Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
93 620 230€ 66 625 348€ 83 549 841€ 62 776 615€ 63 059 000€ 66 108 778€ 61 192 507€ 73 356 001€ 91 987 583€ 61 362 079€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
94 080 447 € 66 107 416 € 84 518 238 € 62 794 261 € 63 051 550 € 65 697 309 € 62 101 384 € 73 607 422 € 92 240 511 € 61 640 434 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 640€ 124 592€ 117 298€ 106 577€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
5 435 173€ 917 059€ 1 330 301€ 1 840 809€ 286 821€ 1 467 998€ 1 073 465€ 804 142€ 456 321€ 1 258 489€
05
III.
Tržby z predaja služieb
88 174 306€ 65 707 149€ 82 193 530€ 60 928 783€ 62 766 930€ 64 637 195€ 60 111 666€ 72 426 066€ 91 400 905€ 59 994 929€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
229 730€ -670 523€ 754 891€ -104 530€ -192 414€ -516 436€ 764 613€ 99 798€ 17 956€ 173 797€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 836€ 56 306€ 103 349€ 29 416€ 118 226€ 12 355€ 7 379€ 1 200€ 21 481€ 2 083€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
195 402€ 97 425€ 128 527€ 99 783€ 71 987€ 96 197€ 144 261€ 151 624€ 226 550€ 104 559€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
87 839 255 € 62 127 627 € 76 449 471 € 56 986 178 € 56 057 690 € 58 983 035 € 58 244 263 € 68 334 575 € 82 382 607 € 53 228 251 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 640€ 57 945€ 99 240€ 90 777€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
28 078 058€ 16 424 290€ 23 016 070€ 13 778 859€ 13 499 968€ 17 025 929€ 15 316 563€ 25 105 248€ 38 563 074€ 23 816 285€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
40 668 799€ 27 940 278€ 33 776 435€ 24 637 030€ 23 523 071€ 23 897 800€ 25 275 741€ 22 515 656€ 19 905 114€ 15 054 795€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 290 681 € 17 785 077 € 18 855 367 € 17 811 120 € 18 309 490 € 17 449 592 € 16 905 150 € 18 088 258 € 16 948 367 € 13 634 227 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 690 909€ 12 615 535€ 13 456 335€ 12 813 670€ 13 129 926€ 12 516 225€ 12 202 239€ 13 157 961€ 12 442 944€ 9 953 490€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 158 758€ 4 706 234€ 4 876 526€ 4 696 733€ 4 818 573€ 4 601 333€ 4 347 584€ 4 557 222€ 4 132 601€ 3 399 257€
19
E.4.
Sociálne náklady
441 014€ 463 308€ 522 506€ 300 717€ 360 991€ 332 034€ 355 327€ 373 075€ 372 822€ 281 480€
20
F.
Dane a poplatky
46 655€ 46 578€ 46 415€ 50 128€ 35 600€ 34 541€ 35 439€ 33 384€ 136 199€ 39 105€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
538 882€ 547 618€ 519 653€ 492 289€ 475 596€ 444 614€ 448 433€ 456 870€ 508 508€ 484 102€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
538 882€ 547 618€ 519 653€ 492 289€ 475 596€ 444 614€ 448 433€ 456 870€ 508 508€ 484 102€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 740€ 51 810€ 59 200€ 22 953€ 106 929€ 7 003€ 14 311€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-46 756€ 4 370€ 78 243€ 3 214€ -6 696€ 144 224€ 67 507€ -115 451€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-769 804€ -668 024€ 164 321€ 115 556€ 103 822€ 130 252€ 118 713€ 2 009 707€ 6 207 794€ 224 411€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 241 192 € 3 979 789 € 8 068 767 € 5 808 083 € 6 993 860 € 6 714 274 € 3 857 121 € 5 272 847 € 9 857 904 € 8 412 183 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
25 092 352 € 21 589 117 € 27 486 217 € 24 249 173 € 25 838 298 € 24 665 028 € 21 357 440 € 25 775 749 € 33 425 052 € 22 571 935 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
784 849 € 1 379 877 € 199 671 € 149 423 € 206 225 € 89 314 € 249 659 € 1 045 124 € 367 470 € 74 100 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
17 550 € 125 € 1 107 € 583 € 759 € 51 € 992 € 4 284 € 48 139 € 66 135 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
17 550€ 125€ 1 107€ 583€ 759€ 51€ 992€ 4 284€ 48 139€ 66 135€
42
XII.
Kurzové zisky
767 299€ 1 379 752€ 198 564€ 148 840€ 205 466€ 89 263€ 248 667€ 1 040 840€ 319 331€ 7 965€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 419 519 € 1 103 288 € 328 858 € 200 507 € 209 681 € 407 974 € 288 032 € 940 987 € 293 570 € 124 354 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
87 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
87€
52
O.
Kurzové straty
1 320 320€ 1 044 927€ 255 169€ 135 394€ 138 919€ 335 708€ 227 679€ 846 840€ 215 588€ 36 785€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
99 199€ 58 361€ 73 689€ 65 113€ 70 762€ 72 266€ 60 353€ 94 060€ 77 982€ 87 569€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-634 670 € 276 589 € -129 187 € -51 084 € -3 456 € -318 660 € -38 373 € 104 137 € 73 900 € -50 254 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 606 522 € 4 256 378 € 7 939 580 € 5 756 999 € 6 990 404 € 6 395 614 € 3 818 748 € 5 376 984 € 9 931 804 € 8 361 929 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 072 590 € 911 342 € 1 716 150 € 1 246 381 € 1 498 680 € 1 364 640 € 866 353 € 1 621 567 € 3 498 651 € 1 935 697 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 062 654€ 1 016 852€ 1 740 381€ 1 300 910€ 1 552 036€ 1 366 746€ 878 080€ 1 784 921€ 3 538 883€ 1 938 820€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
9 936€ -105 510€ -24 231€ -54 529€ -53 356€ -2 106€ -11 727€ -163 354€ -40 232€ -3 123€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 533 932 € 3 345 036 € 6 223 430 € 4 510 618 € 5 491 724 € 5 030 974 € 2 952 395 € 3 755 417 € 6 433 153 € 6 426 232 €