ 42 181 804€ 38 780 049€ 36 350 167€ 36 350 167€ 37 731 876€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 723 996€ 37 335 541€ 49 043 085€ 39 093 326€ 36 186 253€ 35 091 946€ 34 335 558€ 30 860 138€ 29 087 486€ 29 087 486€ 30 056 044€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 578 586 € 7 727 610 € 10 722 942 € 9 793 841 € 9 174 750 € 8 489 055 € 7 846 246 € 7 919 911 € 7 262 681 € 7 262 681 € 7 675 832 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
293 268 € 325 310 € 332 698 € 342 216 € 392 747 € 256 318 € 200 668 € 223 895 € 158 210 € 158 210 € 132 421 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
293 268€ 325 310€ 332 698€ 342 216€ 392 747€ 256 318€ 200 668€ 223 895€ 158 210€ 158 210€ 132 421€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 571 166 € 4 902 935 € 7 634 070 € 6 343 304 € 6 279 761 € 5 689 223 € 5 210 685 € 5 560 182 € 5 142 944 € 5 142 944 € 5 443 709 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 194€ 457 765€ 618 104€ 796 210€ 835 391€ 921 399€ 711 170€ 696 053€ 302 112€ 302 112€ 354 008€
10
B.2
Služby
2 425 468€ 4 398 136€ 6 944 868€ 5 500 089€ 5 447 178€ 4 756 481€ 4 537 550€ 4 864 129€ 4 840 832€ 4 840 832€ 5 089 701€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 300 688 € 3 149 985 € 3 421 570 € 3 792 753 € 3 287 736 € 3 056 150 € 2 836 229 € 2 583 624 € 2 277 947 € 2 277 947 € 2 364 544 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
648 326 € 1 411 754 € 1 586 421 € 1 848 400 € 1 644 850 € 1 514 225 € 1 498 097 € 1 435 741 € 1 324 321 € 1 324 321 € 1 309 364 €
13
C.1
Mzdové náklady
465 027€ 1 042 518€ 1 154 526€ 1 373 566€ 1 236 055€ 1 149 412€ 1 141 334€ 1 066 516€ 1 011 278€ 1 011 278€ 1 033 943€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
170 036€ 348 376€ 399 702€ 428 068€ 385 093€ 343 105€ 335 956€ 347 116€ 291 759€ 291 759€ 253 421€
16
C.4
Sociálne náklady
13 263€ 20 860€ 32 193€ 46 766€ 23 702€ 21 708€ 20 807€ 22 109€ 21 284€ 21 284€ 22 000€
17
D
Dane a poplatky
708€ 100€ 4 559€ 2 145€ 15 366€ 4 313€ 7 186€ 6 760€ 5 444€ 5 444€ 8 117€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 589€ 18 096€ 156 910€ 190 728€ 225 885€ 233 516€ 227 245€ 65 935€ 61 583€ 61 583€ 69 721€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 094€ 6 497€ 10 875€ 2 042€ 5 432€ 11 811€ 2 250€ 2 024€ 2 024€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 070€ 25 723€ 1 245€ 1 245€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-26 169€ -101 408€ -25 857€ 26 339€ 134 760€ 89 613€ -35 618€ -56 071€ 64 021€ 64 021€ -70 589€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
32 300€ 11 660 321€ 847 319€ 827 591€ 876 419€ 812 069€ 847 004€ 993 121€ 1 157 535€ 1 157 535€ 1 193 219€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 289€ 11 454 286€ 768 967€ 861 342€ 1 058 580€ 973 443€ 955 080€ 1 337 272€ 955 989€ 955 989€ 1 254 002€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
662 339 € 2 033 975 € 1 777 889 € 1 702 265 € 1 086 756 € 1 058 541 € 1 040 984 € 763 635 € 1 024 903 € 1 024 903 € 987 148 €
38
X.
Výnosové úroky
6€ 95€ 174€ 212€ 87€ -176€ 1 397€ 1 397€ 192€
39
N
Nákladové úroky
10 372€ 18 852€ 4 918€ 6 875€ 2 075€ 3 298€ 8 342€ 17 564€ 17 564€ 12 744€
40
XI.
Kurzové zisky
75 086€ 21 046€ 13 827€ 47 861€ 3 531€ 29 602€ 8 784€ 36 862€ 36 766€ 36 766€ 105 174€
41
O
Kurzové straty
79 364€ 33 634€ 30 518€ 26 569€ 11 565€ 12 585€ 16 205€ 103 419€ 79 340€ 79 340€ 59 651€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
318€ -64€ 271€ 23€ 19€ 22€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 879€ 11 714€ 15 493€ 12 345€ 8 880€ 10 545€ 11 195€ 12 599€ 13 725€ 13 725€ 12 644€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-10 151 € -34 261 € -50 926 € 4 512 € -23 789 € 4 507 € -21 895 € -87 652 € -72 466 € -72 466 € 20 327 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
652 188 € 1 999 714 € 1 726 963 € 1 706 777 € 1 062 967 € 1 063 048 € 1 019 089 € 675 983 € 952 437 € 952 437 € 1 007 475 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
141 351 € 468 655 € 487 678 € 423 714 € 323 199 € 295 738 € 334 082 € 229 923 € 256 375 € 256 375 € 273 086 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
31 865€ 43 717€ 421 697€ 504 425€ 370 854€ 336 458€ 344 868€ 313 759€ 261 274€ 261 274€ 325 804€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
109 486€ 424 938€ 65 981€ -80 711€ -47 655€ -40 720€ -10 786€ -83 836€ -4 899€ -4 899€ -52 718€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
510 837 € 1 531 059 € 1 239 285 € 1 283 063 € 739 768 € 767 310 € 685 007 € 446 060 € 696 062 € 696 062 € 734 389 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
652 188 € 1 999 714 € 1 726 963 € 1 706 777 € 1 062 967 € 1 063 048 € 1 019 089 € 675 983 € 952 437 € 952 437 € 1 007 475 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
510 837 € 1 531 059 € 1 239 285 € 1 283 063 € 739 768 € 767 310 € 685 007 € 446 060 € 696 062 € 696 062 € 734 389 €