Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

design design s. r. o. - v likvidácii [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2018
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2017
31.03.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
47 334€ 2 045 977€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
459 877 € 2 180 € 2 426 € 63 982 € 2 075 601 € 3 812 573 € 2 797 520 € 2 298 102 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
44 034€ 1 945 517€ 3 588 286€ 2 059 829€ 1 575 922€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 300€ 100 460€ 209 838€ 678 861€ 684 307€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 440€ 2 180€ 2 260€ 1 917€ 4 300€ 15 393€ 959€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
455 437€ 166€ 16 648€ 27 707€ 10 149€ 43 437€ 36 914€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
326 030 € 9 056 € 3 380 € 184 243 € 2 092 996 € 3 764 978 € 2 717 112 € 2 260 337 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
42 985€ 1 248 482€ 2 978 910€ 1 498 866€ 1 154 944€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
24 513€ 38 443€ 39 368€ 66 314€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
10 176€ 9 056€ 1 120€ 14 487€ 533 762€ 450 742€ 875 687€ 753 286€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 910 € 257 217 € 265 965 € 255 752 € 239 473 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 824€ 183 178€ 189 551€ 181 814€ 167 154€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 382€ 66 779€ 69 494€ 66 909€ 64 663€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 704€ 7 260€ 6 920€ 7 029€ 7 656€
20
F.
Dane a poplatky
215€ 4 942€ 2 791€ 6 920€ 2 658€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24€ 22 764€ 25 668€ 19 495€ 16 774€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24€ 22 764€ 25 668€ 19 495€ 16 774€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 260€ 2 260€ 1 533€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-449€ 4 307€ 11 181€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
313 594€ 113 622€ 1 316€ 2 908€ 15 184€ 15 707€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
133 847 € -6 876 € -954 € -120 261 € -17 395 € 47 595 € 80 408 € 37 765 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-10 176 € -9 056 € -1 120 € -10 138 € 239 220 € 330 029 € 324 769 € 285 685 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
736 € 736 € 229 € 1 943 € 76 € 1 499 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
736 € 736 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
736€ 736€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
228€ 64€ 76€ 489€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 878€ 1 010€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 147 € 3 147 € 2 490 € 25 252 € 30 914 € 20 374 € 20 324 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 147 € 3 147 € 1 409 € 10 827 € 12 896 € 14 373 € 14 415 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 147€ 3 147€ 1 409€ 10 827€ 12 896€ 14 373€ 14 415€
52
O.
Kurzové straty
1 278€ 1 106€ 286€ 113€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 081€ 13 147€ 16 912€ 5 715€ 5 796€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 411 € -2 411 € -2 490 € -25 023 € -28 971 € -20 298 € -18 825 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
131 436 € -6 876 € -3 365 € -122 751 € -42 418 € 18 624 € 60 110 € 18 940 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 8 414 € 41 525 € 6 032 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 8 414€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
38 645€ 6 032€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
131 436 € 0 € -6 876 € -3 365 € -122 751 € -45 298 € 10 210 € 18 585 € 12 908 €