Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti EBA, s.r.o.

 • Názov EBA, s.r.o.
 • IČO 31376134
 • DIČ 2020494872
 • IČ DPH SK2020494872 podľa §4
 • Sídlo Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 27. júla 1994, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7323/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 7 000 000 € / splatené 7 000 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 7 000 000 €
 • Historické sídlo Senecká 10, 900 27 Bernolákovo
  (platné do 29. augusta 2007)
  Horný dvor 1516, 900 27 Bernolákovo
  (platné do 14. septembra 2004)
  Miletičova 23, 824 56 Bratislava
  (platné do 20. októbra 2003)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
biologická degradácia toxických látok v pôde a priemyselných odpadov 31.5.1995
výroba organických hnojív, kompostov, melioračných zemín a organicko - biologických substrátov 31.5.1995
ťažba a spracovanie rašeliny nebanským spôsobom 31.5.1995
ochrana pôdy pred eróziou 31.5.1995
osev a zatrávňovanie plôch 31.5.1995
rekultivačné práce 31.5.1995
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 31.5.1995
poradenská činnosť v predmete podnikania 31.5.1995
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 20.10.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom 20.10.2003
spracovanie ihličnatého reziva na paletové prvky a iný sortiment 20.10.2003
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania odpadmi 20.10.2003
výroba prípravkov proti veternej a dažďovej erózii 20.10.2003
verejná cestná nákladná doprava 20.10.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 20.10.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 20.10.2003
demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti 20.10.2003
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchod, výroba a služby v rozsahu voľnej živnosti 20.10.2003
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. 20.10.2003
prenájom a leasing dopravných prostriedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov 18.9.2004
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby 18.9.2004
výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov 22.2.2005
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov ( § 3 písm. a/ zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t 17.10.2007
čistenie nádrží 14.8.2008
čistiace a upratovacie práce 17.4.2009
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 31.3.2010
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 31.3.2010
odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom 13.4.2012
prípravné práce k realizácii stavby 12.7.2013
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 12.7.2013
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 12.7.2013
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 12.7.2013
hydrogeologický prieskum 5.11.2014
inžinierskogeologický prieskum 5.11.2014
geologický prieskum životného prostredia 5.11.2014
terénne meračské práce 5.11.2014
technické práce /vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest s k nim/ 5.11.2014
laboratórne práce 5.11.2014
technologické práce 5.11.2014
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 22.6.2011
sanácia geologického prostredia 22.6.2011
sanácia enviromentálnej záťaže 5.11.2014
geochemické práce 5.11.2014
geofyzikálne práce 5.11.2014
prenájom hnuteľných vecí 22.10.2015
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.6.1994 v zmysle ust. § 24 a § 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Starý spis: S.r.o. 14130
2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.12.1994.
Starý spis: S.r.o. 14130
3. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 7.2.1995. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.1995. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 2.9.1994 bol zrušený štátny podnik Rašelinové závody š.p. Bratislava, dňom 28.2.1995. Majetok š.p. Rašelinové závody, ako aj aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, prechádzajú dňom 1.3.1995 na Fond národného majetku SR. Zmluvou o predaj podniku 652/1995 zo dňa 28.2.1995 medzi predávajúcim - Fond národného majetku SR a kupujúcim, spoločnosťou EBA spol. s r.o. prechádzajú vlastnícke práva k veciam, prevod iných práv, záväzkov a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžili alebo vzhľadom na svoju povahu mali slúžiť k prevádzkovaniu podniku Rašelinové závody š.p. na kupujúceho - spoločnosť EBA, spol. s r.o.
Starý spis: S.r.o. 14130
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1995. Starý spis: S.r.o. 14130
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.1996. Starý spis: S.r.o. 14130
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1998.
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluvy zo dňa 25.6.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998Z.z.
7. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.9.2001.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2004.
11. Vyhlásenie spoločníka zo dňa 09.12.2004.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2006.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.5.2007.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2007 - zmena sídla spoločnosti.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2007.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2008.
18. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 01.10.2008. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 01.10.2008.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2009.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2010.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010.
23. Potvrdenie Tatra banka, a.s. zo dňa 10.5.2011 o zániku záložného práva k obchodnému podielu spoločníka Express slovakia "Medzinárodná preprava a.s.".
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2012.
25. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2013.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2013.
27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2014.
29. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2014.
30. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3012/2015, NZ 37799/2015, NCRls 38622/2015 zo dňa 22.10.2015.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2015.
32. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12. 2015.
33. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2015 - udelenie súhlasu so zriadením založného práva na obchodný podiel.