Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
55 633 521 € 56 297 069 € 53 095 384 € 45 360 923 € 44 059 279 € 41 041 141 € 37 300 671 € 40 909 195 € 47 369 152 € 45 448 517 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 910 178 € 2 014 969 € 2 216 562 € 2 411 748 € 2 581 498 € 2 575 095 € 2 672 659 € 3 012 003 € 2 866 701 € 3 067 783 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 280 € 13 499 € 9 924 € 25 582 € 42 765 € 63 037 € 26 241 € 26 195 € 21 168 € 25 265 €
005
A.I.2
Software
15 280€ 13 499€ 9 924€ 25 582€ 42 765€ 63 037€ 26 241€ 26 195€ 21 168€ 25 265€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 886 898 € 1 993 470 € 2 198 638 € 2 378 166 € 2 530 733 € 2 512 058 € 2 646 418 € 2 985 808 € 2 845 533 € 3 042 518 €
012
A.II.1
Pozemky
205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€ 205 802€
013
A.II.2
Stavby
801 723€ 982 059€ 1 162 395€ 1 342 731€ 1 523 067€ 1 703 403€ 1 883 739€ 2 064 075€ 2 046 876€ 2 218 599€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
877 353€ 805 609€ 809 427€ 829 633€ 801 864€ 602 853€ 556 877€ 715 931€ 592 855€ 618 117€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 020€ 21 014€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
53 530 183 € 54 153 274 € 50 755 403 € 42 788 945 € 41 400 876 € 38 380 864 € 34 528 083 € 37 756 919 € 44 295 882 € 42 139 659 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 923 212 € 2 509 717 € 1 730 907 € 1 403 727 € 1 194 981 € 1 377 781 € 1 775 305 € 1 308 894 € 738 205 € 725 777 €
035
B.I.1
Materiál
2 036 717€ 1 852 952€ 403 619€ 831 330€ 518 054€ 508 441€ 389 528€ 687 730€ 216 839€ 222 367€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
886 495€ 656 765€ 1 327 288€ 572 397€ 676 927€ 869 340€ 1 385 777€ 621 164€ 521 366€ 503 410€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
407 748 € 417 684 € 312 173 € 287 942 € 233 414 € 183 415 € 194 606 € 196 559 € 50 784 € 29 796 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
407 748€ 417 684€ 312 173€ 287 942€ 233 414€ 183 415€ 194 606€ 196 559€ 50 784€ 29 796€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
38 102 911 € 35 933 581 € 37 264 580 € 31 298 039 € 32 080 890 € 30 104 515 € 26 094 102 € 25 161 765 € 37 074 560 € 25 308 758 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
36 853 789 € 34 014 661 € 37 166 119 € 31 199 754 € 32 080 594 € 30 104 515 € 26 067 775 € 24 554 739 € 36 067 868 € 23 076 359 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
22 250 222€ 17 618 283€ 23 489 447€ 24 097 126€ 22 633 427€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 603 567€ 16 396 378€ 13 676 672€ 7 102 628€ 9 447 167€ 30 104 515€ 26 067 775€ 24 554 739€ 36 067 868€ 23 076 359€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 168 372€ 1 632 510€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
80 750€ 286 410€ 98 461€ 98 285€ 296€ 26 327€ 607 026€ 1 006 692€ 2 232 399€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 096 312 € 15 292 292 € 11 447 743 € 9 799 237 € 7 891 591 € 6 715 153 € 6 464 070 € 11 089 701 € 6 432 333 € 16 075 328 €
072
B.V.1.
Peniaze
42 883€ 86 694€ 75 236€ 33 562€ 53 912€ 38 474€ 36 983€ 44 210€ 139 255€ 45 972€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 053 429€ 15 205 598€ 11 372 507€ 9 765 675€ 7 837 679€ 6 676 679€ 6 427 087€ 11 045 491€ 6 293 078€ 16 029 356€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
193 160 € 128 826 € 123 419 € 160 230 € 76 905 € 85 182 € 99 929 € 140 273 € 206 569 € 241 075 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
186 891€ 126 772€ 122 831€ 115 007€ 76 014€ 79 218€ 66 395€ 88 661€ 77 292€ 97 808€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 269€ 2 054€ 588€ 45 223€ 891€ 5 964€ 33 534€ 51 612€ 129 277€ 143 267€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
55 633 521 € 56 297 069 € 53 095 384 € 45 360 923 € 44 059 279 € 41 041 141 € 37 300 671 € 40 909 195 € 47 369 152 € 45 448 517 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 895 732 € 29 111 801 € 29 186 763 € 25 163 334 € 23 202 716 € 20 376 493 € 17 145 517 € 17 693 123 € 18 007 705 € 14 724 552 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 € 179 248 €
082
A.I.1
Základné imanie
179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€ 179 248€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 € 17 925 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€ 17 925€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 € 24 807 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€ 1 792€
092
A.V.2
Ostatné fondy
23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€ 23 015€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
26 139 820 € 25 544 785 € 22 741 353 € 20 430 736 € 17 489 012 € 15 123 539 € 13 971 142 € 13 715 726 € 11 352 572 € 8 076 340 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 139 820€ 25 544 785€ 22 741 353€ 20 430 736€ 17 489 012€ 15 123 539€ 13 971 142€ 13 715 726€ 11 352 572€ 8 076 340€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 533 932 € 3 345 036 € 6 223 430 € 4 510 618 € 5 491 724 € 5 030 974 € 2 952 395 € 3 755 417 € 6 433 153 € 6 426 232 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 737 789 € 27 185 268 € 23 510 963 € 20 197 545 € 20 856 501 € 20 664 610 € 20 155 120 € 23 216 072 € 29 361 447 € 30 723 937 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
512 770 € 705 342 € 729 637 € 792 569 € 828 855 € 614 624 € 453 686 € 358 897 € 184 624 € 133 624 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
512 770€ 705 342€ 729 637€ 792 569€ 828 855€ 611 267€ 437 032€ 328 563€ 136 712€ 66 468€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 357€ 16 654€ 30 334€ 47 912€ 67 156€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 426 930 € 7 417 921 € 8 285 450 € 8 255 737 € 8 302 481 € 8 241 893 € 8 198 209 € 8 202 345 € 230 834 € 135 437 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 426 930€ 7 417 921€ 8 285 450€ 8 255 737€ 8 302 481€ 8 241 893€ 8 198 209€ 8 202 345€ 230 834€ 135 437€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 155 508 € 18 524 505 € 13 940 660 € 10 708 413 € 11 320 832 € 11 384 672 € 11 179 410 € 14 356 929 € 22 546 205 € 28 273 612 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 370 360 € 16 538 774 € 11 445 561 € 9 638 350 € 8 907 822 € 9 062 813 € 10 558 569 € 14 224 878 € 17 177 223 € 27 853 410 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 409 121€ 2 159 801€ 1 470 597€ 289 560€ 407 311€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 961 239€ 14 378 973€ 9 974 964€ 9 348 790€ 8 500 511€ 9 062 813€ 10 558 569€ 14 224 878€ 17 177 223€ 27 853 410€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
354 030€ 83 318€ 14 364€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 360 468€ 1 049 542€ 1 237 229€ 1 001 810€ 1 240 795€ 1 195 853€ 988 298€ 825 618€ 1 394 867€ 759 038€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
690 193€ 559 817€ 646 124€ 562 197€ 641 731€ 617 699€ 481 991€ 487 056€ 480 161€ 403 078€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
333 899€ 240 406€ 546 442€ -584 519€ 521 964€ 498 607€ -857 518€ -1 188 577€ 3 490 795€ -743 694€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
46 558€ 52 648€ 65 304€ 76 211€ 8 520€ 9 700€ 8 070€ 7 954€ 3 159€ 1 780€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
633 735 € 532 717 € 549 406 € 440 109 € 404 195 € 422 838 € 320 764 € 297 472 € 6 398 483 € 2 179 139 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
633 735€ 532 717€ 549 406€ 440 109€ 404 195€ 422 838€ 320 764€ 297 472€ 6 398 483€ 2 179 139€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 846€ 4 783€ 5 810€ 717€ 138€ 583€ 3 051€ 429€ 1 301€ 2 125€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
397 658 € 44 € 62 € 38 € 34 € 28 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
44€ 62€ 38€ 34€ 17€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
397 658€ 11€