Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
53€ 463€ 497€ 108€ 26€ 161€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35€ 135€ 369€ 88€ 17€ 115€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
18 € 328 € 128 € 20 € 9 € 46 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 048 554 € 1 103 934 € 1 215 093 € 1 388 948 € 1 265 177 € 1 454 558 € 1 579 854 € 1 531 896 € 1 440 476 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 048 554€ 1 103 934€ 1 215 093€ 1 388 948€ 1 265 177€ 1 454 558€ 1 579 854€ 1 531 896€ 1 440 476€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
440 505 € 430 512 € 413 652 € 494 667 € 442 393 € 513 337 € 513 401 € 574 796 € 484 344 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
149 023€ 168 186€ 131 369€ 139 916€ 124 722€ 142 177€ 157 288€ 161 519€ 138 623€
10
B.2
Služby
291 482€ 262 326€ 282 283€ 354 751€ 317 671€ 371 160€ 356 113€ 413 277€ 345 721€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
608 049 € 673 422 € 801 441 € 894 299 € 823 112 € 941 349 € 1 066 473 € 957 109 € 956 178 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
543 116 € 399 375 € 512 413 € 566 363 € 493 024 € 469 224 € 426 990 € 441 335 € 440 793 €
13
C.1
Mzdové náklady
386 594€ 284 269€ 367 701€ 406 089€ 352 394€ 332 797€ 306 892€ 323 589€ 324 175€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
133 598€ 97 368€ 124 616€ 139 246€ 119 969€ 115 214€ 104 156€ 102 803€ 104 224€
16
C.4
Sociálne náklady
22 924€ 17 738€ 20 096€ 21 028€ 20 661€ 21 213€ 15 942€ 14 943€ 12 394€
17
D
Dane a poplatky
38 306€ 32 196€ 17 776€ 17 498€ 14 422€ 15 144€ 16 106€ 14 266€ 14 303€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
87 301€ 87 144€ 90 364€ 91 401€ 74 837€ 119 713€ 154 224€ 130 378€ 130 308€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
41€ 10 000€ 445€ 8 558€ 8 917€ 10 084€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
95€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 611€ 4 151€ 5 985€ 2 778€ -348€ -1 830€ 2 206€ -2 055€ -14 606€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
173 159€ 189 691€ 18 359€ 16 759€ 8 618€ 14 446€ 22 177€ 21 545€ 15 620€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 556€ 41 123€ 32 427€ 32 233€ 33 785€ 37 180€ 32 436€ 41 612€ 19 293€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
79 359 € 309 124 € 160 835 € 200 785 € 216 010 € 316 714 € 465 246 € 362 035 € 391 791 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 5€ 3€ 6€ 6€
39
N
Nákladové úroky
6 331€ 9 028€ 12 364€ 17 833€ 16 946€ 16 716€ 18 063€ 16 285€ 13 332€
40
XI.
Kurzové zisky
6€ 6€ 10€ 13€ 71€ 92€
41
O
Kurzové straty
10€ 17€ 38€ 10€ 44€ 55€ 256€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 500€ 328€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 628€ 3 106€ 3 295€ 3 631€ 5 455€ 4 365€ 3 557€ 3 502€ 30 880€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-9 969 € -12 128 € -15 660 € -21 501 € -21 898 € -21 120 € -21 659 € -19 710 € -44 042 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
69 390 € 296 996 € 145 175 € 179 284 € 194 112 € 295 594 € 443 587 € 342 325 € 347 749 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
16 992 € 64 634 € 31 037 € 41 023 € 47 137 € 64 072 € 103 420 € 68 339 € 66 939 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 372€ 66 492€ 31 495€ 40 297€ 46 147€ 71 474€ 104 196€ 67 243€ 66 364€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-380€ -1 858€ -458€ 726€ 990€ -7 402€ -776€ 1 096€ 575€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
52 398 € 232 362 € 114 138 € 138 261 € 146 975 € 231 522 € 340 167 € 273 986 € 280 810 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
69 390 € 296 996 € 145 175 € 179 284 € 194 112 € 295 594 € 443 587 € 342 325 € 347 749 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
52 398 € 232 362 € 114 138 € 138 261 € 146 975 € 231 522 € 340 167 € 273 986 € 280 810 €