Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PPA ENERGO s.r.o.

 • Názov PPA ENERGO s.r.o.
 • IČO 31368484
 • DIČ 2020339189
 • IČ DPH SK2020339189 podľa §4
 • Sídlo Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
 • Dátum vzniku 15. marca 1994, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 6646/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 179 248 € / splatené 179 248 €
  Podľa účtovnej závierky: 179 248 €
 • Historické sídlo Polianky , 840 02 Bratislava
  (platné do 23. januára 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 15.3.1994
revízia elektrických zariadení 15.3.1994
projektovanie elektrických zariadení 15.3.1994
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 15.3.1994
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 15.3.1994
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 15.3.1994
inžinierska činnosť 15.3.1994
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením) 15.3.1994
sprostredkovanie v oblasti obchodu 15.3.1994
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a služieb 2.9.2002
výroba, montáž, oprava a údržba odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 2.9.2002
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení 2.9.2002
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení 2.9.2002
podnikanie v zmysle zákona č. 130/1998 Z. z. v lokalitách jadrových zariadení vo výstavbe, v prevádzke a procese vyraďovania z prevádzky na území Slovenskej republiky a v priestoroch pracovísk spoločnosti PPA ENERGO s.r.o. v nasledovnom rozsahu: 2.9.2002
a) navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP), rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu, počítačových sietí, elektropožiarnej signalizácie a zabezpečovacej signalizácie 2.9.2002
b) montáž, údržba, oprava a rekonštrukcie vybraných zariadení elektro a ASRTP v rozsahu bodu a) 2.9.2002
c) dovoz zariadení, rep. ich častí v rozsahu podľa bodu a). 2.9.2002
d) skúšanie zariadení po ukončení činností v rozsahu podľa bodu a) 2.9.2002
e) výroba rozvádzačov do 1000 V a pomocných konštrukcií k vybraným zariadeniam elektro a ASRTP 2.9.2002
f) montáž, údržba, oprava a rekonštrukcie hermetických priechodiek pre impulzné rúrky, pre hermetické kábelové priechodky a kotvenia 2.9.2002
montáž, rekonštrukcie a údržva zariadení uvedených v § 1, ods. 2 písm. a), b), c) vyhlášky č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb. v rozsahu privárania hrdiel, nádrubkov a prírubových spojov, vrátane hraničných armatúr tlakových celkov. Uvedené sa vzťahuje aj na: 2.9.2002
1. skúšky týchto zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 3 2.9.2002
2. potvrdzovanie sprievodnej technickej dokumentácie v zmysle § 7 2.9.2002
Podmienka: pre opravy a údržbu armatúr od jednotlivých výrobcov je nutné preukázateľné zaškolenie pracovníkov u výrobcu. 2.9.2002
ubytovacie služby - ubytovňa 30.7.2004
cestná nákladná doprava - vnútroštátna a medzinárodná 11.8.2006
montáž, oprava, údržba a skúšky systémov kontroly a riadenia, dozimetrie, radiačnej kontroly a elektrosystémov na miestach používania zdrojov ionizujúceho žiarenia 28.2.2007
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 7.6.2016
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu ustanovenom v § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí 2.1.2018
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 28.9.2023
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou formou Notárskej zápisnice N 32/93, Nz 32/93 zo dňa 16.6.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. §§ 105 až 153 Obch. zák. č. 513/ 1991 Zb.
Starý spis: S.r.o. 13427
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 27.6.1995 vo forme notárskej zápisnice N/49/95, Nz 49/95.
Starý spis: S.r.o. 13427
3. Uznesenie z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 1.8.1995.
Starý spis: S.r.o. 13427
4. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.6.1997. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 176/97, Nz 172/97 zo dňa 5.9.1997.
Starý spis: S.r.o. 13427
5. Vnútorné pomery spoločnosti upravené v súlade so Zákonom č. 11/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to notárskou zápisnicou č. N 167/98, Nz 162/98 zo dňa 22.6.1998.
6. Zápisnica č. 1/2000 z valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2000.
7. Zápisnica č. 1/2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.2001, na ktorom bol odvolaný konateľ spoločnosti.
8. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 217/01, Nz 215/01 zo dňa 10.10.2001 na základe ktorej sa spoločnosť PPA ENERGO s.r.o. zlučuje so spoločnosťou PPA SYSTEMS s.r.o., Garbiarska 4, Liptovský Mikuláš, IČO 31 579 451, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky, celé imanie, pohľadávky a to známe i neznáme zrušenej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť PPA ENERGO s.r.o..
9. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06. 08. 2001.
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02. 10. 2001.
10. Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.8.2002. Funkcia konateľa Ing. M. Hrica sa končí dňom 26.8.2002.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2004.
12. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 09.10.2007.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008.
14. Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2012.