Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
40 616 399 € 36 181 074 € 36 578 280 € 35 414 490 € 32 124 810 € 29 950 712 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 135 188 € 32 223 967 € 32 439 994 € 31 197 384 € 28 402 782 € 26 512 896 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 481 211 € 3 957 107 € 4 138 286 € 4 217 106 € 3 722 028 € 3 437 816 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 598 880 € 1 525 845 € 1 525 915 € 1 506 925 € 1 353 565 € 1 331 307 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 598 880 € 1 525 845 € 1 525 915 € 1 506 925 € 1 353 565 € 1 331 307 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 654 612 € 2 497 665 € 2 583 007 € 2 559 908 € 2 472 279 € 2 338 355 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
198 069 € 208 474 € 202 170 € 274 184 € 277 839 € 281 530 €
10
B.2
Služby
2 456 543 € 2 289 191 € 2 380 837 € 2 285 724 € 2 194 440 € 2 056 825 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 425 479 € 2 985 287 € 3 081 194 € 3 164 123 € 2 603 314 € 2 430 768 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 919 263 € 2 470 111 € 2 569 170 € 2 666 868 € 2 321 031 € 2 060 766 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 100 045 € 1 776 778 € 1 846 398 € 1 929 349 € 1 681 698 € 1 492 082 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
719 969 € 606 400 € 625 715 € 641 152 € 560 852 € 496 710 €
16
C.4
Sociálne náklady
99 249 € 86 933 € 97 057 € 96 367 € 78 481 € 71 974 €
17
D
Dane a poplatky
6 366 € 5 584 € 4 716 € 9 340 € 19 416 € 24 922 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
170 398 € 149 912 € 157 286 € 116 282 € 145 745 € 131 069 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
783 € 1 600 € 20 964 € -12 252 € 1 503 621 € 19 186 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 748 € 5 218 € 16 693 € 28 136 € 1 400 965 € 10 682 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-3 945 € 6 036 € 4 234 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
65 446 € 62 926 € 69 413 € 44 274 € 22 674 € 21 206 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
228 126 € 253 656 € 191 558 € 189 621 € 105 874 € 120 659 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
156 752 € 159 296 € 227 914 € 185 898 € 136 578 € 123 062 €
38
X.
Výnosové úroky
2 927 € 3 019 € 838 € 13 €
39
N
Nákladové úroky
21 214 € 17 379 € 21 873 € 22 120 € 34 100 € 39 601 €
41
O
Kurzové straty
13 € 88 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
76 165 € 61 088 € 61 256 € 129 629 € 96 731 € 78 388 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-97 379 € -78 467 € -80 201 € -148 743 € -129 993 € -118 064 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
59 373 € 80 829 € 147 713 € 37 155 € 6 585 € 4 998 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
32 896 € 50 465 € 790 € 27 820 € -3 830 € -37 791 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
37 916 € 53 708 € 27 878 € 32 029 € 110 014 € 2 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-5 020 € -3 243 € -27 088 € -4 209 € -113 844 € -37 793 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
26 477 € 30 364 € 146 923 € 9 335 € 10 415 € 42 789 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
59 373 € 80 829 € 147 713 € 37 155 € 6 585 € 4 998 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
26 477 € 30 364 € 146 923 € 9 335 € 10 415 € 42 789 €