Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LIKO - S, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 994 499€ 3 078 641€ 3 921 153€ 4 943 310€ 2 394 178€ 2 308 169€ 2 509 632€ 2 412 389€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 065 791 € 3 079 396 € 3 940 919 € 4 946 348 € 2 398 917 € 2 316 076 € 2 516 968 € 2 423 799 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
358€ 30 859€ 19 868€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 997 655€ 3 074 877€ 3 921 153€ 4 931 893€ 2 394 178€ 2 307 419€ 2 478 773€ 2 366 780€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
66 889€ 3 764€ 18 034€ 11 417€ 3 750€ 25 741€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
889€ 755€ 1 732€ 3 038€ 4 739€ 4 907€ 7 336€ 11 410€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 951 853 € 2 778 161 € 3 531 447 € 4 598 919 € 2 239 413 € 2 084 368 € 2 420 104 € 2 243 925 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
173€ 88€ 21 076€ 13 242€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 326 010€ 1 443 315€ 1 649 467€ 1 810 360€ 915 608€ 1 022 083€ 1 079 790€ 1 075 907€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 242 063€ 913 536€ 1 464 840€ 2 373 283€ 826 907€ 716 398€ 954 479€ 856 429€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
331 095 € 368 872 € 370 731 € 365 166 € 410 551 € 282 599 € 301 834 € 242 905 €
16
E.1.
Mzdové náklady
207 638€ 224 307€ 214 594€ 220 207€ 253 341€ 204 053€ 219 069€ 173 184€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
27 698€ 40 338€ 55 336€ 44 263€ 41 589€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
85 203€ 94 349€ 91 719€ 90 145€ 104 193€ 72 373€ 77 379€ 64 976€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 556€ 9 878€ 9 082€ 10 551€ 11 428€ 6 173€ 5 386€ 4 745€
20
F.
Dane a poplatky
1 190€ 1 754€ 945€ 1 165€ 868€ 826€ 1 146€ 7 797€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 839€ 14 885€ 9 920€ 13 933€ 14 095€ 11 279€ 16 572€ 15 188€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 839€ 14 885€ 9 920€ 13 933€ 14 095€ 11 279€ 16 572€ 15 188€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 550€ 841€ 21 436€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 815€ 56 041€ 32 482€ 26 788€ -1 899€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 483€ 35 799€ 19 994€ 30 197€ 15 343€ 17 772€ 18 419€ 12 920€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
113 938 € 301 235 € 409 472 € 347 429 € 159 504 € 231 708 € 96 864 € 179 874 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
429 767 € 718 026 € 806 846 € 748 250 € 651 663 € 568 850 € 454 287 € 441 070 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 017 € 77 € 1 663 € 483 € 20 € 517 € 995 € 220 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 6 € 17 € 9 € 988 € 13 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 17€ 9€ 988€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
5 017€ 77€ 1 663€ 477€ 3€ 508€ 7€ 207€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 216 € 6 175 € 8 992 € 12 140 € 7 276 € 7 044 € 4 913 € 4 939 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 387 € 3 114 € 528 € 423 € 4 148 € 487 € 727 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 387€ 3 114€ 528€ 423€ 4 148€ 487€ 727€
52
O.
Kurzové straty
1 396€ 227€ 6 878€ 8 733€ 802€ 496€ 890€ 488€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 433€ 2 834€ 2 114€ 2 879€ 6 051€ 2 400€ 3 536€ 3 724€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-199 € -6 098 € -7 329 € -11 657 € -7 256 € -6 527 € -3 918 € -4 719 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
113 739 € 295 137 € 402 143 € 335 772 € 152 248 € 225 181 € 92 946 € 175 155 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
26 655 € 66 450 € 86 875 € 70 550 € 43 702 € 55 382 € 22 382 € 39 852 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
26 655€ 66 450€ 86 875€ 70 550€ 43 702€ 55 382€ 22 382€ 39 654€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
198€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
87 084 € 228 687 € 315 268 € 265 222 € 108 546 € 169 799 € 70 564 € 135 303 €