Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 404 860 € 916 702 € 909 576 € 1 120 676 € 1 098 901 € 928 258 € 1 108 270 € 814 436 € 1 012 253 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
350 725 € 438 026 € 506 638 € 597 001 € 534 874 € 385 607 € 505 415 € 551 066 € 751 714 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
350 725 € 438 026 € 506 638 € 597 001 € 534 874 € 385 607 € 505 415 € 551 066 € 751 714 €
012
A.II.1
Pozemky
27 223€ 27 223€ 27 222€ 27 222€ 27 222€ 27 222€ 27 221€ 27 223€ 27 222€
013
A.II.2
Stavby
153 858€ 174 898€ 196 360€ 217 821€ 239 282€ 260 743€ 283 353€ 306 044€ 323 163€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
169 644€ 235 905€ 271 589€ 340 491€ 256 903€ 86 175€ 183 374€ 206 166€ 383 987€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 467€ 11 467€ 11 467€ 11 467€ 11 467€ 11 633€ 16 603€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
739€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 038 471 € 462 463 € 388 753 € 507 214 € 545 687 € 522 971 € 583 675 € 243 192 € 238 910 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 373 € 2 307 € 12 070 € 14 123 € 13 903 € 15 699 € 16 858 € 17 007 € 18 967 €
032
B.I.1
Materiál
2 373€ 2 307€ 1 798€ 1 894€ 1 639€ 1 668€ 2 019€ 2 157€ 1 744€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
10 272€ 12 229€ 12 264€ 14 031€ 14 839€ 14 850€ 17 223€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
893 € 513 € 6 216 € 6 232 € 6 182 € 6 132 € 6 182 € 6 182 € 3 964 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 216€ 6 232€ 6 182€ 6 132€ 6 182€ 6 182€ 3 964€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
893€ 513€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
177 423 € 156 434 € 215 390 € 267 410 € 248 997 € 157 313 € 237 623 € 190 634 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
121 091€ 148 631€ 178 071€ 226 318€ 175 019€ 120 796€ 236 823€ 173 720€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
28 126€ 28 258€ 13 843€ 6 762€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
49 240€ 8 716€ 12 191€ 59 644€ 29 138€ 16 215€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 092€ 7 803€ 477€ 643€ 491€ 617€ 800€ 699€ 783€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
857 782 € 303 209 € 155 077 € 219 449 € 276 605 € 343 827 € 323 012 € 29 369 € 28 689 €
056
B.IV.1
Peniaze
304 048€ 298 100€ 152 808€ 215 219€ 271 904€ 333 125€ 310 445€ 23 722€ 2 119€
057
B.IV.2
Účty v bankách
553 734€ 5 109€ 2 269€ 4 230€ 4 701€ 10 702€ 12 567€ 5 647€ 26 570€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
15 664 € 16 213 € 14 185 € 16 461 € 18 340 € 19 680 € 19 180 € 20 178 € 21 629 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
67€ 174€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 476€ 16 039€ 14 185€ 16 461€ 18 340€ 19 680€ 19 180€ 20 178€ 20 774€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 121€ 855€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 404 860 € 916 702 € 909 576 € 1 120 676 € 1 098 901 € 928 258 € 1 108 270 € 814 436 € 1 012 253 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
719 702 € 353 804 € 121 442 € 145 565 € 154 279 € 480 993 € 531 757 € 281 290 € 427 024 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 280 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
071
A.I.3
Zmena základného imania
6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
653 360 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
653 360€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
114 138 € 242 167 € 184 286 € 138 910 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
114 138€ 242 167€ 184 286€ 138 910€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
52 398 € 232 362 € 114 138 € 138 261 € 146 975 € 231 522 € 340 167 € 273 986 € 280 810 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
625 142 € 484 819 € 694 928 € 865 083 € 828 116 € 388 564 € 504 549 € 439 789 € 446 777 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
19 126 € 17 196 € 12 266 € 16 752 € 15 933 € 12 785 € 17 083 € 13 980 € 8 912 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 976€ 11 646€ 9 616€ 14 272€ 13 453€ 12 785€ 17 083€ 13 980€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 150€ 5 550€ 2 650€ 2 480€ 2 480€ 8 912€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
18 809 € 48 126 € 59 399 € 87 789 € 8 508 € 18 045 € 48 871 € 51 654 € 123 256 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 559€ 6 825€ 6 079€ 5 159€ 3 964€ 3 172€ 3 033€ 2 658€ 1 799€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 250€ 41 301€ 51 975€ 80 826€ 3 466€ 14 786€ 38 349€ 40 730€ 113 835€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 345€ 1 804€ 1 078€ 87€ 7 489€ 8 266€ 7 622€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
533 699 € 277 185 € 362 344 € 463 500 € 402 543 € 189 678 € 255 728 € 205 683 € 144 034 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
87 502€ 64 433€ 77 606€ 109 469€ 86 187€ 106 656€ 92 753€ 97 763€ 36 342€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
86€ 1 884€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
338 973€ 67 331€ 168 424€ 204 274€ 226 525€ 8 886€ 30 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
25 636€ 18 508€ 20 428€ 33 786€ 23 386€ 23 340€ 21 850€ 20 911€ 23 182€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 297€ 20 493€ 41 213€ 49 027€ 27 944€ 13 685€ 12 528€ 11 040€ 12 379€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 788€ 47 945€ 20 060€ 26 026€ 20 678€ 10 854€ 48 404€ 22 767€ 31 336€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
51 503€ 58 475€ 34 613€ 40 918€ 17 823€ 26 257€ 50 107€ 51 318€ 40 795€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
10 000€ 10 000€ 10 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
43 508 € 132 312 € 250 919 € 297 042 € 401 132 € 168 056 € 182 867 € 168 472 € 170 575 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
9 994€ 13 510€ 67 726€ 121 942€ 176 158€ 5 416€ 14 398€ 36 639€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
33 514€ 118 802€ 183 193€ 175 100€ 224 974€ 162 640€ 168 469€ 168 472€ 133 936€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
60 016 € 78 079 € 93 206 € 110 028 € 116 506 € 58 701 € 71 964 € 93 357 € 138 452 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 696€ 2 016€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
43 689€ 60 016€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 327€ 16 367€ 93 206€ 110 028€ 116 506€ 58 701€ 71 964€ 93 357€ 136 436€