Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
41 707€ 38 462€ 40 644€ 75 580€ 59 547€ 20 242€ 18 795€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 200€ 23 167€ 36 580€ 10 600€ 15 049€ 18 037€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 507 € 15 295 € 4 064 € 64 980 € 59 547 € 5 193 € 758 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
577 377 € 416 127 € 377 055 € 425 086 € 663 867 € 354 776 € 422 754 € 230 404 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
577 377€ 416 127€ 377 055€ 425 086€ 663 867€ 354 776€ 422 754€ 230 404€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
412 471 € 269 012 € 249 903 € 363 696 € 531 618 € 218 104 € 311 531 € 102 804 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
109 814€ 116 576€ 103 106€ 203 769€ 283 279€ 104 591€ 53 459€ 50 088€
10
B.2
Služby
302 657€ 152 436€ 146 797€ 159 927€ 248 339€ 113 513€ 258 072€ 52 716€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
175 413 € 162 410 € 131 216 € 126 370 € 191 796 € 141 865 € 111 981 € 127 600 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
76 042 € 83 397 € 95 042 € 79 319 € 102 738 € 109 320 € 108 674 € 74 390 €
13
C.1
Mzdové náklady
73 011€ 77 317€ 76 703€ 52 914€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
25 071€ 26 818€ 26 802€ 18 234€
16
C.4
Sociálne náklady
4 656€ 5 185€ 5 169€ 3 242€
17
D
Dane a poplatky
6 130€ 6 841€ 5 965€ 5 946€ 5 785€ 6 277€ 5 534€ 5 637€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 927€ 23 457€ 22 381€ 20 328€ 11 100€ 3 646€ 16 285€ 20 675€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
46 621€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 654€ 6 023€ 6 888€ 13 590€ 45€ 51€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 315€ 2 051€ 608€ 6 478€ 2 159€ 1€ 30€ 647€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
74 653 € 52 687 € 14 108 € 27 889 € 70 059 € -24 000 € -18 491 € 26 252 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 1€ 2€ 1€
40
XI.
Kurzové zisky
44€
41
O
Kurzové straty
1€ 30€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
541€ 276€ 44€ 397€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 214€ 5 366€ 4 893€ 5 415€ 6 916€ 7 318€ 5 724€ 5 589€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 214 € -5 367 € -4 352 € -5 414 € -6 914 € -7 041 € -5 664 € -5 191 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
70 439 € 47 320 € 9 756 € 22 475 € 63 145 € -31 041 € -24 155 € 21 061 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 077 € 10 968 € 2 759 € 8 014 € 14 858 € 960 € 4 216 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16 077€ 10 968€ 2 759€ 8 014€ 14 858€ 960€ 4 216€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
54 362 € 36 352 € 6 997 € 14 461 € 48 287 € -32 001 € -24 155 € 16 845 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
2 319€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
2 319 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
2 319 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
70 439 € 47 320 € 9 756 € 22 475 € 63 145 € -31 041 € -21 836 € 21 061 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
54 362 € 36 352 € 6 997 € 14 461 € 48 287 € -32 001 € -21 836 € 16 845 €