Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

McDonald's Slovakia spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
55 558 316€ 54 397 402€ 56 909 596€ 58 066 693€ 52 364 673€ 46 701 847€ 41 110 272€ 32 997 452€ 27 704 442€ 26 818 182€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
55 877 437 € 54 568 008 € 57 361 026 € 58 171 857 € 52 491 903 € 46 768 244 € 41 176 740 € 33 170 058 € 27 821 095 € 27 011 317 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
33 291 640€ 40 429 018€ 45 975 272€ 49 373 498€ 46 331 470€ 41 449 797€ 36 554 658€ 27 450 455€ 20 900 318€ 21 170 353€
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 345 748€ 9 720 625€ 7 807 338€ 6 930 743€ 5 765 208€ 4 971 234€ 4 310 700€ 5 344 825€ 5 951 073€ 5 466 761€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 870 283€ 4 131 325€ 2 954 095€ 1 500 337€ 27 343€ 38 165€ 39 684€ 26 262€ 731 352€ 141 242€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
369 766€ 287 040€ 624 321€ 367 279€ 367 882€ 309 048€ 271 698€ 348 516€ 238 352€ 232 961€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
42 909 488 € 44 063 124 € 49 644 452 € 49 827 329 € 45 922 087 € 41 548 398 € 38 303 857 € 32 699 506 € 24 808 772 € 24 531 032 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13 063 309€ 14 243 667€ 17 143 399€ 18 515 945€ 17 448 795€ 16 054 517€ 14 385 842€ 11 307 909€ 9 062 378€ 9 424 796€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
13 747 389€ 11 661 543€ 12 330 736€ 12 213 636€ 11 612 066€ 10 850 885€ 9 404 790€ 8 951 076€ 7 832 034€ 7 754 415€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 274 047 € 12 559 750 € 14 160 498 € 14 085 153 € 12 599 589 € 10 314 391 € 8 676 652 € 6 286 939 € 4 633 127 € 4 625 079 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 594 096€ 9 367 715€ 10 517 880€ 10 603 893€ 9 504 126€ 7 864 001€ 6 650 292€ 4 790 308€ 3 505 374€ 3 509 407€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
148 256€ 108 121€ 72 613€ 19 390€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 367 448€ 2 905 961€ 3 354 410€ 3 217 355€ 2 901 850€ 2 310 480€ 1 897 207€ 1 406 119€ 1 059 946€ 1 046 537€
19
E.4.
Sociálne náklady
164 247€ 177 953€ 215 595€ 244 515€ 193 613€ 139 910€ 129 153€ 90 512€ 67 807€ 69 135€
20
F.
Dane a poplatky
56 198€ 52 375€ 51 553€ 37 211€ 36 925€ 37 151€ 35 727€ 35 476€ 35 713€ 35 621€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 055 771€ 2 294 027€ 2 418 015€ 2 354 944€ 2 259 920€ 2 412 548€ 4 249 758€ 4 903 537€ 1 905 179€ 1 804 028€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 096 120€ 2 370 991€ 2 749 342€ 2 979 371€ 3 017 450€ 3 448 580€ 3 504 250€ 2 717 723€ 1 866 590€ 1 803 558€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-40 349€ -76 964€ -331 327€ -624 427€ -757 530€ -1 036 032€ 745 508€ 2 185 814€ 38 589€ 470€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 292 129€ 1 461 119€ 1 407 233€ 284 916€ 4€ 18 005€ 1 009€ 569 815€ 120 445€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 420 645€ 1 790 643€ 2 133 018€ 2 335 524€ 1 964 792€ 1 878 902€ 1 533 083€ 1 213 560€ 770 526€ 766 648€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 967 949 € 10 504 884 € 7 716 574 € 8 344 528 € 6 569 816 € 5 219 846 € 2 872 883 € 470 552 € 3 012 323 € 2 480 285 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
23 826 690 € 24 244 433 € 24 308 475 € 25 574 660 € 23 035 817 € 19 515 629 € 17 074 726 € 12 536 295 € 9 956 979 € 9 457 903 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
79 050 € 6 036 € 17 552 € 936 € 2 186 € 2 061 € 846 € 1 252 € 832 € 5 202 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
69 666 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
69 666€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
59 € 190 € 147 € 48 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
59€ 190€ 147€ 48€
42
XII.
Kurzové zisky
9 384€ 6 036€ 17 552€ 936€ 2 186€ 2 061€ 787€ 1 062€ 685€ 5 154€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
65 243 € 62 667 € 32 797 € 33 917 € 18 602 € 24 844 € 39 282 € 53 445 € 94 431 € 113 722 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 € 7 402 € 24 437 € 34 413 € 72 487 € 88 347 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 229€ 24 186€ 34 408€ 72 486€ 85 186€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€ 173€ 251€ 5€ 1€ 3 161€
52
O.
Kurzové straty
12 381€ 18 193€ 16 041€ 18 871€ 6 831€ 5 673€ 3 770€ 8 310€ 11 466€ 13 899€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
52 862€ 44 474€ 16 756€ 15 046€ 11 769€ 11 769€ 11 075€ 10 722€ 10 478€ 11 476€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
13 807 € -56 631 € -15 245 € -32 981 € -16 416 € -22 783 € -38 436 € -52 193 € -93 599 € -108 520 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 981 756 € 10 448 253 € 7 701 329 € 8 311 547 € 6 553 400 € 5 197 063 € 2 834 447 € 418 359 € 2 918 724 € 2 371 765 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 812 001 € 2 238 954 € 1 689 937 € 1 829 500 € 1 456 071 € 1 163 211 € 686 831 € 120 784 € 699 182 € 539 898 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 830 150€ 1 944 031€ 1 525 278€ 1 574 908€ 1 177 522€ 988 320€ 886 247€ 759 866€ 609 382€ 332 181€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-18 149€ 294 923€ 164 659€ 254 592€ 278 549€ 174 891€ -199 416€ -639 082€ 89 800€ 207 717€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 169 755 € 8 209 299 € 6 011 392 € 6 482 047 € 5 097 329 € 4 033 852 € 2 147 616 € 297 575 € 2 219 542 € 1 831 867 €