Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIMEDIA, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 556 € 2 048 € 13 951 € 13 619 € 39 083 € 39 389 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 556 € 2 048 € 13 951 € 13 619 € 39 083 € 39 389 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
58 180 563 € 56 472 143 € 50 243 738 € 52 359 677 € 50 937 902 € 55 443 120 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
58 180 563 € 56 472 143 € 50 243 738 € 52 359 677 € 50 937 902 € 55 443 120 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
52 936 671 € 51 653 769 € 46 081 973 € 47 840 824 € 45 630 451 € 49 816 647 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
72 248 € 75 843 € 69 240 € 62 056 € 65 543 € 69 991 €
10
B.2
Služby
52 864 423 € 51 577 926 € 46 012 733 € 47 778 768 € 45 564 908 € 49 746 656 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 243 892 € 4 818 374 € 4 161 765 € 4 518 853 € 5 307 451 € 5 626 473 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 823 183 € 1 823 491 € 1 803 878 € 1 849 460 € 2 869 936 € 2 802 028 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 355 116 € 1 358 218 € 1 411 641 € 1 418 185 € 2 397 843 € 2 323 109 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
438 823 € 438 250 € 366 575 € 396 717 € 438 593 € 410 243 €
16
C.4
Sociálne náklady
29 244 € 27 023 € 25 662 € 34 558 € 33 500 € 68 676 €
17
D
Dane a poplatky
2 249 € 2 262 € 2 288 € 2 490 € 2 119 € 2 217 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 565 € 31 254 € 35 615 € 33 863 € 34 333 € 39 545 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 357 € 7 400 € 16 337 € 9 500 € 11 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 440 € 1 240 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-5 793 € -16 511 € 78 973 € -717 568 € 134 402 € 22 718 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
792 € 565 € 8 308 € 1 293 € 5 334 € 14 708 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 440 € 16 578 € 7 720 € 853 183 € 30 950 € 88 058 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 357 040 € 2 970 782 € 2 248 999 € 2 513 815 € 2 250 545 € 2 697 615 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
330 000 € 254 271 € 162 798 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
330 000 € 254 271 € 162 798 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
64 671 € 64 671 € 64 671 € 64 671 €
38
X.
Výnosové úroky
12 661 € 17 708 € 25 871 € 54 360 € 2 868 € 10 080 €
39
N
Nákladové úroky
6 210 € 8 945 € 9 262 € 14 962 € 15 721 € 13 832 €
40
XI.
Kurzové zisky
12 € 2 € 152 €
41
O
Kurzové straty
140 € 467 € 70 € 423 € 462 € 921 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 4 637 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 320 € 9 232 € 9 695 € 11 907 € 11 676 € 13 137 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
260 321 € 188 677 € 104 972 € -37 600 € -24 990 € -13 021 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 617 361 € 3 159 459 € 2 353 971 € 2 476 215 € 2 225 555 € 2 684 594 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
708 293 € 643 016 € 503 412 € 573 301 € 525 535 € 640 531 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
692 716 € 664 304 € 486 333 € 605 397 € 525 489 € 635 370 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
15 577 € -21 288 € 17 079 € -32 096 € 46 € 5 161 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 909 068 € 2 516 443 € 1 850 559 € 1 902 914 € 1 700 020 € 2 044 063 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 617 361 € 3 159 459 € 2 353 971 € 2 476 215 € 2 225 555 € 2 684 594 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 909 068 € 2 516 443 € 1 850 559 € 1 902 914 € 1 700 020 € 2 044 063 €