Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
31.12.2010
30.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
160€ 95€ 228€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
134€ 79€ 189€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
26 € 16 € 39 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
830 142 € 848 601 € 851 088 € 856 054 € 883 388 € 1 574 053 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
830 142€ 848 601€ 851 088€ 856 054€ 883 388€ 1 574 053€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
153 370 € 122 050 € 102 876 € 108 476 € 128 091 € 607 952 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 599€ 13 730€ 16 010€ 21 313€ 17 215€ 18 909€
10
B.2
Služby
139 771€ 108 320€ 86 866€ 87 163€ 110 876€ 589 043€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
676 772 € 726 551 € 748 212 € 747 604 € 755 313 € 966 140 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
423 723 € 445 033 € 619 653 € 593 750 € 608 565 € 627 460 €
13
C.1
Mzdové náklady
327 630€ 347 596€ 325 972€ 297 615€ 303 032€ 319 248€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
199 200€ 199 200€ 199 200€ 199 200€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
89 647€ 90 755€ 88 103€ 89 057€ 93 635€ 101 786€
16
C.4
Sociálne náklady
6 446€ 6 682€ 6 378€ 7 878€ 12 698€ 7 226€
17
D
Dane a poplatky
1 512€ 889€ 910€ 1 205€ 1 538€ 1 241€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 083€ 19 931€ 20 113€ 26 957€ 37 306€ 62 131€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 312€ 1 100€ 2 332€ 5 076€ 1 328€ 3 984€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 080€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-119 163€ 3 411€ 115 752€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 835€ 5 780€ 1 951€ 487€ 8 925€ 555€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 200€ 8 756€ 15 816€ 10 083€ 22 297€ 7 797€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
230 401 € 258 822 € 96 003 € 237 255 € 92 449 € 156 298 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
5 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 192 637 € 407 286 € 351 459 € 965 116 € 743 385 € 601 081 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 192 637€ 407 286€ 351 459€ 965 116€ 734 979€ 601 081€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
8 406€
38
X.
Výnosové úroky
13€ 37€ 787€ 2 664€
39
N
Nákladové úroky
8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 769€ 9 056€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
543€ 526€ 845€ 1 258€ 1 332€ 86 896€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
1 184 094 € 398 760 € 342 627 € 955 895 € 734 071 € 507 793 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 414 495 € 657 582 € 438 630 € 1 193 150 € 826 520 € 664 091 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
57 917 € 58 805 € 24 584 € 54 149 € 23 876 € 16 636 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
55 220€ 60 047€ 26 034€ 52 382€ 21 044€ 12 391€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 697€ -1 242€ -1 450€ 1 767€ 2 832€ 4 245€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 356 578 € 598 777 € 414 046 € 1 139 001 € 802 644 € 647 455 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 414 495 € 657 582 € 438 630 € 1 193 150 € 826 520 € 664 091 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 356 578 € 598 777 € 414 046 € 1 139 001 € 802 644 € 647 455 €