Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BPT Investičný fond, a.s. v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti BPT Investičný fond, a.s. v likvidácii [zrušená]

 • Názov BPT Investičný fond, a.s. v likvidácii [zrušená]
 • IČO 31377823
 • Sídlo Gorkého 3, 811 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 22. augusta 1994, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 654/B
 • Historický názov BPT Investičný fond, a.s.
  (platné do 21. marca 1996 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 30.septembra 1998
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
zhromažďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kúpónov za účelom ich investovania do akcií privatizovaných podnikov zaradených do druhej vlny kupónovej privatizácie podľa nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov zo dňa 14.5.1994 22.8.1994
Iné právne skutočnosti
1. Konečná správa o priebehu likvidácie zo dňa 1.2.1998.
Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom v zmysle ust. § 33 ods. 2 Zák.č. 511/1992 Zb. zo dňa 27.3.1998 pod č. 600/230/32345/98/ Dr.na základe uvedeného.
Na základe týchto skutočností:
Vymazuje sa: spoločnosť BPT Investičný fond, a.s. v likvidácii, so sídlom Gorkého 3, Bratislava, IČO: 31377823 zapísané v odd. Sa, číslo vložky.
História zmien a podania
 • 1998
 • 30.9. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy BPT Investičný fond, a.s. v likvidácii
  • zrušenie adresy firmy Gorkého 3, 811 01 Bratislava
  • zrušenie základného imania 33 194 €
  • ukončenie likvidácie pôvodne:
   s likvidátorom Ing. Zuzana Kováčová a konaním:
   V mene spoločnosti koná likvidátor.
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • zhromažďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kúpónov za účelom ich investovania do akcií privatizovaných podnikov zaradených do druhej vlny kupónovej privatizácie podľa nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov zo dňa 14.5.1994
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Konečná správa o priebehu likvidácie zo dňa 1.2.1998. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom v zmysle ust. § 33 ods. 2 Zák.č. 511/1992 Zb. zo dňa 27.3.1998 pod č. 600/230/32345/98/ Dr.na základe uvedeného. Na základe týchto skutočností: Vymazuje sa: spoločnosť BPT Investičný fond, a.s. v likvidácii, so sídlom Gorkého 3, Bratislava, IČO: 31377823 zapísané v odd. Sa, číslo vložky.
 • 16.3. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.1.1998 pod č. k. 38K 100/96-70 bol zrušený konkurz vyhlásený dňa 22.8.1996. Súd zbavil JUDr. Tatianu Jasperovú funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16.2.1998. Stary spis: Sa 1228

 • 1996
 • 21.11. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Mestského súdu v Bratislave zo dňa 22.8.1996 č.k.: 38 K 100/96-21 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BPT, investičný fond, a.s. v likvidácii, Gorkého 3, Bratislava. Za správu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Tatiana Jasperová, Šafárikovo nám. č. 4, Bratislava Stary spis: Sa 1228

 • 21.3. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu BPT Investičný fond, a.s. v likvidácii z BPT Investičný fond, a.s.
  • likvidáciu:
   s likvidátorom Ing. Zuzana Kováčová a konaním:
   V mene spoločnosti koná likvidátor.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Konať a podpisovať v mene fondu je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 444/95 zo dňa 11.10.1995 spísané notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: Sa 1228
 • 1995
 • 31.3. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 22.8. 1994
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy BPT Investičný fond, a.s.
  • novú adresu firmy Gorkého 3, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 33 194 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Konať a podpisovať v mene fondu je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zhromažďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kúpónov za účelom ich investovania do akcií privatizovaných podnikov zaradených do druhej vlny kupónovej privatizácie podľa nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z.z. o vydávaní a použití investičných kupónov zo dňa 14.5.1994
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.7.1994 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Zák. 248/1992 Zb. a zák. 91/1994 Zb. Stary spis: Sa 1228